Hľadaný výraz "del" v Slovníku cudzích slov

nájdených 85 výsledkov (1 strana)

 • DEL

  - Skratka učebného predmetu Detská literatúra
  - skratka latinského výrazu delineavit = kreslil, rysoval
  - Zmazať, vymazať.

 • Del

  - Zmazať, vymazať.

 • delaceratio

  - delacerácia, roztrhnutie

 • delácia

  - pripadnutie, dedičstvo

 • delactatio

  - delaktácia, odstavenie, prerušenie dojčenia

 • delaminatio

  - delaminácia, odblanenie, odstránenie blany

 • delay

  - oneskorovanie, odklad

 • deleatur

  - nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)

 • delécia

  - zvyčajne sa tak označuje chromozómová aberácia, pri ktorej chýba časť chromozómu. Môže sa však vzťahovať aj na stratu úseku DNA, ako pri niektorých typoch talasémie.

 • delegácia

  - skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo; prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán

 • delegovať

  - poveriť niekoho zastupovaním v určitej veci

 • delete

  - vymazať

 • deletio

  - "delécia, zničenie, vymazanie, strata, zánik
  - delécia, zničenie, vymazanie, strata, zánik

 • delfín

  - ozubený morský cicavec s vysokou inteligenciou; plavecký štýl

 • deliace vretienko

  - intracelulárne mikrotubuly, ktoré sa zúčastňujú na usporiadaní chromozómov do ekvatoriálnej roviny bunky v metafáze a na ich segregácii v anafáze.

 • delibácia

  - právne uznanie zahraničných rozhodnutí

 • deliberácia

  - uvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie

 • deliberačná

  - lehota čas na rozmyslenie

 • delicato

  - v hudbe: voľne

 • delicatus

  - delikátny, jemný, nežný, lahodný, pôvabný

 • delicózny

  - ľúbezný, lahodný, rozkošný

 • delictum

  - delikt, trestný čin, poklesok, porušenie práva

 • deligatio

  - deligácia, obviazanie, podviazanie

 • deligatura

  - obväz, podviazanie (cievy)

 • delikatesa

  - pochúťka, lahôdka; jemnosť, delikátnosť

 • delikátny

  - lahodný, jemný; chúlostivý, citlivý, vyžadujúci opatrnosť, zvláštny prístup

 • delikt

  - previnenie, porušenie zákona alebo mravných zásad, trestný čin

 • delikvencia

  - páchanie trestnej činnosti

 • delikvent

  - páchateľ, vinník, previnilec

 • delimitácia

  - vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti

 • delimitatio

  - delimitácia, ohraničenie, vymedzenie hraníc, určenie pôsobnosti

 • Delimiter

  - Oddeľovač. Znaky, ktoré sa v programe napísanom, v určitom programovacom jazyku nachádzajú pred a za identifikátormi a kľúčovými slovami.

 • delinquentia

  - delikvencia, previnenie, priestupok, trestný čin

 • deliquescentia

  - delikvescencia, skvapalnenie pohlcovaním vody z atmosférického vzduchu

 • deliquium

  - mdloba, strata vedomia

 • delirans

  - treštiaci, blúzniaci

 • deliratio

  - delirácia, blúznenie, treštenie, pomätenosť

 • delírium

  - chorobná zmätenosť, blúznenie
  - krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami

 • delírium tremens

  - blúznenie následkom ťažkej otravy alkoholom spojené s halucináciami

 • delirus

  - nerozumný, nezmyselný

 • delivery

  - dodávka, doručenie

 • delkredere, delcredere

  - úverová provízia za poskytnutie záruky

 • delomorphicus

  - delomorfický, zjavný, zretelne ohraničený a dobre farbiteľný

 • deložovanie

  - násilné alebo úradne nariadené vysťahovanie z bytu, domu, kancelárie, pozemku a pod.

 • delta

  - písmeno gréckej abecedy „d“ ; rozvetvenie ústia rieky do mora

 • delta-cellula

  - delta-bunky Langerhansových ostrovčekov pankreasu

 • deltaplán

  - rogalo

 • deltoideus

  - deltoidný, deltový (napr. sval), podobný gréckemu písmenu delta

 • delusio

  - klamanie, klamné predstavy

 • karmenádel

  - v trnavskom nárečí - bravčové karé

 • Restart Reboot Ctrl Alt Del

  - Reštarovanie , znovu spustenie počítača.

 • Toma Del Maccagno

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Talianska

Pozri výraz DEL v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dwd, kce, egp, ľeto, kth, cíl, ä vut, , haccp, obaä, nhtc, hms, zep, obaã ã, sen