Hľadaný výraz "anima" v Slovníku cudzích slov

nájdených 23 výsledkov (1 strana)

 • anima

  - vzduch, dych, duch, duša
  - duša, v scholastike prvý životný princíp

 • animácia

  - oživovanie, oživenie; vyvolanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrázkov idúcich po sebe; animovanie

 • animal

  - živočích

 • animal rationale

  - tvor rozumný, tvor s vedomím

 • animalis

  - animálny, živočíšny, pudový, zmyslový

 • animalista

  - umelec zobrazujúci zvieratá

 • animalitas

  - animálnosť, životnosť, pudovosť

 • animalizmus

  - uctievanie posvätných zvierat

 • animálny

  - zvierací, živočíšny; zmyselný, pudový

 • animans

  - dýchajúci, živý

 • animatio

  - animácia, oživovanie

 • animato

  - v hudbe živo, oživene

 • animátor

  - pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu; pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov

 • animatus

  - oživený, životaschopný

 • con anima

  - v hudbe: s citom, oduševnene, nadšene

Pozri výraz ANIMA v synonymickom slovníku slovenčiny.