Pravopis slova "to" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 247 výsledkov (3 strán)

 • toaleta ‑y ‑liet ž.; toaletný; toaletka ‑y ‑tiek ž.
  toaletár ‑a mn. ‑i m. živ.; toaletárka ‑y ‑rok ž.
  tobogan ‑u m.; toboganový
  tobolka ‑y ‑liek ž.
  tobôž čast.
  toccata [toká‑] ‑y ‑ccát ž.
  toč ‑a m.
  točený; točene prísl.
  točiť ‑í ‑ia nedok.; točiť sa
  točitý
  točka ‑y ‑čiek ž.
  točňa ‑e ‑í ž.; točňový
  točovka ‑y ‑viek ž.; točovkový
  točovkovať ‑uje ‑ujú nedok.
  tóga ‑y tóg ž.
  Togo ‑a s. (štát); Togčan ‑a mn. ‑ia m.; Togčanka ‑y ‑niek ž.; togský
  tohoročný, tohtoročný
  to jest spoj., skr. t. j.
  tok ‑u m.
  tokajský; tokajské ‑ého s.
  tokár ‑a m.; tokársky; tokárstvo ‑a s.
  tokať ‑á ‑ajú nedok.
  Tokio ‑ia s. (hl. mesto); Tokijčan ‑a mn. ‑ia m.; Tokijčanka ‑y ‑niek ž.; tokijský
  tolerancia ‑ie ž.; tolerančný; Tolerančný patent
  tolerantný; tolerantne prísl.; tolerantnosť ‑i ž.
  tolerovať ‑uje ‑ujú nedok.
  toliar ‑a L ‑i mn. ‑e m.
  toličizný, tolikánsky zám.
  toľko neskl. zám. číslov.
  toľkokrát, toľko ráz neskl. zám. číslov.
  toľkoraký zám. číslov.
  toľkoto zám.
  toľký zám.
  toľký raz zám. číslov.
  toľkýto zám.
  tolstojovský; tolstojovsky prísl.
  toluén ‑u m.; toluénový
  toluol ‑u L ‑e m.; toluolový
  tomahavk ‑u m.
  tomáš ‑a mn. ‑ovia m. (neveriaci)
  Tomáš ‑a mn. ‑ovia m.; tomášsky
  tombola ‑y ‑bol ž.; tombolový
  tomograf ‑a m.
  tomografia ‑ie ž.; tomografický
  tón ‑u m.; tónový; tónovo prísl.
  tona ‑y ton ž.; tonový
  tonáž ‑e ž.; tonážny
  toner ‑a L ‑i mn. ‑y m. neživ.; tonerový
  Tonga ‑y ž. (štát); Tongan ‑a mn. ‑ia m.; Tonganka ‑y ‑niek ž.; tongský; Tongské kráľovstvo
  tonik ‑u m.
  tonikum ‑ka ‑ník s.
  tónina ‑y ‑nin ž.; tóninový
  tónovať ‑uje ‑ujú nedok.
  tonus ‑u m.; tonický
  tonúť ‑ie ‑ú ‑ul nedok. (byť obkolesený)
  tonzúra ‑y ‑zúr ž.
  topánka ‑y ‑nok ž.; topánkový; topánočka ‑y ‑čiek ž.
  topánkovník ‑a m.
  topárka ‑y ‑rok ž. (nástroj)
  topás ‑u m.; topásový
  topený; topený syr
  topievať ‑a ‑ajú nedok. (ponárať; rozpúšťať); topievať sa
  topiť ‑í ‑ia nedok. (ponárať; rozpúšťať); topiť sa
  Topľa ‑e ž.; topliansky
  topograf ‑a mn. ‑i/‑ovia m.; topografka ‑y ‑fiek ž.
  topografia ‑ie ž.; topografický; topograficky prísl.
  topoľ ‑a L ‑i mn. ‑e m.; topoľový
  toponomastika ‑y ž.; toponomastický
  topor ‑a L ‑e mn. ‑y m.
  toporisko ‑a ‑rísk s.
  toporný; toporne prísl.; topornosť ‑i ž.
  torba ‑y ‑rieb ž.
  toreador ‑a m.; toreadorský
  tórium ‑ria D a L ‑iu s.; tóriový
  tornádo ‑a ‑nád s.
  torpédo ‑a ‑péd s.; torpédový
  torpédoborec ‑rca m.
  torpédovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV