Hľadaný výraz "čin" v Slovníku cudzích slov

nájdených 148 výsledkov (2 strán)

 • CIN

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z internetu
  - kovový prvok, značka Sn

 • cinabarit

  - sulfid ortutnatý, rumelka, nerast

 • cinchonín

  - alkaloid obsiahnutý v kôre chinínovníka

 • cinchonina

  - chinín

 • cinchonismus

  - otrava chinínom

 • činčila

  - juhoamerický hlodavec so vzácnou kožušinou; jeho kožušina

 • cinda

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - teliatko

 • cindra

  - v bansko-štiavnickom nárečí - rozbuška

 • cindruška

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sliepka, trasochvost (vták)

 • činel

  - tanierovitý bicí hudobný nástroj

 • cinemaskop

  - snímanie a premietanie filmov širokouhlou technikou

 • cinerácia

  - spopolnenie, kremácia, žeh

 • cinerária

  - starček krvavý, exotický kvet

 • cinerárium

  - urna na popol zosnulého a miesto jej uloženia

 • cinereus

  - popolavý

 • cingac

  - v spišskom nárečí - zvoniť

 • cingáč

  - v oravskom nárečí - zvonček

 • cingalka

  - v šarišskom nárečí - zvonček

 • cingens

  - otáčajúci, uzavierajúci, ovíjajúci

 • cingularis

  - cingulárny, prúžkovitý

 • cingulum

  - "pásik, prúžok
  - obväz na zlomeniny rebier; šnúra na previazanie alby
  - pásik, prúžok

 • cínia

  - kvet pochádzajúci z Mexika, pestovaný v záhradách

 • cink

  - starý dychový drevený hudobný nástroj; očný zákal; podvodná značka na kartách; modrina na oku

 • činka

  - posilňovacie náradie; náradie vzpieračov

 • cinkulár

  - v horno-nitrianskom nárečí - okružná píla

 • cinkvais

  - v bansko-štiavnickom nárečí - biela farba

 • cinkvajs

  - v spišskom nárečí - beloba krycia

 • cinnamomum

  - škorica

 • cinóber

  - iný názov cinabaritu, rumelky

 • cínovanie

  - nanášanie vrstvy cínu na predmety z kovu

 • cínovec

  - oxid ciničitý, nerast

 • cinquecento

  - obdobie talianskej renesancie v rokoch 1500 – 1600
  - obdobie talianskej renesancie v rokoch 1500 - 1600

 • cinter

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - cintorín

 • cintir

  - v spišskom nárečí - cintorin

 • cintľaví

  - v oravskom nárečí - slabý

 • cintor

  - v trnavskom nárečí - cintorín

 • činžák

  - v trnavskom nárečí - panelák

 • cinzano

  - druh dezertného cína, aperitív

 • check-in, čekin

  - odbavenie cestujúceho pred odletom

 • contradictio in adjecto

  - rozpor s prívlastkom; záporná negácia dvoch zložiek výrazu

 • drop-in

  - protidrogové zariadenie

 • džin

  - duch

 • i-, in-

  - predpona s významom záporu, ne-

 • IN

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.
  - skratka pre inch
  - skratka pre indium z angl. indium - chemický prvok s protónovým číslom 49

 • in absentia

  - v neprítomnosti

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne

 • in bianco

  - na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti

 • in continuo

  - nepretržite, stále, súvisle, priebežne

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade

 • in contumatiam

  - v neprítomnosti, kontumačne

 • in corpore

  - hromadne, spoločne

 • in effigie

  - obrazne, symbolicky

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne; v prípade, že sa stane to či ono

 • in extenso

  - podrobne, obšírne

 • in favorem

  - v prospech, k dobru

 • in flagranti

  - pristihnutie pri čine

 • in genere

  - všeobecne, vôbec

 • in honorem

  - k pocte, na počesť

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne

 • in loco

  - v mieste, tu

 • in margine

  - na okraji, mimochodom

 • in medias res

  - k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta

 • in merito

  - v podstate; vo veci samotnej

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto peňazí)

 • in nuce

  - v jadre; krátko a stručne povedané

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v originále

 • in perpetuum

  - naveky, navždy

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe

 • in publico

  - verejne; pred verejnosťou

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ ide o toto

 • in situ

  - na pôvodnom mieste, vo svojej polohe

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci

 • in specie

  - zvlášť, najmä, menovite

 • in status quo

  - v terajšom stave

 • in toto

  - vcelku, vôbec

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda

 • in vitro

  - mimo živého organizmu
  - mimo živého tela

 • in vivo

  - v živom organizme
  - za živa, v živom alebo na živom tele

 • inflagranti, in flagranti

  - pri čine, pristihnutie pri čine

 • inšaki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - inaký

 • inši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - iný

 • inšo

  - v šarišskom nárečí - iné

 • inšpekcia

  - prehliadka, dozor, dohľad; v medicíne vyšetrovanie pacienta

 • inšpektor

  - úradný dozorca, kontrolór

 • inšpícia

  - dozor nad divadelným predstavením

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia

 • inšpirácia

  - podnet, vnuknutie, náhly nápad, podnet k umeleckej tvorbe

Pozri výraz ČIN v synonymickom slovníku slovenčiny.