Hľadaný výraz "ad" v Slovníku cudzích slov

nájdených 323 výsledkov (3 strán)

 • adherentný

  - priľnavý; pristupujúci k niečomu zvonku

 • adhézia

  - priľnavosť; zrastenie tkanív

 • adhezivita

  - priľnavosť

 • adhezívum

  - látka zvyšujúca priľnavosť

 • adhézny

  - priľnavý

 • adhortatívum

  - nabádavý konjunktív

 • ADI

  - Skratka učebného predmetu Audit
  - Autocad alebo Autodesk Device Interface; rozhranie použité v programe AutoCAD vyvynuté firmou Autodesk

 • adiabatický

  - označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím

 • adiatermálna látka

  - neprepúšťa tepelné lúče

 • ADIC

  - skratka pre Australian Dairy Industry Council - Austrálska rada pre mliekárstvo

 • adícia

  - chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

 • adidaska

  - druh športovej obuvi, výrobok firmy Adidas

 • adié, adieu

  - zbohom

 • adieu

  - ahoj, pozdrav na rozlúčku

 • adipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • adiponekróza

  - odumretie tukového tkaniva

 • adipozita

  - obezita, prílišná tučnota
  - nadmerné usadzovanie tuku v organizme, obezita

 • adipsia

  - chýbanie pocitu smädu

 • adiptívny

  - prípadný; súvisiaci so spočítavaním, skladaním zložiek
  - prípadný; súvisiaci so spočítavaním, skladaním

 • aditivita

  - nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých
  - nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek

 • aditívny

  - zlučujúci, prídavný
  - založený na sčítaní, pridávaní, skladaní; napr. aditívny vzorec, ktorý vyjadruje funkciu súčtu dvoch premnných

 • aditívum

  - prídavné (pomocné) látky
  - prídavná látka, prísada

 • adjektívum

  - prídavné meno

 • adjudikácia

  - prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia

 • adjunkcia

  - pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie

 • adjunkt

  - úradnícky pomocník, koncipient, elév

 • adjust

  - nastaviť, nastavovať

 • adjustácia

  - usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru; príprava na činnosť

 • adjustáž

  - adjustácia, adjustovanie

 • adjutant

  - pobočník

 • adjutum

  - prídavok k platu, napr. na úhradu stravy, dočasný plat

 • adjuvancie

  - súčasti lieku zosiľujúce účinok vlastného liečiva

 • adjuvancium

  - prídavné (pomocné) látky

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.

 • ADK

  - Skratka učebného predmetu Administratíva a korešpondencia

 • adlatus

  - zástupca, pomocník

 • ADM

  - skratka pre Archer Daniels Midland - Archer Daniels Midland,americká nadnárodná spoločnosť, spracovateľ poľnohospodárskych plodín
  - Skratka učebného predmetu Administratíva

 • Admin

  - Osoba majúca najvyššie práva k práci zo systémom, väčšinou počítačovou sieťou.

 • administrácia

  - proces prevádzkovania, poskytovania podpory, údržby rôznych IT systémov, od počítačových systémov až po informačné systémy
  - riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu; kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar

 • administratíva

  - správa, najmä verejná a štátna; správna zložka orgánu alebo organizácie; v USA súhrnné označenie prezidenta a vlády

 • administratívny

  - úradný, správny; byrokratický

 • Administrátor

  - Osoba majúca najvyššie práva k práci zo systémom, väčšinou počítačovou sieťou.
  - správca; dočasný správca farnosti; správca počítačovej siete

 • administrovať

  - riadiť administráciu

 • admirál

  - najvyšší veliteľ loďstva; motýľ babôčka

 • admiralita

  - velenie vojenského námorníctva

 • admisia

  - vpustenie, vstup

 • admitancia

  - zdanlivá vodivosť elektrického obvodu

 • admonícia

  - pokarhanie, výčitka

 • adnex

  - vedľajší orgán

 • adnexitída

  - zápal adnexov maternice
  - zápal maternicových príveskov

 • adnexitis

  - zápal adnexov maternice

 • adnexotómia

  - chirurgické odstránenie adnexov maternice

 • adnominálny

  - stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena

 • adnotácia

  - anotácia

 • ADO

  - Skratka učebného predmetu Automobilové diely a príslušenstvo

 • adogmatický

  - odmietajúci dogmy

 • adogmatizmus

  - odmietanie, neuznávanie dogiem

 • adolescencia

  - dospievanie, vekové obdobie medzi pubertou a dospelosťou
  - dospievanie, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, obdobie medzi pubertou a dospelosťou

 • adolescent

  - jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou

 • Adonai

  - označenie boha v Starom zákone

 • adónis, adonis

  - krásavec (podľa starogréckeho bájneho milenca bohyne Afrodity)

 • adónsky

  - verš tvorený daktylmi a trochejmi

 • adopcia predimplantačná

  - osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii

 • adopcia, adoptácia

  - osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné

 • adoptant

  - osvojiteľ

 • adoptát

  - osvojenec

 • adoptívny

  - prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného; prijatý za vlastného

 • adoptovať

  - osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné

 • adorácia

  - zbožné uctievanie, zbožňovanie

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať

 • adovať

  - chemicky zlučovať, spojovať, viazať

 • ADP

  - Skratka učebného predmetu Administratíva predajne

 • ADR

  - Skratka učebného predmetu Adaptácie a rekonštrukcie stavieb

 • adrenalektómia

  - chirurgické odstránenie nadobličky

 • adrenalín

  - hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku; epinerfin

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v krvi

 • adrenálny

  - nadchádzajúci sa pri obličke; týkajúci sa nadobličky

Pozri výraz AD v synonymickom slovníku slovenčiny.