Pravopis slova "sky�� �� �� �� ��" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 121 výsledkov (2 strán)

 • Atény Atén ž. pomn. (hl. mesto); Aténčan ‑a mn. ‑ia m.; Aténčanka ‑y ‑niek ž.; atén­sky príd. i prísl.
  Báčka ‑y ž.; Báčan ‑a mn. ‑ia m.; Báčanka ‑y ‑niek ž.; báčsky
  Báč ‑a L ‑i m.; Báčan ‑a mn. ‑ia m.; Báčanka ‑y ‑niek ž.; báčsky
  bádateľ ‑a mn. ‑ia m.; bádateľka ‑y ‑liek ž.; bádateľský; bádateľsky prísl.
  Bangladéš ‑a m. (štát); Bangladéšan ‑a mn. ‑ia m.; Bangladéšanka ‑y ‑niek ž.; bangladéšsky
  boháč ‑a m.; boháčka ‑y ‑čok ž.; boháčsky
  božský; božsky prísl.
  burič ‑a m.; burička ‑y ‑čiek ž.; buričský; buričsky prísl.; buričstvo ‑a s.
  darmožráč ‑a m.; darmožráčka ‑y ‑čok ž.; darmožráčsky príd. i prísl.
  dobyvateľ ‑a mn. ‑ia m.; do­by­vateľský; dobyvateľsky prísl.
  dodávateľ ‑a mn. ‑ia m.; do­dávateľka ‑y ‑liek ž.; dodávateľský; dodávateľsky prísl.; dodávateľstvo ‑a s.
  Dolné Rakúsko ‑ého ‑a s.; Dolnorakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Dolnorakúšanka ‑y ‑niek ž.; dolnorakúsky
  dráč ‑a m.; dráčka ‑y ‑čok ž.; dráčsky
  držgroš ‑a mn. ‑i m.; držgrošský; držgrošsky prísl.; držgrošstvo ‑a s.
  Dudváh ‑u m.; dudvážsky
  Goliáš ‑a m.; goliášovský, goliášsky
  hajdúch ‑a mn. ‑si m.; hajdúsky
  Horné Rakúsko ‑ého ‑a s.; Hornorakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Hornorakúšanka ‑y ‑niek ž.; hornorakúsky
  hráč ‑a m.; hráč na husliach; hráčka ‑y ‑čok ž.; hráčsky príd. i prísl.
  Judáš ‑a m.; judášsky príd. i prísl.
  Karáči neskl. s.; Karáčan ‑a mn. ‑ia m.; Karáčanka ‑y ‑niek ž.; karáčsky
  kaštieľ ‑a m.; kaštieľsky; kaštielik ‑a m.
  kazateľ ‑a mn. ‑ia m.; kazateľka ‑y ‑liek ž.; kazateľský; kazateľsky prísl.
  kopáč ‑a m.; kopáčka ‑y ‑čok ž.; kopáčsky
  korheľ ‑a m.; korheľský; korheľsky prísl.; korheľstvo ‑a s.
  kováč ‑a m.; kováčsky; kováčstvo ‑a ‑tiev s.
  Kroměříž ‑a m.; Kroměřížan ‑a mn. ‑ia m.; Kroměřížanka ‑y ‑niek ž.; kroměřížsky
  Liège [lijéž] ‑u L ‑i m.; Liè­žan ‑a mn. ‑ia m.; Lièžanka ‑y ‑niek ž.; lièžsky
  Lomé neskl. s. (hl. mesto); Loméčan ‑a mn. ‑ia m.; Loméčanka ‑y ‑niek ž.; lomésky
  Lotyšsko ‑a s.; Lotyš ‑a m.; Lotyška ‑y ‑šiek ž.; lotyšský; lotyšsky prísl.
  macocha ‑y ‑côch ž.; macošský; macošsky prísl.
  majiteľ ‑a mn. ‑ia m.; majiteľka ‑y ‑liek ž.; majiteľský; majiteľsky prísl.
  mecenáš ‑a m.; mecenáška ‑y ‑šok ž.; mecenášsky príd. i prísl.; mecenášstvo ‑a s.
  mesiáš ‑a m. (spasiteľ); mesiášsky príd. i prísl.; mesiášstvo ‑a s.
  Mikuláš ‑a mn. ‑ovia m.; mikulášsky
  mních ‑a mn. ‑si m.; mníška ‑y ‑šok ž.; mníšsky
  Mníšek nad Hnilcom ‑ška L ‑u m.; Mníšan i Hnileckomníšan ‑a mn. ‑ia m.; Mníšanka i Hnileckomníšanka ‑y ‑niek ž.; mníšsky i hnileckomníšsky
  Mníšek nad Popradom ‑ška L ‑u m.; Mníšan i Popradskomníšan ‑a mn. ‑ia m.; Mníšanka i Popradskomníšanka ‑y ‑niek ž.; mníšsky i popradskomníšsky
  Moháč ‑a m.; Moháčan ‑a mn. ‑ia m.; Moháčanka ‑y ‑niek ž.; moháčsky
  muž ‑a mn. ‑i/‑ovia m.; mužský; mužsky prísl.; mužskosť ‑i ž.
  mysliteľ ‑a mn. ‑ia m.; mysliteľský; mysliteľsky prísl.; mysliteľstvo ‑a s.
  nactiutŕhač ‑a m.; nactiutŕhačský; nactiutŕhačsky prísl.; nactiutŕhačstvo ‑a s.
  našský; našsky prísl.; našskosť ‑i ž.
  nenašský; nenašsky prísl.; nenašskosť ‑i ‑í ž.
  nepriateľ ‑a mn. ‑ia m.; nepriateľka ‑y ‑liek ž.; nepriateľský; nepriateľsky prísl.; nepriateľstvo ‑a ‑tiev s.
  objaviteľ ‑a mn. ‑ia m.; objaviteľka ‑y ‑liek ž.; objaviteľský; objaviteľsky prísl.
  Paríž ‑a m. (hl. mesto); Parížan ‑a mn. ‑ia m.; Parížanka ‑y ‑niek ž.; parížsky
  pätolizač ‑a m.; pätolizačka ‑y ‑čiek ž.; pätolizačský; pätolizačsky prísl.; pätolizačstvo ‑a s.
  pestovateľ ‑a mn. ‑ia m.; pestovateľka ‑y ‑liek ž.; pestovateľský; pestovateľsky prísl.
  podmaniteľ ‑a mn. ‑ia m.; podmaniteľka ‑y ‑liek ž.; podmaniteľský; podmaniteľsky prísl.
  pochlebovač ‑a m.; pochlebovačský; pochlebovačsky prísl.; pochlebovačstvo ‑a s.
  pokušiteľ ‑a mn. ‑ia m.; pokušiteľka ‑y ‑liek ž.; pokušiteľský; pokušiteľsky prísl.
  Poľsko ‑a s.; Poliak ‑a mn. ‑ci m.; Poľka ‑y ‑liek ž.; poľský; poľsky prísl.
  poslucháč ‑a m.; poslucháčka ‑y ‑čok ž.; poslucháčsky príd. i prísl.; poslucháčstvo ‑a s.
  priateľský; priateľsky prísl.; priateľskosť ‑i ž.
  Rakúsko ‑a s.; Rakúšan ‑a mn. ‑ia m.; Rakúšanka ‑y ‑niek ž.; rakúsky príd. i prísl.
  Rakúsy ‑kús L ‑och m. pomn.; Rakúsan ‑a mn. ‑ia m.; Rakúsanka ‑y ‑niek ž.; rakúsky
  ríša ‑e ríš ž.; ríšsky
  rozbíjač ‑a m.; rozbíjačský; rozbíjačsky prísl.; rozbíjačstvo ‑a s.
  Saná neskl. s. (hl. mesto); Sa­náčan ‑a mn. ‑ia m.; Sanáčanka ‑y ‑niek ž.; sanásky
  satanáš ‑a m.; satanášsky príd. i prísl.; satanášstvo ‑a s.
  sedmospáč ‑a m.; sedmospáčka ‑y ‑čok ž.; sedmospáčsky príd. i prísl.
  sekáč ‑a mn. ‑i m. živ.; sekáčsky príd. i prísl.
  slaboch ‑a mn. ‑si m.; slaboška ‑y ‑šiek ž.; slabošský; slabošsky prísl.; slabošstvo ‑a s.
  spasiteľ ‑a mn. ‑ia m.; Spasiteľ ‑a m. (Ježiš Kristus); spasiteľský; spasiteľsky prísl.
  stvoriteľ ‑a mn. ‑ia m.; Stvoriteľ ‑a m. (Boh); stvoriteľský; stvoriteľsky prísl.
  subdodávateľ ‑a mn. ‑ia m.; subdodávateľský; subdodávateľsky prísl.
  súdruh ‑a mn. ‑ovia m.; súdružka ‑y ‑žiek ž.; súdružský; súdružsky prísl.; súdružskosť ‑i ž.; súdružstvo ‑a s.
