Hľadaný výraz "ária" v slovníku cudzích slov

nájdených 174 výsledkov (2 strán)

 • ária

  - operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja
  - operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja

 • arianizmus

  - starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo
  - starokresťanská sekta popierajúca Kristovo božstvo

 • ariary

  - menová jednotka Madagaskaru
  - menová jednotka Madagaskaru

 • ablefária

  - chýbanie rias, mihalníc

 • acetonúria

  - ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom
  - ketonúria, vylučovanie ketónov - acetónu - močom

 • acholúria

  - neprítomnosť žlčového farbiva v moči pri žltačke

 • afinéria

  - závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí

 • albuminúria

  - prítomnosť bielkovín v moči
  - vylučovanie bielkovín močom, proteinúria
  - vylučovanie bielkovín močom, proteinúria

 • alegória

  - inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie
  - inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie

 • alochória

  - rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom
  - rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom

 • angúria

  - americká uhorka
  - americká uhorka

 • anoméria

  - druh stereoizomérie
  - druh stereoizomérie

 • anúria

  - zástava tvorby a vylučovania moča
  - zastavenie tvorby a vylučovania moču, anuréza
  - zastavenie tvorby a vylučovania moču, anuréza

 • apospória

  - vegetatívne rozmnožovanie rastlín
  - vegetatívne rozmnožovanie rastlín

 • aptéria

  - bezkrídlosť hmyzu
  - bezkrídlosť hmyzu

 • araukária

  - druh ihličnatej rastliny južnej pologule, u nás pestovaná v bytoch
  - druh ihličnatej rastliny južnej pologule, u nás pestovaná v bytoch

 • Artéria

  - (po slovensky tepna) je cieva, ktorou prúdi krv zo srdca. Tepnami väčšinou prúdi okysličená krv, ktorá rozvádza kyslík a výživné látky do jednotlivých častí organizmu
  - cieva, ktorá odvádza krv zo srdca, čiže tepna
  - tepna, cieva
  - tepna, cieva

 • artiléria

  - delostrelectvo
  - delostrelectvo

 • autobatéria

  - akumulátor pre automobil
  - akumulátor pre automobil

 • autochória

  - vystrelenie rastlinného semena z plodu a takto vyvolané rozširovanie rastlín
  - vystrelenie rastlinného semena z plodu a takto vyvolané rozširovanie rastlín

 • baktéria

  - mikroskopická jednoduchá životná forma patriaca do ríše monér. Baktérie nemajú bunkové jadro a žijú takmer všade okolo nás. Niektoré spôsobujú choroby iných organizmov, napríklad zápal pľúc. Niektorí vedci zaraďujú baktérie do ríše Procaryota.
  - jednobunkový mikroorganizmus, ktorý môže spôsobiť ochorenie napadnutého organizmu

 • bakteriúria

  - baktérie v moči
  - vylučovanie baktérií močom

 • batéria

  - sústava strojov alebo zariadení na zvýšenie výkonu alebo účinnosti; najmenšia delostrelecká jednotka; sériové alebo paralelné zapojenie článkov alebo akumulátorov; súbor bicích nástrojov; zostava vodovodných ventilov umožňujúca miešanie teplej a studenej vody
  - sústava strojov alebo zariadení na zvýšenie výkonu alebo účinnosti; najmenšia delostrelecká jednotka; sériové alebo paralelné zapojenie článkov alebo akumulátorov; súbor bicích nástrojov; zostava vodovodných ventilov umožňujúca miešanie teplej a studenej v

 • bižutéria

  - drobné módne doplnky a ozdoby zo skla, kože, kovu a pod.; obchod s takýmto tovarom

 • café, cafetéria

  - kaviareň, kaviarnička

 • centúria

  - stotnina v starorímskom vojsku; stovka občanov

 • cerkária

  - vývojové štádium motolice

 • cigória

  - kávová náhrada z čakanky

 • cinerária

  - starček krvavý, exotický kvet

 • diftéria

  - infekčné ochorenie záškrt; vírusové ochorenie hydiny a vtáctva; vtáčie kiahne

 • drapéria

  - ťažká nepriehľadná záclona, dekoratívny záves; zriasnenie rúcha na sochách a obrazoch; tvar polárnej žiary

 • dysfória

  - rozladenosť, druh nálady , ktorá sa prejavuje nahnevanosťou, rozladenosťou a napätím
  - stav úzkosti

 • dyzentéria

  - úplavica, infekčné hnačkové ochorenie

 • dyzúria

  - porucha močenia, ťažkosti pri močení
  - obťažné a bolestivé močenie

 • enantioméria

  - druh izomérie organických zlúčenín, optická izoméria

 • epiméria

  - druh stereoizomérie, anomérie

 • erytrocytúria

  - prítomnosť červených krviniek v moči

 • eufória

  - dobrá nálada, príjemný stav telesnej i duševnej pohody
  - príjemná telesná a duševná pohoda, rozjarenosť

 • evolučná teória

  - teória vypracovaná Charlesom Darwinom o vývojových zmenách v prírode

 • exozoochória

  - rozširovanie rastlinných semien živočíchmi

 • feéria

  - rozprávková hra; kúzelný zjav

 • fenylketonúria

  - dedičná porucha látkovej premeny bielkovín

 • fisipária

  - nepohlavné rozmnožovanie mnohobunkových bezstavovcov

 • flatéria

  - lichotenie, pochlebovanie

 • fruktozúria

  - prítomnosť cukru v moči

 • fúria

  - zlá, pomstychtivá žena; zúrivá, besniaca bytosť

 • galantéria

  - ozdobný módny a darčekový tovar

 • galéria

  - stĺpová chodba; priestory na umiestenie alebo vystavenie umeleckých diel, zbierok; zbierka výtvarných diel, inštitúcia, ktorá ich zhromažďuje, vystavuje a vedecky spracováva; balkónovito vyvýšené rady sedadiel v divadle; vodorovná štôlňa vo veľkej hĺbke na čerpanie podzemnej vody; podzemná chodba; skalná rímsa
  - stĺpová chodba; priestory na umiestenie alebo vystavenie umeleckých diel, zbierok; zbierka výtvarných diel, inštitúcia, ktorá ich zhromažďuje, vystavuje a vedecky spracováva; balkónovito vyvýšené rady sedadiel v divadle; vodorovná štôlňa vo veľkej hĺbke na

 • gemipária

  - nepohlavné rozmnožovanie; pučanie

 • glykosúria

  - vylučovanie glukózy močom

 • glykozúria

  - prítomnosť cukru v moči

 • halobaktéria

  - druh baktérie žijúcej v morskej vode

 • hatéria

  - trojoká jašterica triasu a jury, dodnes žijúca na Novom Zélande

 • havária

  - poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo
  - poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo priemyselná nehoda

 • hematúria

  - krv v moči
  - prítomnosť krvi v moči

 • hemoglobinúria

  - zvýšené množstvo hemoglobínu v moči
  - prítomnosť hemoglobínu v moči

 • heterofória

  - porucha rovnováhy očných svalov, skrytá škuľavosť

 • história

  - dejepis; dejiny; príbeh, udalosť

 • homoioméria

  - zloženie z rovnakých častí

 • hydrochória

  - rozširovanie výtrusov a iných rozmnožovacích orgánov vodou

 • infantéria

  - starší názov pre pechotu

 • izokória

  - rovnako široké zrenice

 • izoméria

  - atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie; zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti

 • japonéria

  - výtvarné dielo japonského pôvodu alebo napodobňujúce japonské motívy

 • kafiléria

  - stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly

 • kalciúria

  - vylučovanie vápnika močom
  - chorobné vylučovanie vápnika močom

 • kalória

  - staršia jednotka tepelnej energie, tepla, značka cal

 • kalvária

  - umelecké zobrazenie Ježiša Krista, prenesene veľké utrpenie (podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný)

 • karoséria

  - ložná a krycia časť motorového vozidla určená pre cestujúcich a náklad, horná, vonkajšia časť automobilu

 • kategória

  - pojmová skupina, trieda, druh; vo filozofii a vo vede základný pojem

 • kaulifória

  - rast kvetov na bezlistých konároch alebo priamo na kmeni

 • kavaléria

  - jazdectvo, jazda, pozemné vojsko bojujúce na koni

 • ketonúria

  - prítomnosť ketolátok v moči
  - vylučovanie ketónov močom, acetonúria

 • kilokalória

  - staršia jednotka pre teplo, značka kcal

 • koketéria

  - ženská vyzývavosť, snaha upútať pozornosť

 • kolibacilúria

  - prítomnosť baktérie coli v moči

 • korynebaktéria

  - baktéria tyčinkovitého tvaru, spôsobujúca hnisavé ochorenia

 • kotéria

  - vzájomná podpora jednotlivcov na dosiahnutie spoločného úžitku; klaka

 • kreatinúria

  - prítomnosť kreatínu v moči

 • kryptoméria

  - japonský céder, ihličnatý strom pestovaný u nás v parkoch

 • kunsthistória

  - dejiny umenia

 • kúria

  - pápežská stolica, v prenesenom zmysle Vatikán; v niektorých volebných systémoch trieda voličov určovaná podľa výšky majetku; bývalý zemiansky dvor na Slovensku

 • laktosúria

  - vylučovanie laktózy močom

 • latiméria

  - ryba rodu Latimeria, donedávna pokladaná za vymretú

 • leukocytúria

  - prítomnosť bielych krviniek v moči

 • lotéria

  - spoločenská stávková hra

 • marketéria

  - jemná intarzia

Pozri výraz ÁRIA v synonymickom slovníku.