Pravopis slova "sky" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 131 výsledkov (2 strán)

 • Skýcov ‑a m.; Skýcovčan ‑a mn. ‑ia m.; Skýcovčanka ‑y ‑niek ž.; skýcovský
  skydnúť sa ‑e ‑ú ‑dol dok.
  skynožiť ‑í ‑ia dok.
  skypriť ‑í ‑ia dok.
  skyprovať ‑uje ‑ujú nedok.
  skysnúť ‑e ‑ú ‑sol dok.
  skyva ‑y skýv ž.
  Atény Atén ž. pomn. (hl. mesto); Aténčan ‑a mn. ‑ia m.; Aténčanka ‑y ‑niek ž.; atén­sky príd. i prísl.
  Báčka ‑y ž.; Báčan ‑a mn. ‑ia m.; Báčanka ‑y ‑niek ž.; báčsky
  Báč ‑a L ‑i m.; Báčan ‑a mn. ‑ia m.; Báčanka ‑y ‑niek ž.; báčsky
  bádateľ ‑a mn. ‑ia m.; bádateľka ‑y ‑liek ž.; bádateľský; bádateľsky prísl.
  Bangladéš ‑a m. (štát); Bangladéšan ‑a mn. ‑ia m.; Bangladéšanka ‑y ‑niek ž.; bangladéšsky
  boháč ‑a m.; boháčka ‑y ‑čok ž.; boháčsky
  božský; božsky prísl.
  burič ‑a m.; burička ‑y ‑čiek ž.; buričský; buričsky prísl.; buričstvo ‑a s.
  darmožráč ‑a m.; darmožráčka ‑y ‑čok ž.; darmožráčsky príd. i prísl.
  dobyvateľ ‑a mn. ‑ia m.; do­by­vateľský; dobyvateľsky prísl.
  dodávateľ ‑a mn. ‑ia m.; do­dávateľka ‑y ‑liek ž.; dodávateľský; dodávateľsky prísl.; dodávateľstvo ‑a s.
  Dolné Rakúsko ‑ého ‑a s.; Dolnorakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Dolnorakúšanka ‑y ‑niek ž.; dolnorakúsky
  dráč ‑a m.; dráčka ‑y ‑čok ž.; dráčsky
  držgroš ‑a mn. ‑i m.; držgrošský; držgrošsky prísl.; držgrošstvo ‑a s.
  Dudváh ‑u m.; dudvážsky
  Goliáš ‑a m.; goliášovský, goliášsky
  hajdúch ‑a mn. ‑si m.; hajdúsky
  Horné Rakúsko ‑ého ‑a s.; Hornorakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Hornorakúšanka ‑y ‑niek ž.; hornorakúsky
  hráč ‑a m.; hráč na husliach; hráčka ‑y ‑čok ž.; hráčsky príd. i prísl.
  Judáš ‑a m.; judášsky príd. i prísl.
  Karáči neskl. s.; Karáčan ‑a mn. ‑ia m.; Karáčanka ‑y ‑niek ž.; karáčsky
  kaštieľ ‑a m.; kaštieľsky; kaštielik ‑a m.
  kazateľ ‑a mn. ‑ia m.; kazateľka ‑y ‑liek ž.; kazateľský; kazateľsky prísl.
  kopáč ‑a m.; kopáčka ‑y ‑čok ž.; kopáčsky
  korheľ ‑a m.; korheľský; korheľsky prísl.; korheľstvo ‑a s.
  kováč ‑a m.; kováčsky; kováčstvo ‑a ‑tiev s.
  Kroměříž ‑a m.; Kroměřížan ‑a mn. ‑ia m.; Kroměřížanka ‑y ‑niek ž.; kroměřížsky
  Liège [lijéž] ‑u L ‑i m.; Liè­žan ‑a mn. ‑ia m.; Lièžanka ‑y ‑niek ž.; lièžsky
  Lomé neskl. s. (hl. mesto); Loméčan ‑a mn. ‑ia m.; Loméčanka ‑y ‑niek ž.; lomésky
  Lotyšsko ‑a s.; Lotyš ‑a m.; Lotyška ‑y ‑šiek ž.; lotyšský; lotyšsky prísl.
  macocha ‑y ‑côch ž.; macošský; macošsky prísl.
  majiteľ ‑a mn. ‑ia m.; majiteľka ‑y ‑liek ž.; majiteľský; majiteľsky prísl.
  mecenáš ‑a m.; mecenáška ‑y ‑šok ž.; mecenášsky príd. i prísl.; mecenášstvo ‑a s.
  mesiáš ‑a m. (spasiteľ); mesiášsky príd. i prísl.; mesiášstvo ‑a s.
  Mikuláš ‑a mn. ‑ovia m.; mikulášsky
  mních ‑a mn. ‑si m.; mníška ‑y ‑šok ž.; mníšsky
  Mníšek nad Hnilcom ‑ška L ‑u m.; Mníšan i Hnileckomníšan ‑a mn. ‑ia m.; Mníšanka i Hnileckomníšanka ‑y ‑niek ž.; mníšsky i hnileckomníšsky
  Mníšek nad Popradom ‑ška L ‑u m.; Mníšan i Popradskomníšan ‑a mn. ‑ia m.; Mníšanka i Popradskomníšanka ‑y ‑niek ž.; mníšsky i popradskomníšsky
  Moháč ‑a m.; Moháčan ‑a mn. ‑ia m.; Moháčanka ‑y ‑niek ž.; moháčsky
  muž ‑a mn. ‑i/‑ovia m.; mužský; mužsky prísl.; mužskosť ‑i ž.
  mysliteľ ‑a mn. ‑ia m.; mysliteľský; mysliteľsky prísl.; mysliteľstvo ‑a s.
  nactiutŕhač ‑a m.; nactiutŕhačský; nactiutŕhačsky prísl.; nactiutŕhačstvo ‑a s.
  našský; našsky prísl.; našskosť ‑i ž.
  nenašský; nenašsky prísl.; nenašskosť ‑i ‑í ž.
  nepriateľ ‑a mn. ‑ia m.; nepriateľka ‑y ‑liek ž.; nepriateľský; nepriateľsky prísl.; nepriateľstvo ‑a ‑tiev s.
  objaviteľ ‑a mn. ‑ia m.; objaviteľka ‑y ‑liek ž.; objaviteľský; objaviteľsky prísl.
  Paríž ‑a m. (hl. mesto); Parížan ‑a mn. ‑ia m.; Parížanka ‑y ‑niek ž.; parížsky
  pätolizač ‑a m.; pätolizačka ‑y ‑čiek ž.; pätolizačský; pätolizačsky prísl.; pätolizačstvo ‑a s.
  pestovateľ ‑a mn. ‑ia m.; pestovateľka ‑y ‑liek ž.; pestovateľský; pestovateľsky prísl.
  podmaniteľ ‑a mn. ‑ia m.; podmaniteľka ‑y ‑liek ž.; podmaniteľský; podmaniteľsky prísl.
  pochlebovač ‑a m.; pochlebovačský; pochlebovačsky prísl.; pochlebovačstvo ‑a s.
  pokušiteľ ‑a mn. ‑ia m.; pokušiteľka ‑y ‑liek ž.; pokušiteľský; pokušiteľsky prísl.
  Poľsko ‑a s.; Poliak ‑a mn. ‑ci m.; Poľka ‑y ‑liek ž.; poľský; poľsky prísl.
  poslucháč ‑a m.; poslucháčka ‑y ‑čok ž.; poslucháčsky príd. i prísl.; poslucháčstvo ‑a s.
  priateľský; priateľsky prísl.; priateľskosť ‑i ž.
  Rakúsko ‑a s.; Rakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Rakúšanka ‑y ‑niek ž.; rakúsky príd. i prísl.
  Rakúsy ‑kús L ‑och m. pomn.; Rakúsan ‑a mn. ‑ia m.; Rakúsanka ‑y ‑niek ž.; rakúsky
  ríša ‑e ríš ž.; ríšsky
  rozbíjač ‑a m.; rozbíjačský; rozbíjačsky prísl.; rozbíjačstvo ‑a s.
