Hľadaný výraz "anti" v Slovníku cudzích slov

nájdených 385 výsledkov (4 strán)

 • anti

  - proti, opačne

 • anti, ant-

  - proti, opačne

 • anti-, ant-

  - prvá časť zložených slov s významom proti-, vyjadrujúcich protiklad, opak

 • antiagregancium

  - liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

 • antialergický

  - zabraňujúci alergii, protialergický

 • antialergikum

  - prostriedok proti alergii

 • Antialiasing

  - Vyhladenie

 • antiallergicus

  - antialergický, pôsobiaci proti precitlivenosti, alergii

 • antiandrogenum

  - antiandrogén, látka znižujúca účinok mužských pohlavných hormónov

 • antianemický

  - pôsobiaci proti anémii

 • antianemikum

  - liek zvyšujúci tvorbu červených krviniek, proti anemický liek
  - prostriedok proti anémii

 • antiarrhythmicus

  - antiarytmický, normalizujúci srdcový rytmus

 • antiarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antiarytmikum

  - liek pôsobiaci proti srdcovej arytmii

 • antiasthmaticus

  - antiastmatický, liečiaci astmu, pôsobiaci proti astme

 • antiastmatikum

  - liek proti astme

 • antiatóm

  - atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom

 • antibacterialis

  - antibakteriálny, ničiaci, potláčajúci baktérie

 • antibakteriálny

  - pôsobiaci proti baktériám

 • antibarión

  - elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu

 • antibiogramma

  - antibiogram, vyšetrenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotika
  - antibiogram, vyšetrenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotika

 • antibiosis

  - antibióza, potlačenie rastu iných organizmov

 • antibiotický

  - ničiaci mikroorganizmy

 • antibioticum

  - antibiotikum, látka produkovaná mikroorganizmami, ktorá pri silnom riedení zabraňuje rastu iných mikroorganizmov (bakteriostatické antibiotikum) alebo ich úplne zabíja (baktericídne antibiotikum)

 • antibiotiká

  - látky produkované rôznymi druhmi baktérií a húb a schopné potlačiť rast a pôsobenie iných mikroorganizmov

 • antibiotikum

  - látka pôsobiaca proti baktériám

 • antibióza

  - vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým

 • antiblennorrhagicus

  - antiblenoragický, znižujúci hnisanie

 • antiblokovací systém, ABS

  - systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu

 • antibrachium

  - predlaktie

 • antičastica

  - objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom

 • anticephalalgicus

  - anticefalalgický, mierniaci bolesť hlavy

 • anticholinergikum

  - liek uvoľňujúci bolestivé kŕče hladkej svaloviny

 • anticipácia

  - tento termín sa používa na označenie stále včasnejšieho obdobia manifestácie a stále ťažšieho priebehu dedičnej choroby v generáciách nasledujúcich po sebe. Ide o jav, ktorý je zapríčinený spôsobom výberu.
  - predčasný výskyt, predchádzanie; predzvesť

 • anticipatio

  - anticipácia, predvídanie, predstihovanie udalosti

 • anticipovať

  - predpovedať niečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté

 • antický

  - staroveký, týkajúci sa gréckeho a rímskeho staroveku, rímskej a gréckej kultúry, architektúry, filozofie a pod.

 • anticoagulans

  - antikoagulačný, zabraňujúci zrážaniu krvi

 • anticoagulatio

  - antikoagulácia, zníženie zrážanlivosti krvi

 • anticonceptionalis

  - antikoncepčný, zabraňujúci počatiu, oplodneniu

 • anticoncipiens

  - antikoncipiens, prostriedok zabraňujúci počatiu

 • anticorodal

  - zliatina hliníka, kremíka a horčíka, odolná proti korózii

 • anticus

  - predchádzajúci

 • anticyklický

  - opak cyklického opakovania, necyklický

 • anticyklóna

  - oblasť vysokého tlaku vzduchu, tlaková výš

 • antidemokratický

  - pôsobiaci proti demokracii, odporujúci jej princípom, protidemokratický

 • antidemokratizmus

  - protidemokratické myslenie

 • antidepresívny

  - pôsobiaci proti depresii

 • antidepresívum

  - liek pôsobiaci proti depresii

 • antidepresivus

  - antidepresívny, zmierňujúci alebo odstraňujúci úzkosť a depresiu

 • antidetonačný

  - pôsobiaci proti tzv. klepaniu motora

 • antidiabeticus

  - antidiabetický, pôsobiaci proti cukrovke

 • antidiabetikum

  - liek pôsobiaci proti diabetu (cukrovke)
  - prostriedok upravujúci hladinu cukru v tele

 • Antidiaroiká

  - látky pôsobiace proti hnačke

 • antidiaroikum

  - liek pôsobiaci proti hnačke
  - prostriedok proti hnačke

 • antidiarrhoicus

  - antidiaroický, protihnačkový, pôsobiaci proti hnačke

 • antidiphthericus

  - antidifterický, pôsobiaci proti záškrtu

 • antidiuretický

  - pôsobiaci proti nadmernému močeniu

 • antidiureticus

  - antidiuretický, tlmiaci nadmerné vylučovanie moča

 • antidiuretikum

  - prostriedok proti nadmernému močeniu

 • antidiuretinum

  - i, n. (ř. anti proti, ř. uron moč) antidiuretin, adiuretin (vazopresin), hormon tlumící nadměrné vylučování moči

 • antidogmatizmus

  - odpor proti dogmatizmu, odmietanie dogiem

 • antidotum

  - protijed
  - protijed, protilátka

 • antidráma

  - forma modernej drámy, ktorej základom je protiklad k realistickej tradícii divadla

 • antidysentericus

  - antidyzenterický, pôsobiaci proti červienke, infekčnému hnačkovému ochoreniu

 • antidyspepticus

  - antidyspeptický, odstraňujúci poruchy trávenia

 • antiemeticus

  - antiemetický, odstraňujúci zvracanie

 • antiemetikum

  - liek pôsobiaci proti zvracaniu
  - látka tlmiaca zvracanie

 • antiepilepticus

  - antiepileptický, liek proti epilepsii, chorobe prejavujúcej sa opakovanými záchvatmi a poruchami vedomia rôzneho stupňa

 • antiepileptikum

  - liek pôsobiaci proti epilepsii

Pozri výraz ANTI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: step, prok, pohodlne, sme, bur, interval, vrchn, inovacia, apelativny, odpadky, poskytovať, preliacina, ero, tóniť, pa
Pravidlá slovenského pravopisu: anglicko, ati, zdokonalovať, budova, rozstavovať, častica, ôk, gem, poruke, olga, maďarsko, pr, cti, priho, zodpovedný
Ekonomický slovník: šanc, reč, pja, jch, hia, bof, å er, ptw, hnp, praå, sem, odt, capa, zpq, tcd