Pravopis slova "um" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 77 výsledkov (1 strana)

 • um ‑u m.
  umáčať ‑a ‑ajú dok.; umáčať sa
  umakart ‑u mn. I ‑tmi m.; umakartový
  umárať ‑a ‑ajú nedok.; umárať sa
  umastiť ‑í ‑ia ‑sť/‑i! dok.; umastiť sa
  umazať ‑že ‑žú ‑zal dok.; umazať sa
  umelec ‑lca m.; umelkyňa ‑e ‑kýň ž.
  umeleckohistorický
  umeleckopriemyselný
  umelecký; umelecky prísl.; umeleckosť ‑i ž.
  umelohodvábny
  umelý; umelo, umele prísl.; umelosť ‑i ž.
  umenie ‑ia ‑í s.
  umenoveda ‑y ž.; umenovedný
  úmera ‑y ž.
  úmerný; úmerne prísl.; úmerne k predl. s D; úmerne s predl. s I; úmernosť ‑i ž.
  umieračik ‑a m.
  umierajúci ‑eho príd. i m.
  umierať ‑a ‑ajú nedok.
  umiernený; umiernene prísl.; umiernenosť ‑i ž.
  umiesiť ‑i ‑ia dok.
  umiestenka ‑y ‑niek ž.
  umiestniť, umiestiť ‑i ‑ia dok.; umiestniť sa, umiestiť sa
  umiestňovať, umiesťovať ‑uje ‑ujú nedok.; umiestňovať sa, umiesťovať sa
  umlčať ‑í ‑ia dok.
  umlčiavať ‑a ‑ajú, umlčovať ‑uje ‑ujú nedok.
  umĺkať ‑a ‑ajú nedok.
  umĺknuť ‑e ‑u ‑kol dok.
  umný; umne prísl.; umnosť ‑i ž.
  umocniť ‑í ‑ia dok.
  umocňovať ‑uje ‑ujú nedok.
  umolestovať ‑uje ‑ujú dok.; umolestovať sa
  úmor ‑u m.; robiť do úmoru
  umordovať ‑uje ‑ujú dok.
  umoriť ‑í ‑ia dok.; umoriť sa
  úmorný; úmorne prísl.; úmornosť ‑i ž.
  umorovať ‑uje ‑ujú nedok.
  umožniť ‑í ‑ia dok.
  umožňovať ‑uje ‑ujú nedok.
  umrieť ‑ie ‑ú ‑el ‑etý dok.
  úmrtie ‑ia ‑í s.; úmrtný; úmrtnosť ‑i ž.
  umŕtviť ‑i ‑ia dok.
  umŕtvovať ‑uje ‑ujú nedok.
  umučenie ‑ia s.
  umučiť ‑í ‑ia dok.
  umúdriť sa ‑i ‑ia dok.
  úmysel ‑slu L ‑e mn. ‑y m.; úmyselný; úmyselne prísl.; úmyselnosť ‑i ‑í ž.
  umyť ‑je ‑jú umy! dok.
  umývač ‑a mn. ‑e m. neživ.
  umývač ‑a mn. ‑i m. živ.
  umývací
  umývačka ‑y ‑čiek ž.
  umývadlo ‑a ‑diel s.
  umyváreň ‑rne ‑í ž.
  umývať ‑a ‑ajú nedok.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV