Pravopis slova "vol" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 89 výsledkov (1 strana)

 • vôl vola mn. N a A ‑y m.; volský; volí L ‑ľom; volky ‑ov m. mn.
  vôľa ‑e ž.; vôľový; vôľovo prísl.
  Voľa ‑e L ‑i ž.; Voľan ‑a mn. ‑ia m.; Volianka ‑y ‑nok ž.; voliansky
  volací
  voľačí zám.
  voľačo ‑čoho zám.
  voľajako, voľáko zám. príslov.
  voľajaký, voľáky zám.
  voľakade zám. príslov.
  voľakde zám. príslov.
  voľakedajší
  voľakedy zám. príslov.
  voľakto ‑koho zám.
  voľaktorý zám.
  volán ‑u m.; volánový; volánik ‑a m.
  volant ‑u/‑a mn. I ‑tmi m.; volantový
  volať ‑á ‑ajú nedok.; volať sa
  volávať ‑a ‑ajú nedok.; volávať sa
  volavka ‑y ‑viek ž.; volavčí
  voľba ‑y ‑lieb ž.; volebný
  volej ‑a m.
  volejbal ‑u L ‑e m.; volejbalový
  volejbalista ‑u m.; volejbalistka ‑y ‑tiek ž.
  volenka ‑y ‑niek ž.
  volený
  volfrám ‑u m.; volfrámový
  volga ‑y ž. (auto)
  Volga ‑y ž.; volžský
  voliar ‑a m.; voliarsky
  volič ‑a mn. ‑e m. neživ.
  volič ‑a mn. ‑i m. živ.; volička ‑y ‑čiek ž.; voličský
  Volica ‑e ž.; Voličan ‑a mn. ‑ia m.; Voličanka ‑y ‑niek ž.; volický
  voliéra ‑y ‑liér ž.
  volievať ‑a ‑ajú nedok.
  voliť ‑í ‑ia ‑ľ! nedok.
  voliteľ ‑a mn. ‑ia m.; voliteľka ‑y ‑liek ž.
  voliteľný; voliteľnosť ‑i ž.
  voľkať ‑á ‑ajú nedok.; voľkať si
  volkmen, pôv. pís. walkman ‑u mn. ‑y m.; volkmenový
  Volkovce ‑viec ž. pomn.; Volkovčan ‑a mn. ‑ia m.; Volkovčanka ‑y ‑niek ž.; volkovský
  volkswagen [fo‑] ‑a m. (auto)
  voľky-nevoľky prísl.
  voľno ‑a s. i vetná prísl.
  voľnobeh ‑u m.; voľnobežný
  voľnomyšlienkar ‑a m.; voľnomyšlienkarka ‑y ‑riek ž.; voľnomyšlienkarský; voľnomyšlienkarsky prísl.; voľnomyšlienkarstvo ‑a s.
  voľný; voľne prísl.; voľnosť ‑i ž.
  volt ‑u m., zn. V
  voltairovský; voltairovsky prísl.
  voltampér ‑a L ‑i mn. ‑y m.
  voltižér ‑a m.; voltižérka ‑y ‑rok ž.; voltižérsky
  voltmeter ‑tra L ‑i mn. ‑e m.
  voluntarizmus ‑mu m.; voluntarista ‑u m.; voluntaristka ‑y ‑tiek ž.; voluntaristický; voluntaristicky prísl.
  volvo ‑a s. (auto)

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV