Hľadaný výraz "apo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • apo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - otec

 • APO

  - Skratka učebného predmetu Alternatívne pestovanie rastlín
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - otec

 • apocamnosis

  - apokamnóza, rýchla únava, vyčerpanie určitej skupiny svalov

 • apocentrum

  - bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najviac vzdialené

 • apochromát

  - optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou

 • apocrinus

  - apokrinný, slúžiaci na vylučovanie, vylučujúci sekrét

 • apodia

  - apódia, vrodené nevyvinutie nôh

 • apodiktický

  - nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný

 • apodos

  - vrodené nevyvinutie nôh

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • apofermentum

  - apoferment, bielkovinová zložka enzýmu

 • apoferritinum

  - apoferitín, bielkovina viažúca feritín (depotná forma železa)

 • apofylit

  - kremičitan vápnika, draslíka a fluóru, nerast

 • apofýza

  - výčnelok na kosti; výbežok rudnej žily do susednej horniny

 • apogalaktikum

  - bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená

 • apogamia

  - apogamia, nepohlavné rozmnožovanie, vývoj organizmu z neopeleného vajíčka u rastlín
  - nepohlavnosť

 • apogeum

  - odzemie; najväčšia vzdialenosť Mesiaca alebo umelého vesmírneho telesa od Zeme, opak perigea

 • apokalypsa

  - hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie; koniec sveta, katastrofa

 • apokalyptický

  - desivý, hrozný, grandiózny

 • apokalyptika

  - opis blížiaceho sa konca sveta

 • apokarpium

  - súplodie zložené zo samostatných plodov

 • apokastáza

  - obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta

 • apokopa

  - odsúvanie hlásky, nevyslovenie hlásky na konci slova

 • apokrinný

  - vylučujúci, defekačný

 • apokryf

  - nepravý, podhodený, falšovaný spis; literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora; spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona

 • apolaris

  - apolárny, bez pólu

 • apolinský

  - čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna

 • apolita

  - bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apatrida

 • apolitický

  - ľahostajný k politike, nezaujímajúci sa o politiku

 • apollinský

  - rozumový, svetlý, mravne čistý, intelektuálny

 • apologéta

  - obhájca nejakého učenia alebo myšlienky

 • apologetik

  - apologeta

 • apologetika

  - obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela; obhajoba myšlienky alebo učenia

 • apológia

  - obrana, obhajoba za každú cenu

 • apomixia

  - rozmnožovanie rastlín bez oplodnenia

 • aponeurorrhaphia

  - aponeurorafia, chirurgické zošitie, prišitie šľachy

 • aponeurosis

  - aponeuróza, plochá šľacha, väzivová blana

 • aponeurositis

  - aponeuritída, zápal šľachy

 • aponeuroticus

  - týkajúca sa šľachy

 • aponeurotomia

  - aponeurotómia, chirurgické narezanie, preťatie šľachy

 • aponoia

  - aponoia, porucha vedomia vyznačujúca se neschopnosťou orientácie

 • apophysealis

  - apofyzeálny, výrastkový

 • apophyseolysis

  - apofyzeolýza, uvoľnenie, odstránenie výrastkov

 • apophyseopathia

  - apofyzeopatia, porucha osifikácie apofýzy

 • apophysis

  - apofýza, hrbolček kosti, obsahujúci samostatné osifikačné centrum

 • apophysitis

  - apofyzitída, zápal apofýzy

 • apoplecticus

  - apoplektický, týkajúci sa mŕtvice

 • apoplectiformis

  - podobný mŕtvici

 • apoplexia

  - apoplexia, mŕtvica, náhla mozgová príhoda
  - mŕtvica, náhle zlyhanie funkcie životne dôležitého orgánu

 • apoptosis

  - apoptóza, programovaná smrť bunky

 • aporéma

  - sporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém

 • aporia

  - paradox, logicky neriešiteľný protiklad

 • aport

  - súhrn všetkých majetkových hodnôt okrem peňažnej hotovosti; povel psovi, aby niečo priniesol

 • aportovať

  - vykonávať aport; prinášať na povel

 • aposia

  - apózia, strata pocitu smädu

 • aposkeparnismus

  - aposkeparnizmus, zranenie lebky s odštiepením časti kosti

 • apospória

  - vegetatívne rozmnožovanie rastlín

 • apostata

  - odpadlík, napr. od viery

 • apostema

  - apostéma, hľuza, absces

 • apostematosus

  - apostematózny, tvoriaci hľuzy, hľuznatý, hnisavý

 • aposteriórny

  - založený na zmyslovej skúsenosti

 • apoštol

  - jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského; vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery; šíreteľ učenia alebo myšlienky

 • apostrof

  - odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku

 • apostrofa

  - oslovenie neprítomnej osoby, literárnej postavy a pod.

 • apotéka

  - lekáreň

 • apoteóza

  - nadšená oslava, uctievanie; prijatie medzi bohov; vyhlásenie mŕtveho za svätého

 • apotheca

  - apotéka, lekáreň

 • apotyphlitis

  - apotyflitída, zápal červovitého výbežku slepého čreva
  - apendicitída, zápal červovitého výbežku slepého čreva

 • apozícia

  - rast organizmu prikladaním nových vrstiev ku starším, gramatický prístavok

 • apoziopéza

  - nedokončená veta v hovorovom prejave

Pozri výraz APO v synonymickom slovníku slovenčiny.