Hľadaný výraz "�� �� ra" v Slovníku cudzích slov

nájdených 251 výsledkov (3 strán)

 • Abdéra

  - starogrécke „Kocúrkovo“

 • abreviácia, abreviatúra

  - skratka; skrátenie

 • abreviatúra

  - tvorenie slov skracovaním; skratka
  - skratka; skrátenie

 • aféra

  - nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál; záujem masmédií

 • agentúra

  - jednateľstvo, zastupiteľstvo; tlačová kancelária; sprostredkovateľňa

 • agrikultúra

  - poľnohospodárstvo

 • akupresúra

  - čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela

 • akupunktúra

  - čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov, nervových a iných centier, ľudského tela
  - čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov - nervových a iných centier - ľudského tela

 • akvakultúra

  - pestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia

 • alveolára

  - ďasnová spoluhláska (d, n, r)

 • ambažúra

  - v hudbe: nátisk; chuť piť; dobrá nálada

 • aparatúra

  - zložitý prístroj, sústava prístrojov; sústava orgánov so zvláštnou funkciou

 • apertúra

  - otvor, otvorenie
  - otvorenie, otvor; veľkosť otvoru optickej sústavy; otvorené miesto v tele; vchod, východ

 • aplikatúra

  - označenie polohy prstov pri hre na hudobné nástroje, prstoklad

 • apretúra

  - konečná úprava výrobku na zlepšenie vzhľadu a kvality, najmä kože, textilu a papiera; úprava textov pred odovzdaním do tlače

 • architektúra

  - stavebné umenie; staviteľské diela, objekty, budovy a pod.; súbor podmienok projekčnej činnosti architekta

 • armatúra

  - súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti); prídavné zariadenia ku strojom; oceľová výstuž stavebných nosných prvkov

 • ašpirantúra

  - postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied

 • astenosféra

  - zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km
  - zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 - 100 km

 • atmosféra

  - vrstva plynov a pár nad povrchom Zeme. S rastúcou vzdialenosťou od zemského povrchu je čoraz redšia. Tvorí ju najmä dusík (asi 4/5) a kyslík (asi 1/5).
  - plynný obal planét a nebeských telies; plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry; staršia jednotka pre tlak, značka atm; nálada v určitom prostredí

 • autocenzúra

  - kontrola vlastného diela

 • autoremedúra

  - spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie

 • avantúra

  - menšie dobrodružstvo, najmä milostné

 • avikultúra

  - chov vtákov vo voliérach alebo v klietkach

 • ažúra

  - dierkovaná alebo mriežkovaná výšivka

 • bajadéra

  - indická chrámová tanečnica

 • bariéra

  - ohrada; priehrada; závora, zábradlie; útes; terénna prekážka; v medicíne definované rozhranie v organizme

 • barysféra

  - časť zemskej kôry zložená z veľmi ťažkých hmôt

 • batysféra

  - oceľová vodotesná tlaková guľa alebo iná komora na zostup do veľkých morských hĺbok a ich priame pozorovanie

 • biosféra

  - tenká “vrstva života” na povrchu Zeme, vrátane oživenej vrstvy vzduchu a pôdy, sladkých vôd a morí, ktorej môžu existovať živé organizmy.
  - organizmami osídlená časť zemského povrchu

 • bonboniéra

  - krabica s bonbónmi

 • bóra

  - studený severný vietor na pobreží Dalmácie

 • bordúra

  - ozdobná obruba, lem; ozdobný okraj tkaniny, iluminácie, nástennej maľby

 • bravúra

  - majstrovstvo, obratnosť, odvážnosť pri neľahkom výkone, ľahkomyseľné pohŕdanie nebezpečenstvom

 • brožúra

  - neviazaná tlačovina, zošitová publikácia

 • centrosféra

  - plazma okolo deliaceho telieska v bunke

 • cenzúra

  - kontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami; v antickom Ríme odhad majetku občanov; úrad cenzora

 • cezúra

  - medzislovný predel vo verši spadajúci do stopy; v hudbe predel, krátka prestávka medzi frázami

 • chemosféra

  - časť atmosféry s prebiehajúcimi reakciami s účasťou kyslíka, ozónu a iných plynov

 • chiméra

  - jedinec, ktorý sa skladá z buniek odvodených z dvoch rozličných zygot. V humánnej genetike sa tento termín používa predovšetkým na označenie chimerizmu krvných skupín. Je výsledkom výmeny hemopoetických kmeňových buniek dizygotných dvojčiat in utero. Bunky pokračujú v produkcii krvných elementov rôznych skupinových vlastností. Zriedkavejšie sú dispermické chiméry, ktoré vznikajú fúziou dvoch zygot. Tento termín sa nesmie zamieňať s termínom mozaicizmus.
  - bájna príšera, obluda, prelud, predstava, neuskutočniteľná túžba; jedinec zložený z geneticky rozdielnych buniek; druh paryby s bizarným tvarom tela; rastlina z pletív dvoch rôznych jedincov

 • chistéra

  - prútený košíček v tvare struku na chytanie loptičiek

 • chromoméra

  - hustejšie zavinutá oblasť chromatínu chromozómu. Chromoméry spôsobujú zhrubnutia, ktoré pripomínajú korálky na nitke. Tento vzhľad je typický pre chromozómy v profáze meiózy.

 • chromosféra

  - vrstva hviezdnej atmosféry nad fotosférou a pod koronou

 • cizúra

  - zvyšky kovu pri razení mincí

 • derniéra

  - posledné predstavenie, posledné uvedenie hry

 • diaspóra

  - rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej skupiny uprostred iného celku; časť rastliny umožňujúca rozmnožovanie

 • diktatúra

  - neobmedzená moc jednotlivca alebo spoločenskej skupiny realizovaná formou nátlaku, hrozbou alebo skutočným násilím

 • dilatačná škára

  - zámerne vynechaná medzera, štrbina v konštrukcii

 • drezúra

  - výcvik zvierat na artistické účely, prísny výcvik, týranie, šikanovanie

 • efeméra

  - prchavá vec, dielo prchavej hodnoty; krátkodobá horúčka
  - živočích podenka; jednoročná rastlina s veľmi krátkym vegetačným obdobím

 • ekosféra

  - oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život; pásmo života na Zemi aj vo vesmíre; vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu

 • eosféra

  - vonkajšia najvyššia časť atmosféry

 • exosféra

  - najvyššia vrstva atmosféry Zeme alebo inej planéty, vo výške nad 700 km, štvrtá vrstva atmosféry

 • expozitúra

  - pobočka, filiálka, pobočný závod alebo úrad, zastúpenie

 • faktúra

  - účet za tovar alebo vykonanú prácu

 • fanfára

  - slávnostné trúbenie; krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje

 • fisúra

  - trhlina kože alebo sliznice, ryha
  - štrbina; rozštep, napr. pery

 • flexúra

  - zohnutie, ohyb
  - ohyb; zakrivená časť orgánu alebo jeho časti; porušenie vrstvy horniny ohybom

 • flóra

  - kvetena, rastlinstvo; súhrn rastlinných členov prírody všeobecne alebo na určitom území

 • fotosféra

  - vrstva hviezdnej atmosféry, v ktorej sa vytvára absorpčné spektrum

 • fotosféra slnečná

  - najnižšia vrstva slnečnej atmosféry

 • fraktúra

  - zlomenina, lom; nemecké gotické lomené písmo

 • frankatúra

  - výplatné, známky a iné poštové ceniny, ktorými bola vyplatená poštová zásielka

 • frizúra

  - účes

 • fyloxéra

  - - gréc. choroba viniča, ktorú spôsobuje Voška viničová (Phylloxera vastatrix). V 19. storočí choroba zničila väčšinu vinohradov v Európe
  - škodca viniča

 • fytosféra

  - rastlinami pokrytá časť zemského povrchu

 • galéra

  - stará vojnová aj obchodná veslová loď, na ktorej veslovali otroci a trestanci, galeja

 • garnitúra

  - súprava, súbor, sada, set; skupina osôb spojených spoločnou činnosťou

 • geosféra

  - sústredné obaly, z ktorých sa skladá Zem, obal Zeme zložený z atmosféry, hydrosféry, litosféry, mezosféry a barysféry

 • glazúra

  - sklovitá vrstva na povrchu keramiky; poleva

 • gondoliéra

  - pieseň benátskych gondoliérov, barkarola

 • gravisféra

  - priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole

 • gravúra

  - rytina; hlboký výbrus skla

 • habanéra

  - španielsko-americký ľudový tanec

 • hedžra

  - počiatok islamského letopočtu od Mohamedovho príchodu z Mekky do Mediny roku 622 nášho letopočtu, hidžra

 • helikoptéra

  - vrtuľník

 • heliosféra

  - vrstva zemskej ionosféry

 • hemisféra

  - polovica veľkého mozgu alebo mozočka
  - polovica zemegule, pologuľa; polovica veľkého mozgu

 • Héra

  - starogrécka najvyššia bohyňa, ochrankyňa manželstva

 • hetéra

  - starogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža; antická vzdelaná a kultivovaná priateľka

 • heterosféra

  - časť zemskej atmosféry nad výškou 90 km

 • hidžra

  - opustenie; nútený odchod Mohameda z Mekky; masová emigrácia, únik

 • homosféra

  - tá časť atmosféry Zeme, v ktorej sa zloženie vzduchu málo mení s výškou, vrstva asi do výšky 100 km

 • hortikultúra

  - záhradníctvo, záhradnícka veda

 • hydratúra

  - stupeň nasýtenia rastliny vodou

 • hydrosféra

  - súhrn vody všetkých skupenstiev (aj podpovrchovej a atmosferickej)

 • ignipunktúra

  - liečebná metóda vpichovaním horúcich ihiel do tela

 • imbreviatúra

  - protokol o právnom vybavení vykonaný verejným notárom podľa konceptu listiny

 • incizúra

  - ryha, medzera, rez

 • ineditná literatúra

  - nelegálne vydávanie zakázanej literatúry alebo zakázaných autorov, samizdat

 • infraštruktúra

  - materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinárodnej organizácie; odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.

 • intercelulára

  - medzibunkový priestor v pletive rastlín

 • inventúra

  - súpis hnuteľného majetku, tovaru a pod. v určitom mieste, firme a pod.; kontrola skutočného stavu majetku

 • investitúra

  - slávnostné uvedenie stredovekého vazala do držby léna; menovanie biskupa do funkcie a držby majetku

 • ionosféra

  - ionizovaná vrstva zemskej atmosféry vo výške od 70 do 800 km

 • judikatúra

  - rozhodovacia činnosť súdov, súhrn zásadných súdnych rozhodnutí

 • junktúra

  - spojenie, napr. kostí

 • kandidatúra

  - uchádzanie sa o funkciu alebo o hodnosť kandidáta vied

 • kanelúra

  - zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby

 • kapilára

  - vlásočnica, čiže cieva, ktorej stenu tvorí jedna alebo nibioľko málo vrstiev buniek. Cez steny kapilár prechádzajú živiny a kyslík z krvi do tkanív, oxid uhličitý a odpadové látky, naopak, z tkanív do krvi, aby sa ich organizmus mohol zbaviť.
  - trubica s veľmi malým vnútorným priemerom; vlásočnica; jemný prieduch v pôde

 • kariéra

  - úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech

 • karikatúra

  - zosmiešňujúce vyobrazenie; nepodarený kresliarsky výtvor, spotvorenina

 • klauzúra

  - odlúčenosť, uzavretie; neprístupný priestor, napr. v kláštore, vodná nádrž na splavovanie dreva, klauza

 • klizúra

  - súteska

 • kolatúra

  - katolícky farný obvod, farnosť; patronátne právo

 • koleoptéra

  - rýchle lietadlo s možnosťou kolmého štartu aj pristátia, namiesto krídel má prstencovitú nosnú plochu

 • koloratúra

  - ozdobný ženský spev

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: clc, tej, ray, tea, cbc, sdc, pxv, pwa, mjo, kn, elm, huc, ghc, zrm, mke
Slovník skratiek: ros��, kig, nfdm, t68, ape, dze, aåˆ a, lq, slom, hfl, it, e311, ukt, kmv, tck