Hľadaný výraz "aut" v Slovníku cudzích slov

nájdených 305 výsledkov (3 strán)

 • AUT

  - Rakúska republika, skrátený názov Rakúsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Automatizácia

 • aut, out

  - zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor; priestor za hraničnými líniami ihriska

 • auták

  - v trnavskom nárečí - auto

 • autarchia

  - sebestačnosť, úsilie o hospodársku politiku nezávislú na iných krajinách; vyrovnanosť, duševný pokoj

 • autekológia

  - ekológia jedinca

 • autemesis

  - auteméza, funkčné zvracanie, chorý si ho sám vyvolal, alebo zvracanie z nejasnej príčiny bez orgánovej poruchy alebo vonkajšieho činiteľa

 • autemesis,

  - auteméza, funkčné zvracanie, chorý si ho sám vyvolal, alebo zvracanie z nejasnej príčiny bez orgánovej poruchy alebo vonkajšieho činiteľa

 • autenticita

  - pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, autentičnosť

 • autentický

  - pravý, pôvodný, hodnoverný

 • autentika

  - cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov

 • authenticus

  - autentický, pôvodný, spoľahlivý, hodnoverný

 • authorize

  - oprávňovať, povoliť

 • autismus

  - duševná porucha, pri ktorej sa postihnutý uzavrie pred okolitým svetom do samoty

 • autizmus

  - duševná porucha, pri ktorej sa postihnutý uzavrie pred okolitým svetom do samoty
  - uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou; orientácia myslenia na seba samého

 • auto

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - auto

 • auto logon

  - automatické prihlásenie, nie je potrebné zadať meno a heslo

 • auto-

  - prvá časť zložených slov s významom: sám, pôvodný, vlastný; automobil; automatický

 • autoaccusatio

  - autoakuzácia, sebaobviňovanie

 • autoagglutinatio

  - autoaglutinácia, samovoľné zhlukovanie krviniek

 • autoaggressio

  - autoagresia, správanie poškodzujúce samotného jedinca

 • autoagresia

  - správanie, keď jedinec napáda sám seba s úmyslom samo poškodzovania
  - poškodzovanie samého seba

 • autoakuzácia

  - neprimerané obviňovanie seba
  - sebaobviňovanie

 • autoalarm

  - automatické poplašné zariadenie v automobile

 • autoamputatio

  - autoamputácia, spontánne oddelenie časti niektorého orgánu, prívesku, výrastku

 • autoanalýza

  - úsilie jednotlivca pochopiť seba samého

 • autoanamnesis

  - autoanamnéza, anamnéza odobratá od samotného pacienta

 • autoantigenum

  - autoantigén, látka tvorená v samotnom organizme, podmieňujúca tvorbu protilátok v tele

 • autoatlas

  - kniha cestných máp pre motoristov

 • autobatéria

  - akumulátor pre automobil

 • autobiografia

  - vlastný životopis

 • autocenzúra

  - kontrola vlastného diela

 • autochória

  - vystrelenie rastlinného semena z plodu a takto vyvolané rozširovanie rastlín

 • autochróm

  - farebná litografická reprodukcia

 • autochthonus

  - autochrónny, vziknutý sám od seba, bez vonkajších vplyvov

 • autochton

  - objekt pochádzajúci z miesta svojho výskytu, nálezu, existencie

 • autochtonizmus

  - teória historického vývoja etnických skupín, ktorá odmieta migráciu

 • autochtónny

  - pôvodný, vyskytujúci sa v mieste svojho pôvodu

 • autoclavus

  - autokláv, parný sterilizátor

 • autocrinus

  - autokrinný, (látka) ovplyvňujúca alebo riadiaca bunky, z ktorých sama vznikla

 • autocytolysis

  - autocytolýza, samovoľný rozklad buniek

 • autodafé

  - smrť upálením, napr, kacírov; spálenie na hranici, napr. kníh v nacistickom Nemecku; spálenie vôbec

 • autodestructio

  - autodeštrukcia, samovoľné zničenie

 • autodeštrukcia

  - samočinné zničenie, sebapoškodzovanie

 • autodidakta

  - samouk

 • autodidaxia

  - metóda samoučenia

 • autodigestio

  - autodigescia, samonatrávenie ako posmrtný proces alebo i zaživa

 • autodróm

  - skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh; zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom

 • autoerotika

  - masturbácia, onánia, sebaukájanie, ipsácia

 • autoerotismus

  - autoerotizmus, chorobná láska k vlastnej osobe, pohlavné vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela

 • autoerotizmus

  - patologická láska k vlastnej osobe, sexuálne vzrušenie pri pozorovaní vlastného tela

 • autofecundatio

  - samooplodnenie

 • autofokus

  - automatické zaostrovanie objektívu

 • autofónia

  - zosilnené vnímanie vlastnej reči pri prechladnutí

 • autogamia

  - samooplodnenie, samoopelenie rastliny vlastným peľom; samooplodnenie u obojpohlavných jedincov

 • autogén

  - zariadenie na rezanie a zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom

 • autogenes

  - autogénny, pôvodný, bezprostredný, od rovnakého individua pochádzajúci

 • autogenesis

  - autogenéza, samoplodenie, samovznikanie

 • autogenéza

  - samozrodenie, samovznik

 • autogénny

  - majúci pôvod v sebe; samočinný; pôsobiaci sám na seba; súvisiaci s autogénom

 • autogónia

  - teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza

 • autograf

  - pôvodný rukopis; dielo písané vlastnou rukou; autogram, vlastnoručný podpis; zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov

 • autografia

  - prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika

 • autogram

  - vlastnoručný podpis, originál rukopisu

 • autogramiáda

  - podpisovanie kníh alebo fotografií ich autormi alebo ľuďmi na nich zobrazenými

 • autogramma

  - autogram, vlastnoručný podpis

 • autographismus

  - "dermografizmus, ""písmo na koži"""
  - dermografizmus, 'písmo na koži'
  - dermografizmus, písmo na koži

 • autogyro

  - rotorové lietadlo s motorom a vrtuľou; vírnik

 • autohaemotherapia

  - antohemoterapia, liečenie vpravením vlastnej krvi do svalového tkaniva

 • autohypnosis

  - autohypnóza, schopnosť si kedykoľvek vyvolať spánok, navodenie hypnózy na vlastnej osobe

 • autohypnóza

  - zhypnotizovanie seba samého

 • autoimmunisatio

  - autoimunizácia, získavanie odolnosti, rozvoj imunitnej reakcie proti antigénom vlastného organizmu

 • autoimmunitas

  - autoimunita, vznik imunitnej reakcie k zložkám vlastného organizmu, proti vlastným antigénom

 • autoimunita

  - vznik imunitnej reakcie proti zložkám vlastného organizmu
  - schopnosť vytvárať protilátky proti vlastným antigénom. Následkom je autoimúnna choroba.

 • autoinfectio

  - autoinfekcia, rozšírenie infekcie mikroorganiznami nachádzajúcimi sa vo vlastnom organizme

Pozri výraz AUT v synonymickom slovníku slovenčiny.