Hľadaný výraz "al" v Slovníku cudzích slov

nájdených 381 výsledkov (4 strán)

 • AL

  - Albánska republika, skrátený názov Albánsko. Skratka štátu.

 • al corso

  - v bežnom kurze

 • al pari

  - zhoda medzi kurzovou a menovitou hodnotou cenného papiera

 • al secco

  - maľba na suchej omietke steny

 • ALA

  - Alandy, skrátený názov Alandy. Skratka štátu.
  - miestnosť na vítanie hostí v domoch antického Ríma

 • alabandín

  - sulfid mangánu, nerast čiernej farby, mangánová ruda

 • alabaster

  - priesvitná forma sádrovca

 • alain

  - kyselina olejová, oleín

 • alaktit

  - arzeničnan mangánu, vzácny nerast

 • alália

  - chyba reči

 • alália mentálna

  - chorobný strach pred hovorením

 • alamosit

  - kremičitan olovnatý, vzácny nerast

 • alarm

  - poplach; prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.

 • alarmovať

  - vyvolávať poplach, alarmom volať bezpečnostné služby

 • alárny

  - krídlový, týkajúci sa krídla

 • ALB

  - Albánska republika, skrátený názov Albánsko. Skratka štátu.

 • alba

  - dlhá biela košeľa kňazov; druh stredovekej milostnej básne

 • albanista

  - odborník v albanistike

 • albanistika

  - výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa

 • albano

  - vyznačenie veslárskych závodných tratí bójami

 • albatros

  - čajke podobný veľký morský vták

 • albedo

  - odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy; miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie; biela časť kôry citrusových plodov

 • albikácia

  - neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl; zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach

 • albín

  - človek alebo živočích s nedostatkom kožného farbiva v pokožke, vlasoch a dúhovke

 • albinismus

  - strata kožného pigmentu

 • albinizmus

  - čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí; nedostatok chlorofylu v rastlinách

 • Albion

  - starý názov Anglicka; básnický výraz pre Anglicko

 • albit

  - kremičitan hlinitosodný, nerast zo skupiny živcov

 • album

  - kniha so zbierkou fotografií, známok a pod.; výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy

 • albumen

  - lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny, bielok

 • albumín

  - vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov

 • albuminát

  - soľ albumína

 • albuminóza

  - látka vzniknutá štiepením bielkovín

 • albuminúria

  - prítomnosť bielkovín v moči
  - vylučovanie bielkovín močom, proteinúria

 • ALC

  - Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre spracovanie múky

 • alcazar

  - pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla

 • alchemilka

  - rastlina z rodu Alchemilla, ktorá rastie na trávnatých porastoch

 • alchýmia

  - stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov

 • alchymista

  - kto sa zaoberá alchýmiou

 • ALD

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia lodných zariadení

 • aldehydy

  - organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov

 • ALDI

  - skratka pre Agency for Local Development Initiatives, Bosnia and Herzegovina - Agentúra pre iniciatívy miestneho rozvoja, Bosna a Hercegovina

 • aldoly

  - organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu

 • aldosterón

  - hormón kôry nadobličky
  - hormón produkovaný nadobličkami, reguluje látkovú premenu minerálov

 • aldosteronismus

  - hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu

 • aldosteronizmus

  - hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu

 • aldóza

  - cukor s aldehydovou skupinou v molekule

 • aldrín

  - druh pesticídu, používaný na hubenie škodcov

 • aľe

  - v šarišskom nárečí - ale

 • ALE

  - Skratka učebného predmetu Algoritmy a programovanie
  - v šarišskom nárečí - ale

 • alea iacta est

  - kocky sú hodené; výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
  - kocky sú hodené - výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“

 • aleatorika

  - kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti

 • aleatórny

  - odvážny; zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody

 • ALEC

  - skratka pre The Australian Livestock Exporters’ Council - Výbor austrálskych vývozcov dobytka

 • alef

  - prvé písmeno hebrejskej abecedy; označenie kardinálnych čísiel v teórii množín

 • alegácia

  - citovanie zo zákona, z listín

 • alegát

  - doslovný citát z listiny alebo zákona

 • alegória

  - inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie

 • alegorický

  - inotajový, obrazný, symbolický

 • alegorizácia

  - zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií

 • alegorizovať

  - zobrazovať, vyjadrovať pomocou alegórie

 • aleja

  - stromoradie; cesta po oboch stranách vysadená stromami

 • alela

  - alely sú alternatívne formy génu. Ak sa na danom lokuse vyskytujú viac ako dve alely, ide o viacnásobnú aleliu.
  - dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu

 • alelopatia

  - nepriaznivé pôsobenie jednej rastliny na druhú produktmi látkovej výmeny

 • aleluja

  - chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch

 • alemontit

  - nerast zo skupiny arzénu

 • alenka

  - v záhorskom nárečí - lienka (hmyz)

 • Alergén

  - látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu
  - antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosť s tvorbou imunoglobulínu E; liečebný prípravok na diagnostiku a liečbu alergických ochorení

 • alergia

  - zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom

 • alergik

  - osoba trpiacia alergiou

 • alergiológ

  - odborník v alergiológii

 • alergiológia

  - náuka o rozpoznávaní, prevencii a liečbe alergií

 • alergóza

  - ochorenie na alergiu

 • alert

  - výstraha, nastavenie výstrahy, antivírový program vás môže upozorniť na prítomnosť vírusu, plánovacie programy na termín schôdzky

 • alertný

  - prirodzene čulý, aktívny

 • aleukémia

  - chorobný nedostatok bielych krviniek

 • aleurit

  - sypká usadenina vytvorená úlomkami

 • aleuronát

  - pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle

 • alexander

  - papagáj pochádzajúci z Afriky a tropického pásma Ázie

 • alexandrijská škola

  - smery a učenia v helenistickom období, ktoré vznikali v Alexandrii

 • alexandrín

  - dvanásťnásobný verš s prerušením po tretej stope

 • alexandrit

  - iný názov drahokamu chryzoberylu

 • alexia

  - chorobná neschopnosť čítať, neschopnosť pochopiť čítaný text

 • alexín

  - ochranné protilátky v krvnom sére, citlivé na vyššie teploty

 • alfa

  - prvé písmeno gréckej abecedy; začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho; druh nukleárneho žiarenia

 • alfabeta

  - abeceda, predovšetkým grécka

 • alfabetizácia

  - likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania

 • alfabetizátor

  - učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii

Pozri výraz AL v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: