Hľadaný výraz "cap" v Slovníku cudzích slov

nájdených 96 výsledkov (1 strana)

 • CAP

  - skratka pre Common Agricultural Policy - spoločná poľnohospodárska politika EÚ
  - Skratka učebného predmetu Človek a prostredie

 • CAPA

  - skratka pre CAP analysis model - model analýzy SPP

 • capability

  - schopnosť

 • capacitas

  - kapacita, objemnosť

 • Capacity

  - Kapacita. Maximálne množstvo objemu informácii, ktoré je počítač schopný spracovať. Meria sa v rôznych veličinách podľa druhu informácií.

 • čapata

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - skupina napr. žien alebo dievok na priadkach

 • capax

  - objemný

 • capek

  - v spišskom nárečí - koza na pílenie dreva

 • capillare (vas)

  - vlásočnica

 • capillarectasia

  - kapilarektázia, rozšírenie vlásočníc

 • capillaris

  - kapilárny, vlasový, vlásočnicový

 • capillaritis

  - kapilaritída, zápal vlásočníc

 • capillaroparesis

  - kapilaroparéza, ochrnutie, obrna vlásočníc

 • capillaropathia

  - kapilaropatia, ochorenie vlásočníc (všeobecne)

 • capillaroscopia

  - kapilaroskopia, mikroskopické vyšetrovanie vlásočníc

 • capillarotoxicosis

  - kapilarotoxikóza, poškodenie vlásočníc jedmi

 • capillatus

  - vlasatý

 • capillitium

  - "vlasy, ochlpenie

 • capillosus

  - vlasatý, zarastený

 • capillus

  - vlas

 • capina

  - v spišskom nárečí - nástroj na odpich dreva

 • capistrum

  - kapistrum, špeciálny obväz, ktorý pokrýva celú hlavu (okrem tváre) a krk

 • Capital letter

  - Veľké písmena

 • capitalis

  - hlavový, týkajúci sa hlavy

 • capitatus

  - hlavatý

 • capitium

  - obväz na hlavu z trojrohej alebo štvorrohej šatky

 • capitulum

  - hlavička

 • čapka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čiapka

 • capkac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kvapkať

 • capnogramma

  - kapnogram, záznam o koncentrácii oxidu uhličitého vo vzduchu

 • capnúť

  - v oravskom nárečí - tupo udrieť

 • capo di tutti capi

  - šéf šéfov, najvyššia funkcia v talianskej mafii

 • CAPRE

  - skratka pre Common Agricultural and Rural Policy for Europe - Spoločná európska poľnohospodárska a vidiecka politika

 • capriccio

  - hudobná skladba rozmarného obsahu; hravý alebo groteskný námet v grafike alebo maľbe

 • capriccioso

  - v hudbe: s rozmarom, rozmarne

 • Caps Lock

  - Klávesa na klávesnici, ktorá trvale prepína na veľké písmená.

 • capsula

  - "puzdro, obal
  - puzdro, obal

 • capsularis

  - kapsulárny, týkajúci sa puzdra

 • capsulatus

  - opuzdrený, pokrytý puzdrom

 • capsulectomia

  - kapsulektómia, chirurgické odstránenie puzdra

 • capsulitis

  - kapsulitída, zápal puzdra

 • capsulorrhaphia

  - kapsulorafia, chirurgické zošitie kĺbového puzdra

 • capsulotomia

  - kapsulotomia, chirurgické prerezanie puzdra

 • captatio benevolentiae

  - rečnícky obrat na získanie priazne poslucháčov; doslova honba za priazňou

 • Capture

  - Informácia, ktorá sa objaví len dočasne a preto je zachytená zvláštnym spôsobom Capture. Väčšinou sa tento spôsob používa pri zachytení obsahu obrazovky klávesou Print Screen a potom sa prenesie do iného programu cez menu edit/paste/CTRL+V/

 • caput

  - hlava, hlavica
  - hlava, obrazne: vyčerpaný, mŕtvy

Pozri výraz CAP v synonymickom slovníku slovenčiny.