Hľadaný výraz "mor" v Slovníku cudzích slov

nájdených 138 výsledkov (2 strán)

 • MOR

  - Skratka učebného predmetu Modelovanie a rezbárstvo

 • mora

  - predĺženie, oneskorenie, odklad
  - v časomernej metrike základná časová jednotka zodpovedajúca dĺžke krátkej slabiky a polovičnej dĺžke dlhej slabiky; meškanie dlžníka s plnením záväzku alebo veriteľa s prijatím dlhu

 • morák

  - v trnavskom nárečí - moriak

 • moralita

  - mravnosť, vedomie mravnosti, mravná zodpovednosť; stredoveká alegorická hra s mravoučnou tendenciou

 • moralizovať

  - nabádať k mravnosti, dávať mravné ponaučenia, napomínať

 • morálka

  - spoločenskými vzťahmi a pomermi podmienený spôsob chovania a mravné zásady jednotlivca a spoločenských skupín

 • morálny

  - mravný, v súlade so všeobecnými zásadami mravnosti danej spoločnosti

 • moratórium

  - odklad splatnosti pohľadávok; dočasné obmedzenie nejakej činnosti, napr. poskytovania správ o udalosti

 • moravikum

  - týkajúci sa Moravy; geologicky časť Českého masívu nazápadnej Morave
  - týkajúci sa Moravy; geologicky časť Českého masívu na západnej Morave

 • morbidita

  - pomer počtu chorých osôb k počtu obyvateľov; chorobnosť

 • morbiditas

  - morbidita, chorobnosť, počet chorôb v pomere k počtu obyvateľstva v určitom časovom období

 • morbidný

  - chorobný, úpadkový
  - chorý, nezdravý, chorobný; v umení úpadkovo chorobný

 • morbidus

  - morbídny, chorobný

 • Morbier

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • morbificans

  - morbifikantný, spôsobujúci chorobu

 • morbili

  - osýpky

 • morbilli

  - osýpky

 • morbilliformis

  - morbiliformný, podobný osýpkám (napr. exantém, charakteristický pre osýpky, ale vyskytujúci sa i u iných chorôb)

 • morbilloides

  - morbiloidný, podobný osýpkam

 • morbillosus

  - morbilózny, osýpkový

 • morbosus

  - chorobný

 • morbus

  - choroba, ochorenie

 • morda

  - slangový výraz pre silnú ranu, silný úder

 • mordacita

  - kúsavosť, štipľavosť; leptavá sila

 • mordovac

  - v šarišskom nárečí - trápiť, poškodzovať

 • more

  - viac, ešte

 • morelka

  - višňa s tmavohnedými plodmi

 • moréna

  - činnosťou ľadovcov vytvorený nános piesku, hliny a iných látok
  - kamenný nános v podloží ľadovca

 • morenozit

  - vodnatý sulfát niklu, nerast

 • móres

  - v šarišskom nárečí - regula,spôsob

 • MORF

  - skratka z anglického "Male OR Female" - muž alebo žena

 • morfé

  - tvar

 • morféma

  - časť slova s určitým vecným alebo gramatickým významom, napr. predpona; súhrnný názov pre predponu, príponu, koreň a koncovku

 • Morfeova náruč

  - v prenesenom zmysle spánok (podľa starogréckeho boha spánku Morfea)

 • morfia

  - druhá časť zložených slov s významom tvar, tvarový, tvárnosť

 • morfín

  - jedovatý alkaloid obsiahnutý v ópiu, droga, morfium

 • morfinista

  - človek závislý na morfiu

 • morfinizmus

  - závislosť na morfiu

 • morfium

  - morfín

 • morfo-

  - prvá časť zložených slov s významom tvar, tvarovosť, vzťah ku tvaru

 • morfogenéza

  - vývoj tvaru, zmena tvarových vlastností

 • morfológia

  - náuka o tvaroch a zmenách tvarov tela organizmov; náuka o tvare a zmenách tvaru zemského povrchu; gramatické tvaroslovie

 • morfóza

  - odchýlky tvaru rastlín vyvolané veľkými zmenami prostredia počas ich vývoja

 • morganatický

  - stavovsky nerovný

 • morganatický sobáš

  - sobáš medzi šľachticom a ženou nešľachtického pôvodu

 • morganizmus

  - v biológii smer o vplyve génov na dedičnosť

 • moria

  - mória, nadmerné prejavy veselia ako následok duševnej poruchy alebo organického psychosyndrómu

 • moribundus

  - umierajúci

 • moritát

  - hrôzostrašná historka spievaná kedysi v podobe tzv. Kupeckej piesne

 • morituri te salutant

  - celé: Ave, Caesar, morituri te salutant = Buď zdravý, Caesar, idúci na smrť ťa zdravia; pozdrav cisárovi, s ktorým nastupovali gladiátori do arény

 • mormón

  - príslušník náboženského hnutia spájajúceho prvky kresťanstva, islamu a židovstva, Cirkev Ježiša Kristasvätých posledných dní
  - príslušník náboženského hnutia spájajúceho prvky kresťanstva, islamu a židovstva, Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní

 • mormorando

  - v hudbe: ručiac, nezrozumiteľne

 • morodochium

  - ústav duševne chorých

 • morositas

  - morozita, mrzutosť

 • morosus

  - morózny, mrzutý, nevrlý, nevľúdny

 • morozita, moróznosť

  - mrzutosť, nevrlosť

 • morphaea

  - morfea, kožné ložisko pri ohraničenej sklerodermii (ložiská stuhnutej kože)

 • morphinismus

  - morfinizmus, návyk na používanie morfia, chronická otrava morfiom

 • morphinomania

  - morfinománia, chorobná túžba po užívaní morfia

 • morphinum

  - morfin, alkaloid ópia

 • morphogenes

  - morfogénny, pôsobiaci na tvarový vývoj organizmu

 • morphogenesis

  - morfogenéza, vývoj normálnych i patologických štruktúr organizmu, diferenciácia buniek zárodku s vytvorením určitých tkanív a orgánov

 • morphogeneticus

  - morfogenetický, dávajúci vznik určitému tvaru

 • morphologia

  - morfológia, náuka o tvare a forme tela a jeho orgánov

 • morphologicus

  - morfologický, týkajúci sa tvaru a štruktúry tela

 • morphosis

  - morfóza, utváranie tvarovej skladby organizmu alebo jeho časti

 • mors

  - smrť. Mors biologica biologická smrť, trvalé zastavenie životne dôležitých funkcií. Mors clinica klinická smrť, zastavenie životne dôležitých funkcií, ktoré je možné ešte obnoviť

 • morščeňe

  - v šarišskom nárečí - mať zvraštený výraz

 • morsus

  - poranený pohryznutím

 • mortadela

  - jemná talianska saláma guľovitého tvaru

 • mortalis

  - smrteľný

 • mortalita

  - úmrtnosť, udávaná počtom úmrtí v pomere k počtu obyvateľov
  - úmrtnosť

 • mortalitas

  - mortalita, úmrtnosť, pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období

 • mortifer

  - smrtonostný, smrtiaci, smrť spôsobujúci

Pozri výraz MOR v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kb, pasáž, cei, czi, dtg, aebc, ä sao, tjk, záp, tki, obh, tac, pvq, rux, okz