Hľadaný výraz "re" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1786 výsledkov (15 strán)

 • RE

  - Réunionský zámorský departmán, skrátený názov Réunion. Skratka štátu.
  - skratka pre rénium z angl. rhenium - chemický prvok s protónovým číslom 75
  - skratka z anglického "RE-hello (hello again)" - zavolaj znovu
  - z anglického Regarding, týkajúce sa
  - solmizačná slabika pre tón d

 • REA

  - Skratka učebného predmetu Rekonštrukcie a adaptácie

 • reabsorpcia

  - spätné vstrebávanie
  - opätovná absorpcia, vstrebávanie

 • reabsorptio

  - reabsorpcia, spätné vstrebávanie, pohlcovanie

 • reactibilitas

  - reaktibilita, schopnosť reagovať, vnímať, odpovedať na podnet

 • reactio

  - "reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet
  - reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet

 • reactivatio

  - reaktivácia, schopnosť odpovedať na podnety, obnovenie činnosti, znovuoživenie, nové vzplanutie choroby

 • reactivatus

  - "reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu
  - reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu

 • reactivitas

  - reaktivita, spôsobilosť organizmu odpovedať na vonkajšie popudy, podnety

 • reactivus

  - reaktívny, schopný reakcie, reagujúci na podnety

 • reactometron

  - reaktometer, prístroj na meranie času reakcie organizmu na vonkajší podnet

 • read

  - čítať, čítací

 • read only

  - iba na čítanie

 • read-only access

  - prístup iba na čítanie

 • README

  - Veľmi používaný názov pre súbor, ktorý je súčasťou programu, alebo softwarového produktu a obsahuje novinky a úpravy, ktoré sa nevošli do predošlých manuálov, základne údaje o produkte. Väčšinou je robený v jednoduchom formáte aby bol ľahko dostupný s mož

 • readmisia

  - prijatie, pripustenie naspäť

 • ready

  - stav pripravenosti

 • reagencia

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagencia, reagens, reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagens

  - činidlo, látka vyvolávajúca reakciu
  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reaginum

  - iný výraz pre IgE protilátky

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet, zaujať stanovisko, prejavovať názor; vstupovať do chemickej reakcie

 • reakcia

  - spätné pôsobenie, spätný tlak; zvrat; odpoveď na vonkajší popud; chemický dej, pri ktorom sa mení látkové zloženie hmoty; odpor niektorých spoločenských vrstiev proti nastupujúcej revolúcii a jej účinkom; spiatočníctvo
  - spätné pôsobenie; odpor proti niečomu; chemický pochod

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej reakcii

 • reaktivácia

  - obnovenie aktivity alebo aktívneho stavu; znovuoživenie; nové vzplanutie choroby; znovuprijatie do činnej služby

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať

 • reaktívny

  - tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým motorom

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok

 • reaktor jadrový

  - zariadenie umožňujúce využitie riadenej štiepnej reakcie

 • reál

  - stará španielska, brazílska a portugalská minca; priestor mimo televízne alebo filmové štúdio tvoriace bezprostredný objekt televízneho alebo filmového záberu, napr. športová plocha a pod.
  - základná menová jednotka v Brazílii

 • realgár

  - sulfid arzénu, lesklý nerast

 • reálie

  - skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky, vecné údaje; vecné náuky; súhrn poznatkov verejného a súkromného života určitého miesta a doby

 • realimentácia

  - obnovenie výživy, zlepšovanie jej stavu

 • realimentatio

  - realimentácia, obnovenie výživy, zlepšovanie stavu výživy

 • realis

  - reálny, skutočný, vecný, hmotný

 • realisatio

  - realizácia, uskutočnenie, vykonanie

 • realista

  - vecne uvažujúci a konajúci človek; stúpenec realizmu

 • realita

  - skutočnosť; nehnuteľnosť

 • realitas

  - realita, skutočnosť, súhrn všetkého existujúceho

 • realitka

  - slangový výraz pre firmu obchodujúcu s nehnuteľnosťami, realitnú kanceláriu

 • reality show

  - televízne programy, ktorých účinkujúci žijú určitý čas, spravidla niekoľko mesiacov na mieste izolovanom od okolitého sveta a pod stálym dohľadom kamier

 • realizácia

  - uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj, speňaženie

 • realizmus

  - vecnosť, zmysel pre skutočnosť; umelecká metóda zobrazovania skutočného života, ľudských vzťahov a stavu spoločnosti v 19. a 20. storočí

 • reálna mzda

  - skutočná hodnota mzdy vzhľadom ku kúpnej sile peňazí

 • reálny

  - skutočný, vecný, hmotný

 • realokácia

  - znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie

 • reamputatio

  - reamputácia, ďalšie opakovanie amputácie, korekcia amputácie

 • reanimácia

  - oživovanie, kriesenie, obnova základných funkcií, resus-citácia

 • reanimatio

  - reanimácia, znovuožitie, obnovovanie základných životných funkcií (napr. umelým dýchaním)

 • reason

  - dôvod, príčina

 • Réaumurova stupnica

  - kedysi používaná stupnica teplomeru s bodom varu na 80 stupňoch R (=100 stupňov Celzia), v pomere k Celziovej stupnici 4:5

 • reazumovať

  - obnoviť, zahájiť (úradné konanie a pod.)

 • REB

  - Skratka učebného predmetu Reprodukcia obrazu

 • rebab

  - sláčikový nástroj perzsko-arabského pôvodu, najstarší typ 2-3 strunových huslí

 • rebarbora

  - záhradná rastlina s dužinatými listovými stopkami, zelenina

 • rebel, rebelant

  - odbojník, povstalec; burič, spurná osoba

 • Reblochon

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • reblochont

  - francúzsky polomäkký krájateľný syr

 • reboot

  - reštart, opätovné zavedenie systému

 • rebríček

  - rebríček spoločenského postavenia spoločenských živočíchov, v ktorom majú určité jedince výsadné postavenie a prednosť pred ostatnými – podriadenými členmi skupiny.

 • rébus

  - hádanka s nápovedou, hlavolam; zložitá otázka, niečo ťažko zrozumiteľné

 • REC

  - skratka pre Regional environment centre - regionálne environmentálne centrum

Pozri výraz RE v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: perie, zdraz, vydari, koľko, nahnedo, trepaj, zd, pátos, zadusiť, zase, fez, spurny, byvaly, konsky, kaukliar
Ekonomický slovník: swz, ruã, ã sj, thg, hul, dosáž, sít, tã t, avc, čepiť, ptk, ukš, , ždi, psi