Hľadaný výraz "štýl" v Slovníku cudzích slov

nájdených 29 výsledkov (1 strana)

 • štýl

  - sloh, vonkajší charakter umeleckého diela; spôsob umeleckého zobrazenia

 • styler

  - krátka úzka dýka

 • styliformis

  - styliformný, tyčinkovitý

 • styliformný

  - v medicíne: tyčinkovitý, tyčinkový

 • styling, stájling

  - slohová úprava, prepracovanie textu; tvarovanie predmetu alebo úprava vzhľadu človeka pre zlepšenie estetického dojmu a funkčnosti

 • štylistika

  - náuka o slohu lietarárneho diela

 • štylizácia

  - úprava slovného prejavu; úprava hudobnej skladby, aby bola v súlade so zámerom; zdôrazňovanie určitých všeobecných vonkajších znakov umeleckého diela; neprirodzené, prispôsobené, vyumelkované chovanie

 • styloglossus

  - týkajúci sa bodcovitého výbežku a jazyka

 • stylohyoideus

  - týkajúci sa bodcovitého výbežku a jazylky

 • styloides

  - stĺpový, podobný bodcovitému výbežku

 • stylomandibularis

  - týkajúci sa bodcovitého výbežku a dolnej čeľuste

 • stylomastoideus

  - týkajúci sa bodcovitého a hlávkového výbežku

 • stylomaxillaris

  - stylomaxilárny, týkajúci sa bodcovitého výbežku a hornej čeľuste

 • stylopharyngeus

  - týkajúci sa bodcovitého výbežku a hltana

 • stylostixis

  - stylostixia, akupunktúra

 • stylus

  - špicatý kolík, pisátko, tyčinka, stopka

 • hélót

  - bezprávny a neslobodný roľník v otrockom postavení voči Sparťanom; otrok vôbec

 • kryštál

  - pevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané; teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny

 • monokryštál

  - jedinec s kryštálovou mriežkou zachovávajúci rovnakú orientáciu voči vonkajšiemu smeru

Pozri výraz ŠTÝL v synonymickom slovníku slovenčiny.