Hľadaný výraz "br" v Slovníku cudzích slov

nájdených 643 výsledkov (6 strán)

 • BR

  - Brazílska federatívna republika, skrátený názov Brazília. Skratka štátu.
  - skratka pre bróm z angl. bromine - chemický prvok s protónovým číslom 35

 • BRA

  - Brazílska federatívna republika, skrátený názov Brazília. Skratka štátu.

 • brabantka

  - plemeno sliepok

 • brabeňak

  - v šarišskom nárečí - mravec

 • brabeňisko

  - v šarišskom nárečí - mravenisko

 • brac

  - v šarišskom nárečí - brať

 • bracherium

  - herniový pás, prostriedok k repozícii (vráteniu do pôvodnej polohy) prietrže (hernie)

 • brachiácia

  - pohyb pomocou rúk, napríklad u opíc skákajúcich z konára na konár bez pomoci nôh; rúčkovanie, šplhanie a lezenie v zavesenej polohe

 • brachialgia

  - brachialgia, bolesti v ramene
  - bolesť ramena

 • brachialis

  - brachiálny, ramenný

 • brachiálny

  - spôsobený rukou; násilný, surový; vykonaný zdvihnutím ruky; ramenný

 • brachická voda, brakická voda

  - menej slaná morská voda pri ústí rieky

 • brachiocephalicus

  - brachiocefalický, týkajúci sa ramena a hlavy

 • brachiocubitalis

  - brachiokubitálny, týkajúci sa ramena a lakťa

 • brachiofaciolingualis

  - brachiofaciolingválny, týkajúci sa ramena, tváre a jazyka

 • brachioradialis

  - brachioradiálny, týkajúci sa ramena a vretennej kosti

 • brachium

  - rameno, spojovacie ramienko

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • brachybasia

  - brachybázia, spomalená, prestávkovitá (krátkodobá) chôdza vyznačujúca sa drobnými krokmi a častými prestávkami

 • brachybasophalangia

  - brachybazofalangia, vrodená deformácia prstov charakterizovaná skrátením ich článkov

 • brachyblast

  - skrátená bočná vetva stromu

 • brachycephalia

  - brachycefália, nápadne krátka hlava, lebka s nápadne krátkym predozadným rozmerom (vrodená deformácia)

 • brachych(e)iria

  - brachych(é)iria, nápadné skrátenie ruky

 • brachycheilia

  - brachycheilia, nápadné skrátenie pier

 • brachydactylia

  - brachydaktýlia, abnormálne krátke prsty

 • brachygnathia

  - brachygnatia, nápadne krátka dolná čeľusť (sánka)

 • brachyhyperphalangia

  - brachyhyperfalangia, vrodené skrátenie článkov prstov s vytvorením nadpočetných článkov

 • brachyhypophalangia

  - brachyhypofalangia, vrodené skrátenie a neúplné vyvinutie článkov prstov

 • brachykefália

  - krátkolebosť, krátka lebka

 • brachylógia

  - stručný, úsečný rečový prejav

 • brachylogický

  - úsečný, stručný

 • brachymelia

  - brachymélia, vrodené skrátenie končatín

 • brachymesophalangia

  - brachymezofalangia, vrodené nápadné skrátenie stredných článkov prstov

 • brachymetacarpia

  - brachymetakarpia, vrodené skrátenie záprstných kostí

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • brachymetropicus

  - krátkozraký

 • brachyodontia

  - brachyodoncia, vzrast zubov abnormálne krátkych

 • brachyphalangia

  - brachyfalangia, vrodené abnormálne skrátenie článkov prstov

 • brachyrrhachis

  - brachyrachia, vrodená abnormálne krátka chrbtica

 • brachytelephalangia

  - brachytelefalangia, vrodené skrátenie posledných článkov prstov

 • brackie

  - v bansko-štiavnickom nárečí - preddavok peňazí pre 6 - 8 baníkov

 • bractvo

  - v bansko-štiavnickom nárečí - organizácia baníkov; príspevok = 6% z platu baníka = 3% penzia a 3% nemocenské

 • bradafka

  - v šarišskom nárečí - bradavka, bradavica

 • bradsot

  - infekčná choroba bakteriálneho pôvodu postihujúca ovce

 • brady

  - prvá časť zložených slov s významom zdĺhavý

 • bradyacusia

  - bradyakúzia, nedoslýchavosť, sluchová porucha

 • bradyaesthesia

  - bradyestézia, spomalené vnímanie dotyku

 • bradyarthria

  - bradyartria, spomalené vyslovovanie, preťahovaný spôsob reči

 • bradybasia

  - bradybázia, spomalený rytmus chôdze

 • bradybázia

  - spomalená chôdza

 • bradycardia

  - bradykardia, spomalená srdcová frekvencia pod 60 tepov za minútu

 • bradydiadochokinesis

  - bradydiadochokinéza, znížená schopnosť robiť po sebe striedavé alternujúce pohyby

 • bradydigestio

  - bradydigescia, spomalené trávenie potravy

 • bradyfázia

  - pomalé vyslovovanie s následnou úplnou stratou reči

 • bradyfrénia

  - spomalená duševná činnosť

 • bradyglossia

  - bradyglosia, abnormálne krátky jazyk

 • Bradykardia

  - spomalenie srdcového rytmu (väčšinou sa definuje vtedy, ak srdce bije menej ako 50-krát za minútu)
  - spomalenie srdcovej činnosti

 • bradykinesis

  - bradykinéza, spomalenie tempa pohybov

 • bradykinéza

  - spomalenie tempa pohybov z patologických príčin

 • bradykininum

  - bradykinín, prirodzený fyziologický účinný peptid, spôsobujúci rozšírenie ciev a pokles krvného tlaku (vazodilatačný účinok), je jedným z mediátorov anafylaktickej reakcie

 • bradylalia

  - bradylália, spomalené tempo reči
  - spomalenie tempa reči

 • bradylexia

  - bradylexia, abnormálne spomalené čítanie

 • bradymenorrhoea

  - bradymenorea, dlhotrvajúca menštruácia

 • bradypepsia

  - bradypepsia, spomalené trávenie

Pozri výraz BR v synonymickom slovníku slovenčiny.