Hľadaný výraz "bábä" v Slovníku cudzích slov

nájdených 84 výsledkov (1 strana)

 • baba

  - v spišskom nárečí - stará mama

 • babarnička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zátka do fľaše
  - v nitrianskom nárečí - vrchnák

 • analógy báz

  - chemikálie, ktoré majú mutagénny účinok, pretože ich štruktúra napodobňuje bázy DNA.

 • anglofób

  - nepriateľ Angličanov a Anglicka

 • astroláb

  - stredoveký jednoduchý astrometrický prístroj

 • B

  - skratka pre bór z angl. boron - chemický prvok s protónovým číslom 5
  - chemická značka bóru; fyzikálna značka belu; značka baryonového čísla

 • B B

  - chemická značka bóru; fyzikálna značka belu; značka baryonového čísla

 • B.Sc.

  - Viď BS

 • bábizmus

  - náboženské hnutie v 19. storočí s cieľom reformovať islam v Perzii

 • bäčac

  - v trenčianskom nárečí - kričať

 • báčiť

  - v oravskom nárečí - pamätať

 • bágel

  - batoh, plná poľná

 • báraj

  - v záhorskom nárečí - hoci

 • bárco

  - v záhorskom nárečí - hocičo

 • bárka

  - drevený mostný pilier; menšia loď alebo čln s veslami, prípadne s pomocnou plachtou

 • bárzkde

  - v oravskom nárečí - hocikde

 • básnická licencia

  - odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.

 • báťuška

  - v ruskom prostredí dôverné oslovenie otca alebo váženého muža; ľudové pomenovanie cára

 • báza

  - východisko, podklad, základ, základňa, východiskový bod; chemická zásada; zásadité heterocyklické zlúčeniny nukleových kyselín; v matematike maximálny počet lineárnych nezávislých vektorov; hlavná zložka liekov

 • beat, bít

  - základný rytmus džezu; big beat, bigbít

 • beta(b)-cellula

  - B-bunky Langerhansových ostrovčekov pankreasu produkujúce inzulín

 • beta(b)-globulinum

  - b-globulín, heterogénna frakcia bielkoviny v sére

 • beta(b)-mimeticum

  - b-mimetikum, látka účinkujúca v organizme na adrenergné b-receptory

 • bétyl

  - vztýčený kameň považovaný za vtelenie boha

 • bibliofób

  - človek pociťujúci odpor ku knihám

 • bígel

  - krátkosrstý poľovnícky pes anglického pôvodu, durič aj spoločenské plemeno

 • bíršakndál

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pitie piva o preteky vysokoškolákov

 • bíuý

  - v záhorskom nárečí - biely

 • bĺabotaňe

  - v šarišskom nárečí - nezrozumiteĺná reč

 • bľačac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kričať

 • bľacha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plech

 • bľachovečka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plechovka

 • bľada

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bledá

 • bľadi

  - v šarišskom nárečí - bledý

 • bľaha

  - v spišskom nárečí - plech

 • bľajštif

  - v spišskom nárečí - ceruzka

 • bľancar

  - v spišskom nárečí - kovová ozdoba na konskom postroji

 • bľašanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plechovka

 • bľend

  - v šarišskom nárečí - záslepka
  - miešanie, zmiešavať

 • bľinker

  - v šarišskom nárečí - smerovka
  - smerovka, ukazovateľ smeru jazdy motorového vozidla s prerušovaným svetlom

 • bľiščaci

  - v šarišskom nárečí - lesklý

 • bľiščic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - leštiť

 • bľiščic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lesknúť sa

 • bľochta

  - v šarišskom nárečí - vylieva sa (o tekutine)

 • bľosa

  - v spišskom nárečí - škvrna

 • bľuc

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zvracať

 • bľurdac še

  - v spišskom nárečí - túlať sa

 • bľuza

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - blúzka

 • bódhi

  - v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie; strom osvietenia; v prenesenom zmysle dokonalá múdrosť

 • bódhisattva

  - bytosť, ktorá už dosiahla osvietenie a môže sa stať Buddhom

 • bója

  - výstražný, často svetelný, plavák na vodnom toku alebo na mori
  - výstražný - často svetelný - plavák na vodnom toku alebo na mori

 • bôncik

  - v južnoslovenskom, komárňanskom nárečí - kuracie stehno

 • bóra

  - studený severný vietor na pobreží Dalmácie

 • bóran

  - bórovodík, zlúčenina bóru a vodíka

 • bórel

  - v oravskom nárečí - kovový vrták

 • bórungár

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vŕtač

 • búchhalter

  - v bansko-štiavnickom nárečí - účtovník

 • búchhaltiarňa

  - v bansko-štiavnickom nárečí - učtáreň

 • bunky B

  - malé lymfocyty, ktoré reagujú na antigénovú stimuláciu tvorbou humorálnych protilátok.

 • Búr

  - bývalý holandský osadník v Južnej Afrike

 • bürger

  - hovorový výraz pre Bürgerovu chorobu

 • búri

  - v záhorskom nárečí - pór

 • bürotel

  - hotel pre podnikateľov, s pripojením na internet, faxom, prenájmom kancelárie, asistentky a pod.

 • chléb

  - v záhorskom nárečí - chlieb

 • chríb

  - v trnavskom nárečí - vŕšok na hornom konci obce na ktorom je kríž

 • eféb

  - starogrécky bojaschopný mládenec

 • Héba, Hébé

  - starogrécka bohyňa mladosti, čašníčka olympských bohov

 • klasifikácia chorôb

  - zaraďovanie osôb do skupín podľa zdravotného stavu

 • mihráb

  - oltárny priestor obrátený k Mekke, oltár v islamskej mešite; typický
  - oltárny priestor obrátený k Mekke, oltár v islamskej mešite; typický vzor islamských modlitebných koberčekov

 • mikrób

  - jednobunkový živočíšny a rastlinný mechanizmus viditeľný mikroskopicky; mikroorganizmus

 • N. B.

  - alebo NB skratka výrazu nota bene

 • niób

  - kov bielej farby, značka Nb

 • párovanie báz

  - v nukleových kyselinách sa adenín vždy viaže s tymínom (resp. v RNA s uracilom) a guanín s cytozínom. Špecifická vlastnosť párovania báz je podstatou replikácie DNA a transkripcie do RNA.

 • štáb

  - orgán veliteľa vyššej vojenskej jednotky; poradný alebo pracovný orgán vedúceho pracovníka

 • šváb

  - hmyz s mäkkými krovkami

Pozri výraz BÁBÄ v synonymickom slovníku slovenčiny.