  Saná neskl. s. (hl. mesto); Sa­náčan ‑a mn. ‑ia m.; Sanáčanka ‑y ‑niek ž.; sanásky
  satanáš ‑a m.; satanášsky príd. i prísl.; satanášstvo ‑a s.
  sedmospáč ‑a m.; sedmospáčka ‑y ‑čok ž.; sedmospáčsky príd. i prísl.
  sekáč ‑a mn. ‑i m. živ.; sekáčsky príd. i prísl.
  slaboch ‑a mn. ‑si m.; slaboška ‑y ‑šiek ž.; slabošský; slabošsky prísl.; slabošstvo ‑a s.
  spasiteľ ‑a mn. ‑ia m.; Spasiteľ ‑a m. (Ježiš Kristus); spasiteľský; spasiteľsky prísl.
  stvoriteľ ‑a mn. ‑ia m.; Stvoriteľ ‑a m. (Boh); stvoriteľský; stvoriteľsky prísl.
  subdodávateľ ‑a mn. ‑ia m.; subdodávateľský; subdodávateľsky prísl.
  súdruh ‑a mn. ‑ovia m.; súdružka ‑y ‑žiek ž.; súdružský; súdružsky prísl.; súdružskosť ‑i ž.; súdružstvo ‑a s.
  Svätý Tomáš ‑ého ‑a m. (štát); Svätotomášan ‑a mn. ‑ia m.; Svätotomášanka ‑y ‑niek ž.; svätotomášsky
  štváč ‑a m.; štváčka ‑y ‑čok ž.; štváčsky
  švindler, švindliar ‑a m.; švindlerka ‑y ‑riek, švindliarka ‑y ‑rok ž.; švin­dlerský, švindliarsky; švindlersky, švindliar­sky prísl.
  tamburáš ‑a m.; tamburášsky
  tárač ‑a m.; táračský; táračsky prísl.; táračstvo ‑a s.
  tkáč ‑a m.; tkáčka ‑y ‑čok ž.; tkáčsky; tkáčstvo ‑a s.
  Tomáš ‑a mn. ‑ovia m.; tomášsky
  trpiteľ ‑a mn. ‑ia m.; trpiteľka ‑y ‑liek ž.; trpiteľský; trpiteľsky prísl.; trpiteľstvo ‑a s.
  Váh ‑u m.; vážsky
  valach ‑a mn. ‑si m. živ. (pastier); valaský, valašský; valasky, valašsky prísl.
  velikáš ‑a m.; velikášsky príd. i prísl.; velikášstvo ‑a s.
  veliteľ ‑a mn. ‑ia m.; veliteľka ‑y ‑liek ž.; veliteľský; veliteľsky prísl.; veliteľstvo ‑a ‑tiev s.
  vydavateľ ‑a mn. ‑ia m.; vydavateľka ‑y ‑liek ž.; vydavateľský; vydavateľsky prísl.; vydavateľstvo ‑a ‑tiev s.
  vydierač ‑a m.; vydieračka ‑y ‑čiek ž.; vydieračský; vydieračsky prísl.; vydieračstvo ‑a s.
  vyprávač ‑a m.; vyprávačka ‑y ‑čiek ž.; vyprávačský; vyprávačsky prísl.; vyprávačstvo ‑a s.
  Yaoundé [jaun‑] neskl. s. (hl. mesto); Yaoundéčan ‑a mn. ‑ia m.; Yaoundéčanka ‑y ‑niek ž.; yaoundésky
  zberateľ ‑a mn. ‑ia m.; zberateľka ‑y ‑liek ž.; zberateľský; zberateľsky prísl.; zberateľstvo ‑a s.
