Hľadaný výraz "ax" v Slovníku cudzích slov

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • AX

  - Alandy, skrátený názov Alandy. Skratka štátu.

 • axanthopsia

  - axantopsia, neschopnosť rozpoznať žltú farbu

 • axel-paulsen

  - krasokorčuliarsky skok s obratom vo vzduchu, axel

 • axerophtolum

  - axeroftol, vitamín A

 • axialis

  - osový

 • axiálny

  - osový, združený podľa osy, v smere osy

 • axila

  - podpazušie
  - pazuchová jamka

 • axilla

  - axila, pazuchová jama

 • axillaris

  - axilárny, nachádzajúci sa v pazuchovej jame

 • axiológia

  - teória hodnôt, ich povahy, miesta a vzťahov

 • axióm, axióma

  - zásada, tvrdenie, poučka; základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov; v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia

 • axioma

  - axióm, základná veta, poučka, zásada

 • axiomatický

  - postavený odvodzovaním z axiómov, na axiómoch

 • axiomatika

  - náuka o používaní axiómov

 • axiramificatus

  - osovo vetvený, tvoriaci vetvy, vetviaci sa

 • axoaxonalis

  - axoaxonálne, spojenie medzi axónami dvoch nervových buniek

 • axodendriticus

  - axodentritové, spojenie medzi axónom jednej a dentritom inej nervovej bunky (výbežok nervovej bunky prijímajúci vzruchy)

 • axolemma

  - axoléma, plazmatická membrána axónu

 • axometron

  - axometrón, prístroj k úprave okuliarov podľa očných osí

 • axon

  - axón, neurit, dlhý plazmatický výbežok nervových buniek prenášajúci nervové vzruchy na iné bunky
  - dlhé tenké vodivé vlákno neurónu (nervovej bunky)
  - osové vlákno nervu, výbežok nervovej bunky; neutrit

 • axonicus

  - axónový, majúci vzťak k axónu

 • axonometria

  - metóda zobrazovania priestorových útvarov v deskriptívnej geometrii

 • axonotmesis

  - axonotméza, pretnutie nervového vlákna

 • axoplasma

  - axoplazma, cytoplazma axónu, hmota prúdiaca v axóne

 • axoplazma

  - živá hmota vo výbežku nervovej bunky

 • axopodia

  - axopódia, tuhé, nehybné, lineárne bunkové výbežky zložené prevažne z mikrotubulov

 • axosomaticus

  - axosomatický, spojenie medzi axónom jednej bunky a telom inej nervovej bunky

 • AXP

  - Skratka učebného predmetu Anglický jazyk v hospodárskej praxi

 • axungia

  - tuk, sadlo