Hľadaný výraz "pr" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1712 výsledkov (15 strán)

 • PR

  - Portorické spoločenstvo, skrátený názov Portoriko. Skratka štátu.
  - skratka pre prazeodým z angl. praseodymium - chemický prvok s protónovým číslom 59
  - z anglického výrazu public relations = vzťahy s verejnosťou; oddelenie pre styk s verejnosťou vo väčšej alebo významnej firme, napr. televízii

 • PR27

  - z angl. Personal Radio 27 MHz - občianske rádiostanice

 • PRA

  - Skratka učebného predmetu Prax /DIC/

 • prac še

  - v spišskom nárečí - tlačiť sa

 • präcka

  - v oravskom nárečí - ženský pohlavný orgán

 • practicum

  - praktikum, praktické cvičenie

 • practicus

  - praktický, činný, výkonný

 • prae

  - napred, vpredu, pred

 • praeadultus

  - predčasne dospelý, vyzretý

 • praeagonalis

  - preagonálny, pred agóniou, pred umieraním

 • praealbuminum

  - prealbumín, plazmatický proteín s krátkym biologickým polčasom

 • praeanalis

  - preanálny, nachádzajúci sa pred ritným otvorom

 • praeaorticus

  - preaortický, nachádzajúci sa pred srdcovnicou (aortou)

 • praeauricularis

  - preaurikulárny, nachádzajúci sa pred ušnicou

 • praeaxialis

  - preaxiálny, nachádzajúci sa pred osou

 • praeaxillaris

  - preaxilárny, nachádzajúci sa pred podpazuším

 • praeblastomatosis

  - preblastomatóza, chorobná zmena tkaniva, ktorá sa môže za určitých okolností zmeniť na zhubný nádor, prekanceróza

 • praecaecalis

  - precekálny, nachádzajúci sa pred slepým črevom

 • praecancerosis

  - prekanceróza, chorobný stav s tkanivovými zmenami, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina

 • praecancerosus

  - prekancerózny, predrakovinový

 • praecapillaris

  - predvlásočnicový, nachádzajúci sa pred kapilárou

 • praecarcinoma

  - prekarcinóm, chorobná zmena blízka rakovine alebo zmena, z ktorej sa rakovina môže vyvinúť

 • praecardialgia

  - prekardialgia, bolesť na prednej strane hrudníka v oblasti srdca

 • praecardialis

  - prekardiálny, nachádzajúci sa pred srdcom, týkajúci sa oblasti v blízkosti srdca

 • praecartilagineus

  - prekartilaginný, týkajúci sa nezrelého chrupavčitého tkaniva

 • praecartilago

  - nezrelé chrupavčité tkanivo

 • praecautio

  - prekaucia, predvídavosť, predom vykonané opatrenia

 • praecavalis

  - prekaválny, týkajúci sa hornej dutej žily

 • praecentralis

  - precentrálny, predstredový, nachádzajúci sa pred stredom

 • praeceptum

  - príkaz, rada, návod

 • praecervicalis

  - precervikálny, nachádzajúci sa pred krčkom maternice

 • praechiasma

  - prechiazma (optická), oblasť pred skrížením vlákien zrakového nervu

 • praechondrialis

  - prechondriálny (blastém), populácia buniek vzniknutá z mezenchýmu, ktorá dáva základ chondrocytom chrupky

 • praechordalis

  - prechordový, nachádzajúci sa pred chrbtovou strunou

 • praecipitans

  - urýchľujúci, strhujúci

 • praecipitatio

  - precipitácia, zrážanie, pochod, pri ktorom sa z roztoku vylučuje zrazenina (napr. reakcia medzi rozpustným antigénom a protilátkou, pri čom vzniknutý komplex vypadáva z roztoku)

 • praecipitatum

  - precipitát, zrazenina

 • praecipitinum

  - precipitin, protilátka, ktorá sa naviaže na príslušný antigén a spôsobí precipitáciu vzniknutého komplexu

 • praecipue

  - hlavne, predovšetkým

 • praecise

  - stručne, krátko

 • praecisus

  - príkry, strmý, presný

 • praeclimacterium

  - preklimaktérium, obdobie pred prechodom

 • praeclinicus

  - "predklinický, pred vznikom choroby
  - predklinický, pred vznikom choroby

 • praeclusio

  - preklúzia, zánik práva po skončení lehoty

 • praecocitas

  - prekocita, predčasnosť

 • praecoma

  - prekóma, predkomatózny stav, začínajúca kóma

 • praecommissuralis

  - nachádzajúci sa pred spojením

 • praecordialgia

  - prekordialgia, bolesť v prekordiu

 • praecordialis

  - prekordiálny, týkajúci sa prekordia

 • praecordium

  - prekordium, predná strana hrudníka v oblasti srdca

 • praecostalis

  - prekostálny, predrebrový

 • praecox

  - skoro zrelý, predčasný

 • praecuneus

  - predklínie (časť mozgového laloka)

 • praecursor

  - "prekurzor, predchodca
  - prekurzor, predchodca

 • praedelirium

  - predelírium, začínajúce delírium, zvýšený nepokoj ako začínajúca fáza delíria

 • praedentinum

  - predentín, nezvápenatená vrstva lemujúca vnútorný povrch dentíinu

 • praedestinatio

  - predestinácia, predurčenie

Pozri výraz PR v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tzg, prb, elf, zic, tha, ppu, sjm, nsc, txp, úz, nb, beä, žíro, ctx, ardop