Pravopis slova "ten" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 55 výsledkov (1 strana)

 • ten istý, tá istá, to isté zám.
  ten, tá, to m. a s. G toho D tomu A m. živ. toho, m. neživ. ten, s. to L tom I tým, ž. G, D a L tej AI tou mn. m. živ. tí, m. neživ., ž. a s. tie G tých D tým A m. živ. tých, m. neživ., ž. a s. tie L tých I tými
  ten-ktorý, tá-ktorá, to-ktoré zám.
  tenčiť sa ‑í ‑ia nedok.
  tendencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; tendenčný; tendenčne prísl.; tendenčnosť ‑i ‑í ž.
  tender ‑dra L ‑i mn. ‑e m.; ten­drový
  tenis ‑u m.; tenisový; tenista ‑u m.; tenistka ‑y ‑tiek ž.
  teniska ‑y ‑siek ž.
  tenknúť ‑e ‑ú ‑kol nedok.
  tenkonohý
  tenký; tenko prísl.; tenkosť ‑i ž.
  tenkostenný
  tenor ‑a mn. ‑i m. živ.
  tenor ‑u L ‑e mn. ‑y m. neživ.; tenorový
  tenorista ‑u m.
  tento, táto, toto G m. a s. tohto, ž. tejto, mn. m. živ. títo, m. neživ., ž. a s. tieto zám.
  tentoraz prísl.
  tentovať sa ‑uje ‑ujú nedok.
  tenučký, tenušký, tenunký, tenulinký; tenučko, tenuško, tenunko, tenulinko prísl.
  tenže, táže, tože G m. a s. tohože, ž. tejže zám.
  tenzia ‑ie ž.
  doska ‑y ‑sák/‑siek ž.; doskový, doštený; doštička ‑y ‑čiek ž.
  doštenák ‑a m.
  drôt ‑u m.; drôtený, drôtový; drôtik ‑a m.
  nasýtený; nasýtene prísl.; nasýtenosť ‑i ž.
  nenasýtený; nenasýtenosť ‑i ž.
  nenútený; nenútene prísl.; nenútenosť ‑i ž.
  nútený; nútene prísl.; nútenosť ‑i ž.
  pomätený; pomätene prísl.; pomätenosť ‑i ž.
  pomútený; pomútene prísl.; pomútenosť ‑i ž.
  precítený; precítene prísl.; precítenosť ‑i ž.
  premrštený; premrštene prísl.; premrštenosť ‑i ž.
  presýtený; presýtene prísl.; presýtenosť ‑i ž.
  prevrátený; prevrátene prísl.; prevrátenosť ‑i ž.
  prútený
  rozcítený; rozcítene prísl.; rozcítenosť ‑i ž.
  roztrieštený; roztrieštene prísl.; roztrieštenosť ‑i ž.
  skormútený; skormútene, skormúteno prísl.; skormútenosť ‑i ž.
  skrátený; skrátene prísl.
  sploštený; sploštene prísl.; sploštenosť ‑i ž.
  svätený
  tamto ten, tamto tá, tamto to zám.
  zarmútený; zarmútene, zarmúteno prísl.; zarmútenosť ‑i ž.
  zasvätený; zasvätene prísl.; zasvätenosť ‑i ž.
  zmätený; zmätene, zmäteno prísl.; zmätenosť ‑i ž.
  zoženštený; zoženštene prísl.; zoženštenosť ‑i ž.
  zvrátený; zvrátene prísl.; zvrátenosť ‑i ‑í ž.
  zženštený; zženštene, zženšteno prísl.; zženštenosť ‑i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV