Pravopis slova "vy��" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 354 výsledkov (3 strán)

 • veľvyslanec ‑nca m.; veľvy­slankyňa ‑e ‑kýň ž.; veľvyslanecký; veľvyslanectvo ‑a ‑tiev s.
  vy G, A a L vás D vám I vami zám.
  vyárendovať si ‑uje ‑ujú dok.
  vybavovať ‑uje ‑ujú nedok.; vy­bavovať sa; vybavovať si
  vyčačkať ‑á ‑ajú dok.
  vyčačkávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčakávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčalúniť ‑i ‑ia dok.
  vyčaptať ‑ce ‑cú ‑tal dok.
  vyčarať ‑á ‑ajú, vyčarovať ‑uje ‑ujú dok. (vymeniť)
  vyčariť ‑í ‑ia, vyčarovať ‑uje ‑ujú dok. (vyvolať)
  vyčarúvať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčasiť sa ‑í dok. neos.
  vyčerpaný; vyčerpane prísl.; vyčerpanosť ‑i ž.
  vyčerpať ‑á ‑ajú dok.; vyčerpať sa
  vyčerpávajúci; vyčerpávajúco prísl.
  vyčerpávať ‑a ‑ajú nedok.; vyčerpávať sa
  vyčesať ‑še ‑šú ‑sal dok.
  vyčesávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčiarknuť ‑e ‑u ‑kol dok.
  vyčiarkovať ‑uje ‑ujú, vyčiarkúvať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčíňať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčísliť ‑i ‑ia dok.
  vyčísliteľný
  vyčísľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vyčistiť ‑í ‑ia ‑sť/‑i! dok.; vyčistiť sa
  vyčisťovať ‑uje ‑ujú nedok.; vyčisťovať sa
  vyčítať ‑a ‑ajú dok. (čítaním zistiť)
  vyčítať ‑a ‑ajú nedok. i dok. (vyslovovať, vysloviť výčitky)
  vyčítavý; vyčítavo prísl.
  vyčitovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vyčkať ‑á ‑ajú dok.
  vyčkávací
  vyčkávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčľapkať ‑á ‑ajú dok.; vyčľapkať sa
  vyčľapkávať ‑a ‑ajú nedok.; vyčľapkávať sa
  vyčľapnúť ‑e ‑ú ‑pol dok.
  vyčleniť ‑í ‑ia dok.; vyčleniť sa
  vyčleňovať ‑uje ‑ujú nedok.; vyčleňovať sa
  vyčnievať ‑a ‑ajú nedok.
  vyčrpnúť ‑e ‑ú ‑pol dok.
  vyďobať ‑e ‑ú dok.; vyďobať sa
  vyďobávať ‑a ‑ajú nedok.; vyďobávať sa
  vyľahčiť ‑í ‑ia dok.
  vyľakaný; vyľakane, vyľakano prísl.; vyľakanosť ‑i ž.
  vyľakať ‑á ‑ajú dok.; vyľakať sa
  vyliahnuť ‑e ‑u ‑hol dok.; vy­liahnuť sa
  vyľudniť ‑í ‑ia dok.; vyľudniť sa
  vyľudňovať ‑uje ‑ujú nedok.; vyľudňovať sa
  vyňať vyjme vyjmú vyjmi! vyňal dok.
  vyňuchať ‑á ‑ajú dok.
  vyňuchávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyšantiť sa ‑í ‑ia dok.
  vyše predl. s G, prísl. i čast.
  vyšedivieť ‑ie ‑ejú ‑el dok.
  Vyšehrad ‑u m. (maď. mesto); Vyšehradčan ‑a mn. ‑ia m.; Vyšehradčanka ‑y ‑niek ž.; vyšehradský; Vyšehradská štvorka
  vyšetriť ‑í ‑ia dok.
  vyšetrovací
  vyšetrovanec ‑nca m.
  vyšetrovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vyšetrovateľ ‑a mn. ‑ia m.; vyšetrovateľka ‑y ‑liek ž.; vyšetrovateľský
  vyšetrovňa ‑e ‑í ž.
  vyšibať ‑e ‑ú dok.
  vyšikovať ‑uje ‑ujú dok.
  vyšinúť ‑ie ‑ú ‑ul dok.; vyšinúť sa
  vyšinutie ‑ia s.
  vyšinutý; vyšinuto prísl.; vyšinutosť ‑i ž.
  vyšiť ‑je ‑jú dok.
  vyšívačka ‑y ‑čiek ž.
  vyšívanie ‑ia ‑í s.
  vyšívaný
  vyšívať ‑a ‑ajú nedok.
  vyškeriť sa ‑í ‑ia dok.
  vyškierať sa ‑a ‑ajú nedok.
  vyšklbať ‑e ‑ú dok.
  vyšklbávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyšklbnúť ‑e ‑ú ‑bol dok.; vyšklbnúť sa
  vyškoliť ‑í ‑ia ‑ľ! dok.; vyškoliť sa
  vyškoľovať ‑uje ‑ujú nedok.; vyškoľovať sa
  vyškrabať ‑e ‑ú, vyškriabať ‑e ‑u dok.; vyškrabať sa, vyškriabať sa
  vyškrabávať, vyškrabúvať ‑a ‑ajú, vyškrabovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vyškrtávať ‑a ‑ajú nedok.
  vyškrtnúť ‑e ‑ú ‑tol dok.
  vyškvárať ‑a ‑ajú nedok.
  vyškvariť ‑í ‑ia dok.
  vyšľahať ‑á ‑ajú dok.
  vyšľahávať, vyšľahúvať ‑a ‑ajú, vyšľahovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vyšľahnúť ‑e ‑ú ‑hol dok.
  vyšľachtiť ‑í ‑ia dok.
  vyšliapať ‑e ‑u dok.
  vyšmyknúť sa ‑e ‑ú ‑kol dok.
  vyšmykovať sa ‑uje ‑ujú nedok.
  vyšnurovaný
  vyšný
  vyšpárať ‑a ‑ajú dok.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hno, scr, zd, vtv, rr, sea, tvp, nevã, ftl, činí, skuã â, sbp, pcw, odm, iaas
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV