Hľadaný výraz "cas" v Slovníku cudzích slov

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • CAS

  - Skratka učebného predmetu Časomerné zariadenia
  - Conditional Access System - systém podmieneného prístupu. Označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti

 • casanova

  - synonymum zvodcu žien, sukničkára, záletníka

 • CASE

  - Computer Assisted Software Engineering softwarová podpora vývoja a údržby softwarových aplikácií

 • case history

  - súhrnná správa údajov o jednotlivcovi, jeho klinickom a inom stave; podrobný opis reklamnej akcie

 • case sensitive

  - citlivé na rozlišovanie malých a veľkých písmen

 • Case sensitivity

  - Určenie vlastnosti rozpoznávania rozdielov v textových dátach ohľadne rozdielu malých a veľkých písmien

 • caseificatio

  - kazeifikácia, zosyrovatenie, tvorba syrovitej nekrózy (zvláštna forma odumretého tkaniva, väčšinou pri tuberkulóze)

 • caseificatus

  - kazeifikovaný, zosyrovatený

 • caseinogenum

  - kazeinogén, bielkovina nachádzajúca sa v mlieku, z ktorej vzniká kazeín

 • caseinum

  - kazeín, bielkovina nachádzajúca sa v mlieku, syrovina

 • caseosus

  - kazeózny, syrovitý

 • caseus

  - syr

 • cash

  - hotovosť, platba v hotovosti

 • cash and carry

  - platba v hotovosti a odvoz tovaru na náklady kupujúceho, systém predaja „zaplať a odvez si“

 • cash-flow

  - peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku

 • cassa

  - bubon

 • CAST

  - skratka pre Council for Agricultural Science and Technology - Rada pre poľnohospodársku vedu a technológiu

 • Castello Blue

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 70%. Pôvodom z Dánska

 • casting

  - ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh

 • castis omnia casta

  - čistému všetko čisté

 • castratio

  - kastrácia, odstránenie, zničenie pohlavných žliaz

 • castratus

  - kastrát, jedinec bez pohlavných žliaz

 • castrizmus

  - politický systém na Kube za vlády F. Castra

 • castrum doloris

  - doslova ležanie bolesti; katafalk s vystavenou rakvou

 • častuška

  - ruská ľudová pieseň, spravidla s improvizovaným aktuálnym obsahom

 • casugraphia

  - kazugrafia, popis najčastejších prípadov v praxi

 • casuistica

  - kazuistika, súhrn klinických pozorovaní o priebehu tej istej choroby u niekoľkých pacientov, popis lekársky zaujímavých chorôb

 • casus

  - pád, prípad, príležitosť
  - prípad, dôvod

 • casus belli

  - dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva

 • en-tout-cas

  - čítaj antuka, v pôvodnom význame po francúzsky „v každom prípade“, inak vo význame dáždnik a slnečník v jednom

Pozri výraz CAS v synonymickom slovníku slovenčiny.