Pravopis slova "ost" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • osť ‑i ‑í ž.
  oštara ‑y ‑tár ž.
  ostarieť ‑ie ‑ejú ‑el dok.
  ostarievať ‑a ‑ajú nedok.
  ostarnúť ‑e ‑ú ‑rol dok.
  ostarok ‑rka mn. N a A ‑y m. neživ.
  ostarok ‑rka mn. ‑ovia m. živ.
  oštarovať sa ‑uje ‑ujú nedok.
  ostať ostane ostanú ostaň! ostal dok.
  ostatne čast.
  ostatný príd. i čísl. rad.; ostatné ‑ého s.
  ostatok ‑tku m.
  ostávať ‑a ‑ajú nedok.
  osteň ‑tňa m.
  ostentatívny; ostentatívne prísl.; ostentatívnosť ‑i ž.
  ostený
  oštep ‑u/‑a m.
  oštepár ‑a m.; oštepárka ‑y ‑rok ž.; oštepársky
  ôstie ‑ia L ‑í s.
  oštiepkar ‑a m.; oštiepkarka ‑y ‑riek ž.
  oštiepok ‑pka m.
  oštítkovať ‑uje ‑ujú dok.
  ostnatý
  ostopäť, ostošesť prísl.
  Ostrá Lúka ‑ej ‑y ž.; Ostrolúčan ‑a mn. ‑ia m.; Ostrolúčanka ‑y ‑niek ž.; ostrolúcky i ostrolúčanský
  ostrap ‑u m.
  ostrapkať ‑á ‑ajú dok.; ostrapkať sa
  ostrapkávať ‑a ‑ajú nedok.; ostrapkávať sa
  ostrapok ‑pka/‑pku m.
  Ostratice ‑tíc ž. pomn.; Ostratičan ‑a mn. ‑ia m.; Ostratičanka ‑y ‑niek ž.; ostratický
  ostražitý; ostražito, ostražite prísl.; ostražitosť ‑i ž.
  ostrý; ostro prísl.; ostrosť ‑i ‑í ž.; ostré ‑ého s.
  ostredok ‑dka m.
  ostreknúť ‑e ‑ú ‑kol dok.
  ostrekovač ‑a m.
  ostrekovať ‑uje ‑ujú nedok.
  ostreľovač ‑a mn. ‑i m. živ.
  ostreľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  ostrica ‑e ‑ríc ž.; ostricový
  ostrie ‑ia s.
  ostriekať ‑a ‑ajú dok.; ostriekať sa
  ostrieľať sa ‑a ‑ajú dok.
  ostriež ‑a mn. N a A ‑e m.
  ostrihať ‑á ‑ajú dok.; ostrihať sa
  Ostrihom ‑a m.; Ostrihomčan ‑a mn. ‑ia m.; Ostrihomčanka ‑y ‑niek ž.; ostrihomský
  ostrina ‑y ‑rín ž. (ostré miesto)
  ostriť ‑í ‑ia nedok.
  ostrivo ‑a ‑rív s.
  Ostrý Grúň ‑ého ‑a L ‑om ‑i m.; Ostrogrúnčan ‑a mn. ‑ia m.; Ostrogrúnčanka ‑y ‑niek ž.; ostrogrúnsky
  ostroh ‑u m.
  ostroha ‑y ‑rôh ž.; ostrohový; ostrôžka ‑y ‑žok ž.
  ostrolistý
  ostrouhlý
  ostroumný
  ostrov ‑a m.; Ostrov svätej Heleny; ostrovný; ostrovček ‑a m.
  Ostrov ‑a m.; Ostrovčan ‑a mn. ‑ia m.; Ostrovčanka ‑y ‑niek ž.; ostrovský
  ostrovan ‑a mn. ‑ia m.; ostrovanka ‑y ‑niek ž.
  Ostrovany ‑vian L ‑och m. pomn.; Ostrovanec ‑nca m.; Ostrovianka ‑y ‑nok ž.; ostroviansky
  ostrovid ‑a mn. N a A ‑y m.
  ostrovtip ‑u m.
  ostrovtipný; ostrovtipnosť ‑i ž.
  ostrozelený
  ostrúhať ‑a ‑ajú dok.
  ostružina ‑y ‑žín ž.
  ostružlina ‑y ‑lín ž.
  ostrva ‑y ‑tŕv ž.
  Osturňa ‑e ž.; Osturňan ‑a mn. ‑ia m.; Osturnianka ‑y ‑nok ž.; osturniansky
  ostych ‑u m.
  ostýchať sa ‑a ‑ajú nedok.
  ostýchavý; ostýchavo prísl.; ostýchavosť ‑i ž.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV