Hľadaný výraz "as" v Slovníku cudzích slov

nájdených 495 výsledkov (5 strán)

 • AS

  - Teritórium Americkej Samoy, skrátený názov Americká Samoa. Skratka štátu.

 • ASA

  - skratka pre American soyabean association - Americká asociácia sóje
  - skratka pre American Statistical Association - Americké štatistické združenie
  - skratka pre Agronomy Society of America - Americká agronomická spoločnosť
  - skratka pre Institute for Agricultural Sector Analysis - Inštitút pre analýzy poľnohospodárskeho sektora
  - Skratka učebného predmetu Asanácia

 • ASAE

  - skratka pre American Society of Agricultural Enginners - Americká spoločnosť poľnohospodárskych mechanizátorov

 • ASAJA

  - v Španielsku, skratka pre Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores - Združenie mladých farmárov

 • asambláž

  - dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže

 • ásana

  - jógová poloha; dokonale prepracovaná pozícia, telesný cvik

 • asanácia

  - ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia

 • asandrogi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - traky

 • asandrogľe

  - v šarišskom nárečí - traky

 • ašant

  - černoch

 • asantrogľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - traky

 • ASAP

  - skratka z anglického "As Soon As Possible" - tak skoro ako je možné, čo najskôr

 • ASAS

  - skratka pre Agricultural and Forestry Academy of Sciences - Rumunská poľnohospodárska a lesnícka akadémia vied

 • asasín

  - príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí

 • asbestosis

  - zaprášenie pľúc vláknami azbestu s následným rozkladom pľúcneho tkaniva

 • ASC

  - Skratka učebného predmetu Sprievodcovská a animačná činnosť

 • ascariasis

  - askarióza, ochorenie vyvolané Ascaris lumbricoides

 • ascariasis, ascaridosis

  - askarióza, ochorenie vyvolané Ascaris lumbricoides

 • ascaridosis

  - askarióza, ochorenie vyvolané Ascaris lumbricoides

 • Ascaris

  - hlísta detská, črevný cudzopasník

 • ascendencia

  - priame príbuzenstvo, pokrvnosť po predkoch

 • ascendens

  - ascendentný, stúpajúci, vzostupný

 • ascendent

  - predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení; v astrológii začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu

 • ascendentný

  - vzostupný

 • ascending

  - stúpanie, vzostupný, v poradí od A po Z

 • ascensus

  - výstup, stúpanie, vyvýšenie

 • aschistodactylia

  - aschistodaktýlia, vrodené zrastené prsty (syndaktýlia)

 • ASCII

  - American Standard Code for Information Interchange dohovor podľa , ktorého sa písmená, číslice a iné znaky nahrádzajú osembitovými číslami v dvojkovej sústave.

 • ascites

  - tekutina v brušnej dutine, vodnatieľka

 • ASD

  - skratka pre Animal Status Declaration - Oznámenie o stave zvierat
  - Skratka učebného predmetu Aktuality spoločenského diania

 • ASDE

  - z angl. Airport Surface Detection Equipment - zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska

 • ASEAN

  - skratka pre Association of SouthEast Asian Nations - Asociácia juhovýchodných ázijských národov

 • aseizmický

  - bez zemetrasení

 • asekurácia

  - poistenie, záruka, zabezpečenie

 • asekurácijä

  - v gemerskom nárečí - poistenie

 • asembler

  - vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku

 • asemia

  - asémia, neschopnosť dorozumieť sa s inými osobami

 • asentierica

  - v bansko-štiavnickom nárečí - odvod na vojnu

 • asentirka

  - v spišskom nárečí - odvod

 • asepsa

  - ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok

 • asepsis

  - asepsa, súbor opatrení brániaci vniknutiu mikroorganizmov vyvolávajúcich infekciu do rany

 • aseptický

  - neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok

 • asepticus

  - aseptický, sterilný, bez choroboplodných zárodkov

 • asercia

  - tvrdenie, presadzovanie; uznávanie pravdivosti výroku

 • asertivita

  - nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť

 • asertívny

  - sebapresadzujúci, sebavedomý

 • asertorický

  - tvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci

 • asesor

  - zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu; daňový odhadca

 • asexualis

  - asexuálny, neprejavujúci sa pohlavne, bezpohlavný

 • asexualitas

  - asexualita, strata pohlavného pudu, neprejavujúci sa pohlavnými znakmi

 • asexuálny

  - bez záujmu o sex
  - bez záujmu o sexuálny život

 • ASF

  - skratka pre African swine fever - africký mor ošípaných
  - Skratka učebného predmetu Aplikovaný softvér

 • ASFALEC

  - skratka pre Association of Preserved Milk Manufacturers of the EC - Združenie výrobcov trvanlivého mlieka EÚ

 • asfalt

  - prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály

 • asfaltka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - asfaltová cesta

 • asférický

  - neguľový

Pozri výraz AS v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã ori, peu, taj, umo, klt, tzc, sfa, hpf, meč, rzo, chh, pets, tzh, rol, avt