Hľadaný výraz "ada" v Slovníku cudzích slov

nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • ADA

  - Skratka učebného predmetu Administratíva predaja
  - Starší objektovo orientovaný programovací jazyk.

 • Ada džives

  - V rómštine - Dnes

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo

 • adagio

  - v hudbe: pomaly, voľne; hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na končatine

 • adamantín

  - zubná sklovina

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste

 • adamín

  - arzeničnan zinočnatý, nerast

 • adamita

  - člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu; naháč

 • adamitizmus

  - hnutie adamitov

 • adamsit

  - bojová chemická látka

 • adaptabilita

  - prispôsobivosť, adaptivita

 • adaptabilný

  - prispôsobivý

 • adaptácia

  - prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adaptátor

  - pôvodca adaptácie

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike

 • adaptivita

  - prispôsobivosť, adaptabilita

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam

 • adaptometer

  - prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka

 • adaptometria

  - meranie vnímania zrakových svetelných podnetov

 • adaptor

  - zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači

 • adaptovať

  - upraviť, prispôsobiť

 • adaptovateľný

  - upraviteľný, prispôsobiteľný

 • ADAS

  - skratka pre UK Agricultural Development and Advisory Service - Britská služba pre poradenstvo a rozvoj poľnohospodárstva

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k ose

 • bľada

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bledá

Pozri výraz ADA v synonymickom slovníku slovenčiny.