  zváč ‑a m.; zváčka ‑y ‑čok ž.; zváčsky
  žráč ‑a m.; žráčka ‑y ‑čok ž.; žráčsky
  Bacúch ‑a L ‑u m.; Bacúšan ‑a mn. ‑ia m.; Bacúšanka ‑y ‑niek ž.; bacúšsky
  Baláže ‑ov m. pomn.; Balážan ‑a mn. ‑ia m.; Balážanka ‑y ‑niek ž.; balážsky
  Borský Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Borskomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Borskomikulášanka ‑y ‑niek ž.; borskomikulášsky
  Búč ‑a L ‑i m.; Búčan ‑a mn. ‑ia m.; Búčanka ‑y ‑niek ž.; búčsky
  Číž ‑a L ‑i m.; Čížan ‑a mn. ‑ia m.; Čížanka ‑y ‑niek ž.; čížsky
  Dekýš ‑a L ‑i m.; Dekýšan ‑a mn. ‑ia m.; Dekýšanka ‑y ‑niek ž.; dekýšsky
  Dlhé Stráže ‑ých ‑í ž. pomn.; Dlhostrážan ‑a mn. ‑ia m.; Dlhostrážanka ‑y ‑niek ž.; dlhostrážsky
  Fiľakovské Kováče ‑ých ‑váč L ‑ých ‑och m. pomn.; Fiľakovskokováčan ‑a mn. ‑ia m.; Fiľakovskokováčanka ‑y ‑niek ž.; fiľakovskokováčsky
  Hajnáčka ‑y ž.; Hajnáčan ‑a mn. ‑ia m.; Hajnáčanka ‑y ‑niek ž.; hajnáčsky
  Holíč ‑a L ‑i m.; Holíčan ‑a mn. ‑ia m.; Holíčanka ‑y ‑niek ž.; holíčsky
  Ihráč ‑a L ‑i m.; Ihráčan ‑a mn. ‑ia m.; Ihráčanka ‑y ‑niek ž.; ihráčsky
  Kostolná-Záriečie Kostolnej-Záriečia L Kostolnej-Záriečí ž. — s.; Kostolňan-Záriečan Kostolňana-Záriečana mn. Kostolňania-‑Záriečania m.; Kostolnianka-Záriečanka Kostolnianky-Záriečanky Kostolnianok-‑Záriečaniek ž.; kostolniansko-záriečsky
  Kráľ ‑a L ‑i m.; Kráľčan ‑a mn. ‑ia m.; Kráľčanka ‑y ‑niek ž.; kráľsky
  Kríže ‑ov m. pomn.; Krížan ‑a mn. ‑ia m.; Krížanka ‑y ‑niek ž.; krížsky
  Liptovský Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Liptovskomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Liptovskomikulášanka ‑y ‑niek ž.; liptovskomikulášsky
  Lúč na Ostrove ‑a L ‑i m.; Lúčan i Ostrovskolúčan ‑a mn. ‑ia m.; Lúčanka i Ostrovskolúčanka ‑y ‑niek ž.; lúčsky i ostrovskolúčsky
  Malý Krtíš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Malokrtíšan ‑a mn. ‑ia m.; Malokrtíšanka ‑y ‑niek ž.; malokrtíšsky
  Malý Lapáš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Malolapášan ‑a mn. ‑ia m.; Malolapášanka ‑y ‑niek ž.; malolapášsky
  Naháč ‑a L ‑i m.; Naháčan ‑a mn. ‑ia m.; Naháčanka ‑y ‑niek ž.; naháčsky
  Plavecký Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Plaveckomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Plaveckomikulášanka ‑y ‑niek ž.; plaveckomikulášsky
  Pokryváč ‑a L ‑i m.; Pokryváčan ‑a mn. ‑ia m.; Pokryváčanka ‑y ‑niek ž.; pokryváčsky
  Poráč ‑a L ‑i m.; Poráčan ‑a mn. ‑ia m.; Poráčanka ‑y ‑niek ž.; poráčsky
  Sliač ‑a L ‑i m.; Sliačan ‑a mn. ‑ia m.; Sliačanka ‑y ‑niek ž.; sliačsky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cdp, src, bd, cvf, šmar, noh, tau, rmy, kcn, vmi, uvk, scees, tea, tvp, sol
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV