Pravopis slova "už" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 137 výsledkov (2 strán)

 • prísl. i čast.
  úzadie ‑ia s.
  uzákoniť ‑í ‑ia dok.
  uzákoňovať ‑uje ‑ujú nedok.
  uzamknúť ‑e ‑ú ‑kol dok.
  uzamkýnať ‑a ‑ajú, uzamykať ‑á ‑ajú nedok.
  úžas ‑u m.
  užasnúť ‑e ‑ú ‑sol dok.
  užasnutý; užasnuto prísl.
  úžasný; úžasne prísl.
  uzatvárací
  uzatvárať ‑a ‑ajú nedok.; uzatvárať sa
  uzatvoriť ‑í ‑ia dok.; uzatvoriť sa
  uzáver ‑u L ‑e mn. ‑y m.
  uzávera ‑y ‑ver ž.
  uzavierací
  uzavierať ‑a ‑ajú nedok.; uzavierať sa
  uzávierka ‑y ‑rok ž.
  uzavretý; uzavreto prísl.; uzavretosť ‑i ž.
  uzavrieť ‑ie ‑ú ‑el dok.; uzavrieť sa
  Uzbekistan ‑u m. (štát); Uzbek ‑a mn. ‑ci m.; Uzbečka ‑y ‑čiek ž.; uzbecký
  uzda ‑y úzd ž.
  uzdraviť ‑í ‑ia dok.; uzdraviť sa
  uzdravovať ‑uje ‑ujú nedok.; uzdravovať sa
  uzdravujúci; uzdravujúco prísl.
  územčistý
  územie ‑ia ‑í s.; územný
  uzemnenie ‑ia ‑í s.
  uzemniť ‑í ‑ia dok.
  územno-správny (územný a správny)
  územnoplánovací
  územnosprávny (týkajúci sa územnej správy)
  uzemňovať ‑uje ‑ujú nedok.
  úžera ‑y ž.
  úžerníčiť ‑i ‑ia nedok.
  úžerník ‑a mn. ‑ci m.; úžerníčka ‑y ‑čok ž.; úžernícky príd. i prísl.; úžerníctvo ‑a s.
  uzhodnúť sa ‑e ‑ú ‑dol dok.
  Užhorod ‑u m.; Užhorodčan ‑a mn. ‑ia m.; Užhorodčanka ‑y ‑niek ž.; užhorodský
  uzhovoriť sa ‑í ‑ia dok.
  užialený; užialene, užialeno prísl.; užialenosť ‑i ž.
  uzimený; uzimene prísl.
  úžina ‑y úžin ž.; úžinový
  užiť ‑je ‑jú dok.
  úžiť ‑i ‑ia nedok. (zužovať); úžiť sa
  úžitkovosť ‑i ž.
  úžitok ‑tku m.; úžitkový
  užitočný; užitočne prísl.; užitočnosť ‑i ‑í ž.
  užívací
  užívať ‑a ‑ajú nedok.
  užívateľ ‑a mn. ‑ia m.; užívateľka ‑y ‑liek ž.
  uživiť ‑í ‑ia dok.
  úživnosť ‑i ž.
  úzky užší; úzko prísl.
  úzkokoľajka ‑y ‑jok ž.
  úzkokoľajný
  úzkoprofilový
  úzkoprsý; úzkoprso prísl.; úzkoprsosť ‑i ž.
  úzkorozchodný
  úzkosť ‑i ‑í ž.; úzkostný; úzkostne prísl.
  úzkostlivý; úzkostlivo prísl.; úzkostlivosť ‑i ž.
  úžľabina ‑y ‑bín ž.
  uzlík ‑a m.; uzlíček ‑čka m.
  uzlina ‑y ‑lín ž.; uzlinový
  uzlovitý; uzlovito prísl.; uzlovitosť ‑i ž.
  uzol uzla m.; uzlový
  uzmieriť ‑i ‑ia dok.; uzmieriť sa
  uzmierovať ‑uje ‑ujú nedok.; uzmierovať sa
  uznanie ‑ia ‑í s.
  uznanlivý; uznanlivo prísl.; uznanlivosť ‑i ž.
  uznášanianeschopný; uznášanianeschopnosť ‑i ž.
  uznášaniaschopný; uznášaniaschopnosť ‑i ž.
  uznášať sa ‑a ‑ajú nedok.
  uznať ‑á ‑ajú dok.
  uznávací
  uznávať ‑a ‑ajú nedok.
  uznesenie ‑ia ‑í s.
  uzniesť sa ‑nesie ‑nesú ‑niesol dok.
  Uzovce ‑viec ž. pomn.; Uzovčan ‑a mn. ‑ia m.; Uzovčanka ‑y ‑niek ž.; uzovský
  užovka ‑y ‑viek ž.
  Uzovská Panica ‑ej ‑e ž.; Uzovskopaničan ‑a mn. ‑ia m.; Uzovskopaničanka ‑y ‑niek ž.; uzovskopanický
  Uzovské Pekľany ‑ých ‑lian L ‑ých ‑och m. pomn.; Uzovskopekľanec ‑nca m.; Uzovskopeklianka ‑y ‑nok ž.; uzovskopekliansky
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV