Hľadaný výraz "ária" v slovníku cudzích slov

nájdených 174 výsledkov (2 strán)

 • menažéria

  - zverinec

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči

 • mikrospória

  - plesňové ochorenie vlasovej pokožky, najmä u detí

 • mizéria

  - biedny stav, bieda, núdza, v prenesenom zmysle nešťastie, bieda, úbohosť

 • myrmekochória

  - prenos rastlinných semien mravcami

 • nefrorária

  - chirurgické upevnenie bludnej obličky

 • noktúria

  - časté močenie v noci

 • núria

  - kaprovitá akváriová rybka

 • nyktúria

  - nočné pomočovanie
  - časté močenie v noci

 • oligúria

  - znížené vylučovanie moča
  - znížené vylučovanie moču

 • ostéria

  - malá krčma, krčmička

 • pária

  - vydedenec; utláčaný, bezprávny človek; v Indii príslušník najnižšej spoločenskej vrstvy, kasty nedotknuteľných

 • periféria

  - okraj, obvod; okrajová časť veľkomesta

 • pikantéria, pikantnosť

  - zmyselná dráždivosť; dráždivá, dvojzmyselná historka; dráždivé jedlo

 • pneumatúria

  - chorobné vylučovanie plynov močom

 • polakizúria

  - chorobné časté nutkanie na močenie

 • polyméria

  - chemický jav, pri ktorom majú organické zlúčeniny rovnaké zloženie, ale rozdielne molekulové hmotnosti; v biológii mnohopočetný kvet
  - "polyméria, prítomnosť nadpočetných orgánov v organizme
  - polyméria, prítomnosť nadpočetných orgánov v organizme

 • polyúria

  - nadmerné močenie
  - chorobné zvýšenie vylučovania moču

 • porfýria

  - porucha metabolizmu porfyrínov

 • porfyrinúria

  - chorobný výskyt porfýnu v moči

 • prehistória

  - obdobie vývoja ľudstva od prvopočiatku do čias, z ktorých sa zachovali písomné záznamy; prvotné obdobie niečoho; absolútne začiatky

 • préria

  - trávnatá step v miernych pásmach Severnej Ameriky

 • prudéria

  - prehnaná hanblivosť, nemiestna hanblivosť; pokrytectvo vo veciach sexu

 • pyúria

  - prítomnosť hnisu v moči

 • rafinéria

  - továreň na rafináciu surovín alebo polotovarov, napr. Cukru alebo ropy

 • rančéria

  - v niektorých krajinách Latinskej Ameriky menšie vidiecke sídlo

 • revéria

  - snenie; zádumčivá skladba

 • RIA

  - Skratka učebného predmetu Riadenie výroby v hutníctve
  - úzky dlhý záliv podobný fjordu, ale plytší

 • scenéria

  - krajina, krajinné prostredie, výhľad, pozadie; úprava javiska

 • séria

  - rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie

 • šinoazéria

  - dielo čínskeho pôvodu alebo napodobňujúce čínske predlohy

 • stenokória

  - zúženie zrenice

 • stereoizoméria

  - odlišnosť látok v priestorovom usporiadaní atómov v molekule

 • tapiséria

  - nástenný koberec; tkané čalúnenie

 • tautoméria

  - zvláštny prípad izomérie; látky rovnakého chemického zloženia reagujú za rôznych podmienok v zmysle rôznych štruktúrnych vzorcov

 • teória

  - učenie; sústava vedúcich myšlienok určitej oblasti poznania; zovšeobecnenie praktických skúseností

 • teória čísel

  - náuka o vlastnostiach najmä celých čísel, súčasť matematiky

 • teória relativity

  - teória o priestore, čase a gravitácii ako relatívnych veličinách

 • trajektória elektrónu

  - dráha elektrónu v elektrickom alebo elektromagnetickom poli

 • tyrozinúria

  - vylučovanie tyrozínu močom

 • úria

  - druhá časť zložených slov s významom moč

 • urtikária

  - žihľavka, kožná choroba charakterizovaná výsevom urík (svrbivých vyrážok), ktoré sú obyčajne krátkeho trvania
  - kožné ochorenie, ľudovo koprivka

 • valetéria

  - strojová práčovňa a žehliareň

 • valiznéria

  - vodná rastlina pestovaná aj v akváriach

 • viktória

  - veľkolistá vodná rastlina s bielymi kvetmi

 • volkaméria

  - krík s príjemne voňajúcimi kvetmi

 • xantinúria

  - zvýšené vylučovanie xantínu močom

Pozri výraz ÁRIA v synonymickom slovníku.