Hľadaný výraz "cor" v Slovníku cudzích slov

nájdených 164 výsledkov (2 strán)

 • COR

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z ochrany rastlín
  - srdce

 • cor

  - srdce

 • cor, cordis

  - srdce

 • coracoacromialis

  - korakoakromiálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a nadplecka

 • coracobrachialis

  - korakobrachiálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a ramena

 • coracoclavicularis

  - korakoklavikulárny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a kľúčnej kosti

 • coracohumeralis

  - korakohumerálny, týkajúci sa zobcovitého výbežku a ramennej kosti

 • coracoides

  - havranovitý, zobcovitý, týkajúci sa zobcovitého výbežku

 • coracoiditis

  - korakoiditída, zápalové ochorenie zobcovitého výbežku

 • čorba

  - polievka zo zeleniny, húb, rýb, hydiny, mäsa a fazule

 • cordatus

  - "srdcový, srdečný
  - srdcový, srdečný

 • cordis

  - srdce

 • cordless

  - bezdrôtový

 • córdoba

  - menová jednotka Nikaraguy

 • cordomyoma

  - kordomyóm, nezhubný nádor svaloviny srdca

 • cordon

  - sanitaire „ochranný pás“, sanitný kordón

 • corectomia

  - korektómia, chirurgické odstránenie zrenice

 • corectopia

  - korektopia, uloženie zrenice na abnormálnom mieste (ectopia pupillae)

 • corelysis

  - korelýza, chirurgické uvolnenie zrastov medzi dúhovkou a puzdrom šošovky

 • COREPER

  - skratka pre Committee of Permanent Representatives of the Council of EC - Výbor stálych zástupcov rady EÚ

 • corgon

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vyrastený mladík

 • CORINE

  - skratka pre Commission work programme concerning an experimental project for gathering, coordinating and ensuring the consistency of information on the state of environment and natural resources in the community (1985 1990) - spolupráca v oblasti informácií o životnom prostredí

 • corium

  - korium, vrchná tvrdšia vrstva kože

 • corn-flakes

  - kukuričné lupienky, kukuričné vločky

 • cornea

  - rohovka

 • cornealis

  - korneálny, rohovkový, týkajúci sa rohovky

 • corneitis

  - korneitída, zápal rohovky

 • corneitis,

  - korneitída, zápal rohovky

 • corneoblepharon

  - korneoblefarón, adhézia, zrastenie vnútornej strany mihalnice s rohovkou

 • corneoiritis

  - korneoiritída, zápal rohovky a dúhovky súčasne

 • corneoscleralis

  - týkajúci sa rohovky a bielka

 • corner

  - roh, rožok

 • corneus

  - rohový

 • cornflakes, corn-flakes

  - kukuričné lupienky, kukuričné vločky

 • corniculatus

  - rožkovitý, majúci rožky

 • cornificatio

  - kornifikácie, rohovatenie

 • cornificatus

  - zrohovatený

 • cornificiens

  - rohovatejúci

 • cornu

  - roh

 • cornualis

  - rohový, majúci rohy

 • corona

  - veniec, koruna, korunka

 • coronalis

  - koronárny, vencovitý, korunový

 • coroner

  - v anglosaských krajinách úradník vyšetrujúci prípady násilnej smrti, vydávajúci predbežný úsudok o jej príčine a páchateľovi

 • coronoides

  - kruhový, kruhovitý, patriaci k výbežku (processus coronoideus) na lakťovej kosti

 • Corp.

  - skratka slova corporation, obchodná spoločnosť

 • corpora

  - "amylacea, arenacea drobné kamienky vytvorené v mozgu (acervulus cerebri)
  - amylacea, arenacea drobné kamienky vytvorené v mozgu (acervulus cerebri)

 • corporalis

  - korporálny, telesný

 • corps

  - zbor, napr. armádny alebo diplomatický

 • corpus

  - telo, teleso, hrboľ, vyvýšenina
  - telo, teliesko

 • corpus delicti

  - usvedčujúci predmet, vec spojená s trestným činom, vecný dôkaz

 • corpuscula

  - telieska

 • corpuscularis

  - "korpuskulárny, veľmi malý, drobný
  - korpuskulárny, veľmi malý, drobný

 • corpusculum

  - telíčko, teliesko, veľmi malá hmotná častica

 • Correct Korekcia

  - Oprava chyb v programe.

 • correctio

  - korekcia, oprava, úprava, náprava

 • correctly

  - správne, bez chýb

 • correlatio

  - korelácia, vzájomný vzťah, súvislosť

 • corrigenda

  - pokyn korektora na opravenie vyznačených chýb v sadzbe

 • corrigens

  - upravujúci, naprávajúci, vylepšujúci (napr. chuť, vzhľad lieku)

 • corrosio

  - korózia, rozleptávanie, naleptávanie, rozrušovanie, nahlodávanie

 • corrosivus

  - korozívny, hlodajúci, leptajúci

 • corrugator

  - korugátor, zvrašťovač, vráskovač

Pozri výraz COR v synonymickom slovníku slovenčiny.