Hľadaný výraz "ľog" v Slovníku cudzích slov

nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • ľog

  - v šarišskom nárečí - glg

 • LOG

  - Skratka učebného predmetu Ložisková geológia
  - v šarišskom nárečí - glg

 • log file

  - súbor, do ktorého sa zapisuje priebeh činnosti

 • logac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - piť
  - v šarišskom nárečí - piť hltavo

 • logagnosia

  - logagnózia, strata schopnosti hovoriť

 • logagraphia

  - logagrafia, strata schopnosti písomne sa vyjadrovať

 • logamnesia

  - logamnézia, zapomínanie rozhovoru, chorobná strata schopnosti hovoriť

 • logaritmovať

  - vypočítať logaritmus daného čísla; počítať pomocou logaritmických tabuliek

 • logaritmus

  - číslo ktorým je nutné umocniť základ na získanie logaritmovaného čísla; pojem umožňujúci nahradiť zložitejšie matematické operácie jednoduchšími

 • logasthenia

  - logasténia, porucha pamäti charakterizovaná poruchou reči (vynechávaním slov, viet)

 • logatóm

  - skupina hlások tvoriaca prvok hlasového prejavu, ale nedávajúca zmysel, na zisťovanie zrozumiteľnosti reči, napr. pri použití mikrofónu

 • lógia

  - druhá časť zložených slov s významom veda, vedný odbor

 • logicizmus

  - názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky

 • logika

  - náuka o zákonitostiach a prostriedkoch poznania sveta; zákonitosť vývoja; veda o zákonoch správneho myslenia; vzájomná súvislosť vecí a udalostí; ponímanie matematiky ako logickej disciplíny

 • login

  - proces prihlásania sa používateľa do systému

 • logistika

  - súbor tylových zariadení pre výcvik armády; sklad zásob, skladové hospodárstvo; systém zásobovania; symbolická logika

 • logo

  - reklamný štít; nápis s názvom a značkou firmy

 • logo-

  - prvá časť zložených slov s významom slovo, reč

 • logoclonia

  - logoklonia, chorobné opakovanie konca slov alebo viet

 • logofóbia

  - strach pred hovorením

 • logogram

  - znak zastupujúci slovo, napr. %

 • logomania

  - logománia, chorobná žvatlavosť

 • logoneurosis

  - logoneuróza, neuróza sprevádzaná poruchou reči

 • logoneuróza

  - rečová porucha nervového pôvodu

 • logopaedia

  - logopédia, výchova k správnej reči, náuka o fyziológii dorozumievacieho procesu a náprave porúch chýb reči a výslovnosti

 • logopat

  - človek postihnutý logopatiou

 • logopathia

  - logopatia, chorobné komolenie reči

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči

 • logopéd

  - odborník v logopédii

 • logopédia

  - náuka o fyziológii a patológii rečových orgánov; výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii

 • logophobia

  - logofóbia, neurotický strach pred hovorením

 • logoplegia

  - logoplégia, ochrnutie svalstva umožňujúceho tvorbu reči
  - obrna rečových orgánov

 • logorea

  - chorobná urozprávanosť

 • logorrhoea

  - logorea, chorobná žvatlavosť, uvravenosť, zhovorčivosť

 • logos

  - v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok; duchom postihnuteľný zmysel sveta; slovo, pojem, reč, myšlienka; rozum, poriadok, aktívny princíp

 • logovať sa

  - pripájať, prihlasovať sa do počítačového systému (zadaním prihlasovacieho mena a hesla)

 • ogŕnat sa

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vzpierať sa

Pozri výraz ĽOG v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: jop, z, pui, kmj, hln, zrr, nrb, jj, msk, nsc, zyf, dpy, sng, ocp, don
Slovník skratiek: n00, pcs, asap, eur 15, ciaa, biv, zii, zag, s12, okj, czh, fyp, sqc, lov, i70