Hľadaný výraz "ad" v Slovníku cudzích slov

nájdených 323 výsledkov (3 strán)

 • adrenergický

  - súvisiaci s adrenalínom a sympatikovým systémom

 • adrenogenitálny

  - týkajúci sa nadobličky a pohlavných orgánov

 • adrenolytikum

  - liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu

 • adresa

  - miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát

 • adresár

  - zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy

 • adresát

  - osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

 • adresný

  - určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej osobe, firme a pod.

 • ADS

  - z angl. Automatic Dependant Surveillance - automatický závislý sledovací systém pre letectvo
  - Skratka učebného predmetu Adaptácia stavieb

 • adsorbát

  - pohlcovaná látka

 • adsorbcia

  - schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie

 • adsorbent

  - nerozpustná látka povrchovo pohlcujúca plyny alebo kvapaliny

 • adsorbér

  - zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov

 • adsorbovať

  - viazať alebo pohlcovať iné látky

 • adsorpcia

  - schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie; viazanie látok na časticiach pôdy

 • adspekcia

  - vyšetrenie zrakom

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

 • adstringencium

  - sťahujúca, zužujúca látka

 • Adstringentné roztoky

  - spôsobujú znížené prepúšťanie tekutín z ciev do okolitého tkaniva

 • adstringentný

  - sťahujúci, zvierajúci

 • ADT

  - Skratka učebného predmetu Administratíva skladovania

 • adulár

  - priehľadná odroda ortoklasu

 • adulterácia

  - falšovanie, napr. mincí alebo rukopisu

 • adultný

  - zrelý, dospelý

 • adut

  - tromf v kartách

 • ADV

  - Skratka učebného predmetu Administratíva v službách

 • Advanced

  - Pokročilý. Menu, alebo nastavenia určené pre pokročilých uživateľov.

 • advekcia

  - prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére

 • advent

  - v katolíckom cirkevnom roku štvortýždňové obdobie pred Vianocami; v prenesenom zmysle čas očakávaní a nádeje; príchod

 • adventista

  - člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod Ježiša Krista

 • adventívny

  - predvianočný; zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste; prídavný, náhodný, náhradný

 • adventizmus

  - kresťanské hnutie veriace v nový príchod Ježiša Krista

 • adventný

  - predvianočný

 • adverbálny

  - závislý na slovese

 • adverbializácia

  - transformácia slova k príslovkám

 • adverbializovať

  - meniť na príslovku

 • adverbium

  - príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi

 • advertising

  - inzerovanie smerovacích informácií

 • adverzatívny

  - v jazykovede odporovací diabla; obhajca zlej veci
  - v jazykovede odporovací

 • advice

  - rada, oznam

 • advocatus diaboli

  - ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, advokát
  - ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, advokát diabla; obhajca zlej veci

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie; obhajoba, presadzovanie niečoho; činnosť advokáta

 • advokát

  - právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

 • advokátsky

  - týkajúci sa advokáta a jeho činnosti

 • adware

  - Legitímny software, poskytovaný zdarma ako freeware, avšak na strane druhej slúžiaci ako nosič reklamy. Jeho tvorca ho poskytuje zdarma ale za to si vyhradzuje právo zobrazovať na ňom v nejakej podobe reklamné prvky pri jeho používaní. Príkladom využitia adwaru je poskytnutie softwaru užívateľom na otestovanie pred jeho zakúpením.
  - akákoľvek programová aplikácia, v ktorej sa počas používania programu zobrazujú reklamy

 • ADX

  - Skratka učebného predmetu Administratívne práce v praxi

 • adynamia

  - slabosť, ochabnutosť
  - zoslabenie životne dôležitých orgánov

 • ADZ

  - Skratka učebného predmetu Administratíva služieb

 • adzimka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - placka

 • Binárne vyhľadávanie Bin

  - Označenie pre rýchlu metódu vyhľadávania prvok v lineárnom poli usporiadaných zostupne, alebo vzostupne.

 • dźad

  - v šarišskom nárečí - žobrák

 • džad

  - v spišskom nárečí - žobrák

 • parišad

  - rada dvorných hodnostárskych v Indii počas maurskej nadvlády

 • per aspera ad astra

  - drsnou cestou ku hviezdam; bojom k víťazstvu

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • vihľad

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - okno

Pozri výraz AD v synonymickom slovníku slovenčiny.