  Svätý Tomáš ‑ého ‑a m. (štát); Svätotomášan ‑a mn. ‑ia m.; Svätotomášanka ‑y ‑niek ž.; svätotomášsky
  štváč ‑a m.; štváčka ‑y ‑čok ž.; štváčsky
  švindler, švindliar ‑a m.; švindlerka ‑y ‑riek, švindliarka ‑y ‑rok ž.; švin­dlerský, švindliarsky; švindlersky, švindliar­sky prísl.
  tamburáš ‑a m.; tamburášsky
  tárač ‑a m.; táračský; táračsky prísl.; táračstvo ‑a s.
  tkáč ‑a m.; tkáčka ‑y ‑čok ž.; tkáčsky; tkáčstvo ‑a s.
  Tomáš ‑a mn. ‑ovia m.; tomášsky
  trpiteľ ‑a mn. ‑ia m.; trpiteľka ‑y ‑liek ž.; trpiteľský; trpiteľsky prísl.; trpiteľstvo ‑a s.
  Váh ‑u m.; vážsky
  valach ‑a mn. ‑si m. živ. (pastier); valaský, valašský; valasky, valašsky prísl.
  velikáš ‑a m.; velikášsky príd. i prísl.; velikášstvo ‑a s.
  veliteľ ‑a mn. ‑ia m.; veliteľka ‑y ‑liek ž.; veliteľský; veliteľsky prísl.; veliteľstvo ‑a ‑tiev s.
  vydavateľ ‑a mn. ‑ia m.; vydavateľka ‑y ‑liek ž.; vydavateľský; vydavateľsky prísl.; vydavateľstvo ‑a ‑tiev s.
  vydierač ‑a m.; vydieračka ‑y ‑čiek ž.; vydieračský; vydieračsky prísl.; vydieračstvo ‑a s.
  vyprávač ‑a m.; vyprávačka ‑y ‑čiek ž.; vyprávačský; vyprávačsky prísl.; vyprávačstvo ‑a s.
  Yaoundé [jaun‑] neskl. s. (hl. mesto); Yaoundéčan ‑a mn. ‑ia m.; Yaoundéčanka ‑y ‑niek ž.; yaoundésky
  zberateľ ‑a mn. ‑ia m.; zberateľka ‑y ‑liek ž.; zberateľský; zberateľsky prísl.; zberateľstvo ‑a s.
  zváč ‑a m.; zváčka ‑y ‑čok ž.; zváčsky
  žráč ‑a m.; žráčka ‑y ‑čok ž.; žráčsky
  Bacúch ‑a L ‑u m.; Bacúšan ‑a mn. ‑ia m.; Bacúšanka ‑y ‑niek ž.; bacúšsky
  Baláže ‑ov m. pomn.; Balážan ‑a mn. ‑ia m.; Balážanka ‑y ‑niek ž.; balážsky
  Borský Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Borskomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Borskomikulášanka ‑y ‑niek ž.; borskomikulášsky
  Búč ‑a L ‑i m.; Búčan ‑a mn. ‑ia m.; Búčanka ‑y ‑niek ž.; búčsky
  Číž ‑a L ‑i m.; Čížan ‑a mn. ‑ia m.; Čížanka ‑y ‑niek ž.; čížsky
  Dekýš ‑a L ‑i m.; Dekýšan ‑a mn. ‑ia m.; Dekýšanka ‑y ‑niek ž.; dekýšsky
  Dlhé Stráže ‑ých ‑í ž. pomn.; Dlhostrážan ‑a mn. ‑ia m.; Dlhostrážanka ‑y ‑niek ž.; dlhostrážsky
  Fiľakovské Kováče ‑ých ‑váč L ‑ých ‑och m. pomn.; Fiľakovskokováčan ‑a mn. ‑ia m.; Fiľakovskokováčanka ‑y ‑niek ž.; fiľakovskokováčsky
  Hajnáčka ‑y ž.; Hajnáčan ‑a mn. ‑ia m.; Hajnáčanka ‑y ‑niek ž.; hajnáčsky
  Holíč ‑a L ‑i m.; Holíčan ‑a mn. ‑ia m.; Holíčanka ‑y ‑niek ž.; holíčsky
  Ihráč ‑a L ‑i m.; Ihráčan ‑a mn. ‑ia m.; Ihráčanka ‑y ‑niek ž.; ihráčsky
  Kostolná-Záriečie Kostolnej-Záriečia L Kostolnej-Záriečí ž. — s.; Kostolňan-Záriečan Kostolňana-Záriečana mn. Kostolňania-‑Záriečania m.; Kostolnianka-Záriečanka Kostolnianky-Záriečanky Kostolnianok-‑Záriečaniek ž.; kostolniansko-záriečsky
