Hľadaný výraz "čia" v Slovníku cudzích slov

nájdených 23 výsledkov (1 strana)

 • CIAA

  - skratka pre Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l´UE - Konfederácia potravinárskych odvetví EÚ

 • ciacha

  - označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
  - označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnej hladiny vody

 • ciachovanie

  - overenie a potvrdenie presnosti údajov, prístrojov a zariadení

 • CIAP

  - skratka pre Climatic impact assessment program - Program zhodnotenia klimatických vplyvov

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • diplop(s)ia

  - diplop(s)ia, dvojité videnie, zdvojené videnie jedného jediného predmetu

 • dysop(s)ia

  - dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

 • euchromatop(s)ia

  - euchromatop(s)ia, normálne, správne farebné videnie, rozoznávanie farieb, normálny cit pre farby

 • kompaňia

  - v šarišskom nárečí - skupina, partia

 • lodžia

  - otvorená stĺpová chodba; krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • microp(s)ia

  - mikrop(s)ia, zraková porucha, viditeľné predmety sa zdajú byť menšie, ako v skutočnosti sú

 • paralg(es)ia

  - paralg(éz)ia, porucha vnímania bolesti, bolestivé pocity sú vnímané ako príjemné

 • paralg(es)ia,

  - paralg(éz)ia, porucha vnímania bolesti, bolestivé pocity sú vnímané ako príjemné

 • parop(s)ia

  - parop(s)ia, porucha zraku

 • quadrantanop(s)ia

  - kvadrantanop(s)ia, nejasné videnie alebo slepota v jednej štvrtine zorného poľa

 • réžia

  - náklady podnikania, domácnosti a pod.; umelecké vytváranie javiskového, rozhlasového, televízneho, filmového alebo iného diela, umelecké riadenie hry; vedenie, riadenie, usporiadanie niečoho

 • xanthop(s)ia

  - xantop(s)ia, porucha zraku, žlté videnia (napr. pri predávkovaní digitálisom)

Pozri výraz ČIA v synonymickom slovníku slovenčiny.