Hľadaný výraz "ar" v Slovníku cudzích slov

nájdených 699 výsledkov (6 strán)

 • archipel, archipelág

  - súostrovie, skupina ostrovov

 • architectonica

  - architektonika, štrukturálna stavba, priestorové členenie systému niektorého orgánu

 • architekt

  - umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľ stavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.

 • architektonika

  - umelecké znázornenie konštrukcie stavby; umelecká skladba diela; veda o stavebnom umení, súčasť architektúry

 • architektúra

  - stavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

 • archív

  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

 • archivácia

  - triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie

 • archiválie

  - písomnosti alebo iné dokumenty uložené v archíve

 • archivár

  - príslušne vzdelaný pracovník archívu

 • archive

  - archivovať

 • archive file

  - archívny súbor

 • archivistika

  - odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť

 • archívnictvo

  - náuka o práci v archívoch; sústava archívov ako súčasť verejnej správy

 • archívny

  - vzťahujúci sa k archívu; starý, cenný

 • archivolta

  - plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka

 • archivovať

  - ukladať do archívu

 • archocele

  - archokéla, konečníková prietrž

 • archón, archont

  - starogrécky člen rady starších v mestskom štáte

 • archorrhagia

  - archorágia, krvácanie z konečníka

 • archostenosis

  - archostenóza, zúženie priechodu konečníka

 • arci-

  - prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova

 • arcibiskup

  - rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy

 • arcibiskupstvo

  - cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza; budova, v ktorej má sídlo arcibiskup

 • arcidiecéza

  - významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibiskupstvo

 • arciformis

  - oblúkovitý

 • arcikňaz

  - kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi

 • arcivojvoda

  - titul kniežat habsburského rodu

 • arctatio

  - arktácia, zúženie, stiahutie

 • arcualis

  - oblúkovitý

 • arcuarius

  - oblúkovito zahnutý

 • arcuatus

  - oblúkovitý, zakrivený, oblúkem opatrený

 • arcus

  - oblúk

 • ARD

  - Skratka učebného predmetu Architektonický dizajn

 • ardente

  - v hudbe: ohnivo, vášnivo

 • ardito

  - v hudbe: smelo, odvážne

 • ARDO

  - skratka pre Agricultural and Rural Development Office - Maďarský úrad pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých teplôt

 • ARDOP

  - skratka pre Agricultural and Rural Development Operational Program - Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • ardor

  - pálenie

 • ARDS

  - """šokové pľúca"", akútne zlyhanie dýchania"
  - šokové pľúca', akútne zlyhanie dýchania
  - šokové pľúca, akútne zlyhanie dýchania

 • ardza

  - v spišskom nárečí - hrdza

 • ARE

  - Spojené arabské emiráty, skrátený názov Spojené arabské emiráty. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Automatická regulácia

 • area

  - plocha, voľné miesto, priestor
  - ohraničená časť, výmera pozemku alebo priestoru

 • area density

  - hustota v oblasti, množstvo údajov uložených na ploche štvorcového palca

 • areál

  - zemepisná oblasť; súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom; vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál; oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín

 • areatus

  - nachádzajúci sa v ohraničených miestach

 • areflexia

  - areflexia, strata, vymiznutie reflexov, odpovedí organizmu na rôzne podnety
  - strata reflexov, opak reflexie

 • AREFLH

  - skratka pre Assembleé des régions européennes fruitiéres légumiéres et horticoles - Zoskupenie európskych regiónov ovocinárstva, strukovín a záhradníctva

 • aregenerativus

  - aregeneratívny, neobnoviteľný, neschopný obnovy

 • areka

  - palma rodu Areca, palma areková

 • arela, areola

  - pigmentový dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca; výrazne ohraničená časť areálu určitého biologického druhu

 • arena

  - piesok
  - pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia; zápasisko; nekryté divadlo

 • arenaceus

  - vyschnutý, vyprahnutý

 • arend

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nájom

 • árenda

  - prenajímanie pozemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu

 • arenosus

  - pieskový

 • areocentrický

  - vzťahujúci sa na stred Marsu

 • areografia

  - náuka o povrchu Marsu

 • areola

  - menšia plocha, dvorec

 • areola, arela

  - pigmentovaný dvorec okolo prsnej bradavky; dvor, kruh okolo Mesiaca

 • areolaris

  - areolárny, majúci menšiu plochu, tvar dvorca

 • areolitis

  - areolitída, zápal ( prsníkového) dvorca

 • areometer

  - hustomer

 • areopag

  - starogrécka rada starších v Aténach, rada archontov; súd

 • Ares

  - grécky boh vojny

 • árešt

  - v trnavskom nárečí - vezenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie

 • aretácia

  - zaistenie prístroja proti poškodeniu alebo nežiaducemu pohybu

 • areté

  - statočnosť, dokonalosť, zdatnosť, ctnosť

 • aretológia

  - náuka o cnosti

 • ARG

  - Argentínska republika, skrátený názov Argentína. Skratka štátu.

Pozri výraz AR v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: fav, mvds, load, ho, epg, ecp, cen, tem, rp, pop, patch, pam, kompil tor, control, rgb
Ekonomický slovník: tvg, adb, pdk, oj, em, cni, ang, ppn, řád, zvc, eo, zli, pgm, eth, paãƒâ ãƒâ