Hľadaný výraz "bä" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1010 výsledkov (9 strán)

 • BA

  - Business Analyst
  - Bosna a Hercegovina, skrátený názov Bosna a Hercegovina. Skratka štátu.
  - skratka pre bárium z angl. barium - chemický prvok s protónovým číslom 56

 • BAA

  - skratka pre British Agrochemicals Association - Britské združenie pre agrochemikálie

 • Baal

  - boh úrody, stád a hromu u západných Semitov

 • BAB

  - skratka pre born after the (feed) ban - narodený po zákaze (kŕmenia mäsovokostnou múčkou)

 • baba

  - v spišskom nárečí - stará mama

 • babarnička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zátka do fľaše
  - v nitrianskom nárečí - vrchnák

 • babérki

  - v oravskom nárečí - seno

 • babesiosis

  - babezióza, parazitárna choroba červených krvinek, spôsobená parazitickými prvokmi rodu Babesia

 • babezióza

  - ochorenie oviec a dobytka vyvolané parazitmi

 • BABFO

  - skratka pre British Association for Bio-fuels and Oils - Britské združenie pre biopalivá a oleje

 • babica

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pôrodná asistentka

 • babinec

  - v spišskom nárečí - kostolná predsieň
  - v šarišskom nárečí - vstupná časť kostola

 • babirusa

  - neprežúvavý párnokopytník žijúci v Malajzii

 • bábizmus

  - náboženské hnutie v 19. storočí s cieľom reformovať islam v Perzii

 • babofka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bábovka

 • babona

  - v spišskom nárečí - povera

 • babrac

  - v šarišskom nárečí - špiniť

 • babrák

  - v šarišskom nárečí - nešikovný človek, fušer

 • babuchna

  - v oravskom nárečí - silná veľká žena

 • babuľka

  - v oravskom nárečí - húsatko

 • babuša

  - v spišskom nárečí - babka

 • baby

  - dojča, malé dieťa; dievča, milé dievča

 • Baby AT

  - Modifikovaný návrh základnej dosky AT, ktorá je menšia. Tento štandard sa ujal a používajú ho i novšie počítače.

 • baby doll

  - krátka dámska košieľka, najmä nočná

 • baby swiss

  - v USA pre deti vyrábaný tvrdý syr ementálskeho typu

 • baby-sitting

  - dozerania na cudzie dieťa v byte rodičov za peňažnú odmenu

 • babylon

  - zmätok, najčastejšie jazykový; bludisko
  - hlavné mesto starovekej Babylónie; v prenesenom význame veľké mesto

 • BAC

  - Skratka učebného predmetu Bankové činnosti

 • bac še

  - v šarišskom nárečí - báť sa

 • bäčac

  - v trenčianskom nárečí - kričať

 • bachár

  - slangový výraz pre väzenského dozorcu

 • bachnúť

  - v oravskom nárečí - udrieť

 • bachtareň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strážnica

 • bachtaric

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strážiť

 • bačic

  - v spišskom nárečí - badať

 • bačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - páčiť sa

 • bačik

  - v spišskom nárečí - ujo, strýko

 • bacil

  - tyčinkový mikrób vyvolávajúci ochorenie napadnutého organizmu

 • bacillaemia

  - bacilémia, prítomnosť bacilov (mikróbov) v krvi

 • bacillaris

  - bacilárna, týkajúca sa bacilu, vyvolaná bacilmi

 • bacilliformis

  - baciliformná, tyčinkovitá, podobná bacilom

 • bacillogenesis

  - bacilogenéza, vznik, vývoj bacilov

 • bacillophobia

  - bacilofóbia, prehnaný strach pred bacilmi (mikróbami)

 • bacillosis

  - bacilóza, nešpecifické ochorenie vyvolané bacilmi

 • bacilluria

  - bacilúria, prítomnosť bacilov v moči

 • bacillus

  - tyčinka, tyčinkový mikrób

 • bacilofóbia

  - chorobný strach z bacilov

 • bacilonosič

  - prenášateľ choroboplodných zárodkov

 • bacilonosičstvo

  - prenášanie choroboplodných zárodkov z človeka na človeka, pričom prenášač nejaví známky infekcie

 • bačis

  - V rómštine - strýko

 • báčiť

  - v oravskom nárečí - pamätať

 • back

  - späť, spodný

 • back end

  - V kontexte softwaru alebo IKT zariadení sa front endom rozumie tá časť softwaru alebo systému, pomocou ktorej užívateľ komunikuje s aplikáciou alebo zariadením. Na druhej strane, back end spracováva údaje zo vstupu a podľa zadania výsledky opäť komunikuje späť na užívateľa cez front end.

 • back-up

  - záloha, zálohovanie

 • back-up power supply

  - záložný zdroj (el. nergie)

 • bačka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sud na kyslú kapustu

 • backboard

  - ľavobok, ľavá strana lode; doska na basketbalový kôš

 • backbone

  - chrbtica, hlavný reťazec, hlavná časť siete s vysokou prenosovou rýchlosťou

 • Background

  - Farebné pozadie niektorej časti obrazu. Stav programu bežiaceho "na pozadí".
  - pozadie, zázemie, pôvod; doprovod sólového hudobného prejavu; zvuková kulisa filmového deja a pod.

 • backslash

  - spätné, opačné lomítko,

Pozri výraz BÄ v synonymickom slovníku slovenčiny.