  Kráľ ‑a L ‑i m.; Kráľčan ‑a mn. ‑ia m.; Kráľčanka ‑y ‑niek ž.; kráľsky
  Kríže ‑ov m. pomn.; Krížan ‑a mn. ‑ia m.; Krížanka ‑y ‑niek ž.; krížsky
  Liptovský Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Liptovskomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Liptovskomikulášanka ‑y ‑niek ž.; liptovskomikulášsky
  Lúč na Ostrove ‑a L ‑i m.; Lúčan i Ostrovskolúčan ‑a mn. ‑ia m.; Lúčanka i Ostrovskolúčanka ‑y ‑niek ž.; lúčsky i ostrovskolúčsky
  Malý Krtíš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Malokrtíšan ‑a mn. ‑ia m.; Malokrtíšanka ‑y ‑niek ž.; malokrtíšsky
  Malý Lapáš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Malolapášan ‑a mn. ‑ia m.; Malolapášanka ‑y ‑niek ž.; malolapášsky
  Naháč ‑a L ‑i m.; Naháčan ‑a mn. ‑ia m.; Naháčanka ‑y ‑niek ž.; naháčsky
  Plavecký Mikuláš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Plaveckomikulášan ‑a mn. ‑ia m.; Plaveckomikulášanka ‑y ‑niek ž.; plaveckomikulášsky
  Pokryváč ‑a L ‑i m.; Pokryváčan ‑a mn. ‑ia m.; Pokryváčanka ‑y ‑niek ž.; pokryváčsky
  Poráč ‑a L ‑i m.; Poráčan ‑a mn. ‑ia m.; Poráčanka ‑y ‑niek ž.; poráčsky
  Sliač ‑a L ‑i m.; Sliačan ‑a mn. ‑ia m.; Sliačanka ‑y ‑niek ž.; sliačsky
  Sliače ‑ov m. pomn.; Sliačan ‑a mn. ‑ia m.; Sliačanka ‑y ‑niek ž.; sliačsky
  Stráža ‑e ž.; Strážan ‑a mn. ‑ia m.; Strážanka ‑y ‑niek ž.; strážsky
  Strážske ‑eho s.; Strážan ‑a mn. ‑ia m.; Strážanka ‑y ‑niek ž.; strážsky
  Svätý Kríž ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Svätokrížan ‑a mn. ‑ia m.; Svätokrížanka ‑y ‑niek ž.; svätokrížsky
  Šaštín-Stráže Šaštína-Stráží L Šaštíne-Strážach m. — ž. pomn.; Šaštínčan-Strážan Šaštínčana-‑Strážana mn. Šaštínčania-Strážania m.; Šaštínčanka-Strážanka Šaštínčanky-Strážanky Šaštínčaniek-Strážaniek ž.; šaštínsko-strážsky
  Štós ‑a/‑u L ‑e m.; Štósan ‑a mn. ‑ia m.; Štósanka ‑y ‑niek ž.; štósky
  Utekáč ‑a L ‑i m.; Utekáčan ‑a mn. ‑ia m.; Utekáčanka ‑y ‑niek ž.; utekáčsky
  Veľký Klíž ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Veľkoklížan ‑a mn. ‑ia m.; Veľkoklížanka ‑y ‑niek ž.; veľkoklížsky
  Veľký Krtíš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Veľkokrtíšan ‑a mn. ‑ia m.; Veľkokrtíšanka ‑y ‑niek ž.; veľkokrtíšsky
  Veľký Lapáš ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Veľkolapášan ‑a mn. ‑ia m.; Veľkolapášanka ‑y ‑niek ž.; veľkolapášsky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: endo, lep, ademe, ôk, fp, ada, noo, sww, ip, sitc, mrc, pkã ã ã, ã um, gór, ref
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV