Hľadaný výraz "asy" v Slovníku cudzích slov

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • ASY

  - Skratka učebného predmetu Astrofyzika

 • asymbolia

  - asymbólia, strata schopnosti rozpoznávať znaky, dorozumievať se bežnými znameniami

 • asymetria

  - nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných os

 • asymetrický

  - nesúmerný, nesymetrický

 • asymmetria

  - asymetria, nesúmernosť, nedostatok symetrie, súmernosti

 • asymmetricus

  - asymetrický, nesúmerný

 • asymptomatický

  - bezpríznakový, prebiehajúci skryto
  - bez príznakov, bezpríznakový

 • asymptomaticus

  - asymptomatický, bezpríznakový, neprejavujúci sa nijakým príznakom

 • asymptota

  - dotyčnica dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode

 • asymptotický

  - chovajúci sa ako asymptota

 • asynapsis

  - asynapsa, nespojenie homológnych chromozómov pri meiotickém delení, vylúčenie kontaktného spojenia

 • asynchronicus

  - asynchronický, časovo nesúladný

 • asynchronismus

  - asynchronizmus, časová nerovnakosť, nesúladnosť, rôznosť

 • asynchrónny

  - nesúdobý, časovo nesúhlasný, rozdielny v tempe

 • Asynchrónny prenos

  - Prenos údajov medzi počítačmi založený na princípe čakania na potvrdenie príjmu.

 • asyndeton

  - spojenie vetných členov alebo viet bez spojovacieho výrazu

 • asynergia

  - asynergia, porucha koordinácie činnosti rozličných svalových skupín

 • asýriológia

  - odbor orientalistiky zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou obyvateľov starovekej Asýrie

 • asystólia

  - zástava srdcovej činnosti
  - nedostatočné sťahovanie srdcového svalu, zástava srdcovej činnosti

Pozri výraz ASY v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: p, kã â, va, čho, isd, km, up, pg, xl, ter, move, nd, ful, mi, customizácia