Hľadaný výraz "cli" v Slovníku cudzích slov

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • CLI

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z liečebnej rehabilitácie

 • Click - Kliknutie

  - Udáva počet kliknutí na daný reklamný banner.

 • Click Rate

  - Účinnosť reklamy v % Účinnosť reklamného banneru - pomer počet kliknutí / počet impresií na reklamný banner. Nesleduje sa však, či záujemca o reklamu došiel na cieľový server inzerenta.

 • Click Through Rate CTR

  - Účinnosť reklamy v % Účinnosť reklamného banneru - pomer počet a prenesení sa na inzerentove stránky / počet impresií na reklamný banner

 • Client Server

  - Asi najčastejšie používaný typ siete. Všetky počítače sú pripojene na jeden počítač – server, ktorý ich riadi, poskytuje im dáta ,zároveň umožňuje prístup k sieťovým perifériám.

 • clik

  - vybrať, aktivovať

 • clima

  - zemské pásmo, podnebie

 • climactericus

  - klimakterický, týkajúci sa klimaktéria, prechodu

 • climacterium

  - klimaktérium, prechod (u ženy), stav, keď vaječníky postupne prestávajú reagovať na gonadotropíny hypofýzy a znižuje sa ich funkcia, takže sa zastavuje pohlavný cyklus

 • climatotherapia

  - klimatoterapia, využitie vplyvu podnebia na liečbu ochorení

 • clinch

  - v boxe nedovolené držanie súpera znemožňujúce ďalší boj, zaklesnutie pažami

 • clinch, klinč

  - v boxe nedovolené držanie súpera znemožňujúce ďalší boj

 • clinica

  - klinika, nemocničné oddelenie pri lekárskej fakulte slúžiace aj pre vyučovanie a výskum

 • clinicus

  - klinický, lôžkový

 • clinocephalia

  - klinocefália, sedlovitá lebka, vrodená deformácia hlavy

 • clinodactylia

  - klinodaktýlia, vrodená deformácia prstov, ktoré zostávajú ohnuté

 • clinoideus

  - klinoidný, lôžkový, podobný lôžku

 • clinomania

  - klinománia, chorobná túžba ležať

 • clinotherapia

  - klinoterapia, liečba pokojom na lôžku

 • Clipart

  - Kolekcia volne šíriteľných obrázkov, predlôh, mapiek zvyčajne ponúkaná ako súčasť balíkov niektorých programov ako napríklad MS Word, Corel Draw a pod.

 • Clipboard

  - Pamäťová oblasť určená na dočasné uchovávanie dát počas presúvanie, kopírovania.
  - podložka s kolíčkom na prichytenie papiera, písacia doska; vo výpočtovej technike schránka, programový nástroj zjednodušujúci výmenu údajov medzi aplikáciami

 • cliseometria

  - klizeometria, meranie panvového sklonu

 • cliseometrum

  - klizeometer, prístroj na meranie panvového sklonu

 • clitorectomia

  - klitorektómia, klitoridektómia, chirurgický zásah týkajúci sa klitorisu, dráždca

 • clitorectomia, clitoridectomia

  - klitorektómia, klitoridektómia, chirurgický zásah týkajúci sa klitorisu, dráždca

 • clitoridectomia

  - klitorektómia, klitoridektómia, chirurgický zásah týkajúci sa klitorisu, dráždca

 • clitoriditis

  - klitoriditída, zápal dráždca

 • clitoris

  - klitoris, dráždec

 • clitorismus

  - klitorizmus, dlhšie trvajúce bolestivé stoporenie klitorisu (dráždca)

 • clitoromania

  - klitorománia, nadmerná sexuálna žiadostivosť žien

 • clitorrhagia

  - klitorágia, krvácanie z klitorisu (dráždca)

 • CLITRAVI

  - skratka pre Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l´UE - Kontaktné centrum mäsového priemyslu EÚ

 • clivota

  - v oravskom nárečí - smútok

 • clivus

  - "sklon, svah, stráň
  - sklon, svah, stráň

Pozri výraz CLI v synonymickom slovníku slovenčiny.