Pravopis slova "ni������ ������ ������" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 244 výsledkov (3 strán)

 • bránička ‑y ‑čiek ž.
  brániť ‑i ‑ia nedok.; brániť sa
  brošňa ‑e ‑í ž.; brošnička ‑y ‑čiek ž.
  cigániť ‑i ‑ia nedok.
  čalúniť ‑i ‑ia nedok.
  čerešnička ‑y ‑čiek, čerešienka ‑y ‑nok ž.
  diaľnica ‑e ‑nic ž.; diaľnicový, diaľničný
  gániť ‑i ‑ia nedok.
  chránič ‑a m.
  chrániť ‑i ‑ia nedok.; chrániť sa
  knižnica ‑e ‑níc ž.; knižničný; knižnička ‑y ‑čiek ž.
  lúčničiar ‑a m.; lúčničiarka ‑y ‑rok ž.; lúčničiarsky
  nacigániť ‑i ‑ia dok.
  náušnica ‑e ‑níc ž.; náušnička ‑y ‑čiek ž.
  nič ‑čoho zám., neskl. s. i čast.
  ničí zám.
  ničiť ‑í ‑ia nedok.
  ničiteľ ‑a mn. ‑ia m.; ničiteľka ‑y ‑liek ž.; ničiteľský
  ničivý; ničivo prísl.; ničivosť ‑i ž.
  ničomník ‑a mn. ‑ci m.; ničomnica ‑e ‑níc, ničomníčka ‑y ‑čok ž.; ničomnícky príd. i prísl.
  ničomný; ničomne prísl.; ničomnosť ‑i ‑í ž.
  ničota ‑y ž.; ničotný; ničotne prísl.; ničotnosť ‑i ž.
  niť ‑e ‑í ž.; niťový, nitený
  niťovka ‑y ‑viek ž.
  niže predl. s G, prísl. i čast.
  nižný
  nožnice ‑níc ž. pomn.; nožnicový; nožničky ‑čiek ž. pomn.
  obrániť ‑i ‑ia dok.
  ocigániť ‑i ‑ia dok.
  odhlučniť ‑í ‑ia dok.
  odstrániť ‑i ‑ia dok.
  odtučniť ‑í ‑ia dok.
  odvzdušniť ‑í ‑ia dok.
  ochrániť ‑i ‑ia dok.
  požiarnik ‑a mn. ‑ci m.; požiar­nička ‑y ‑čiek ž.; požiarnický; požiarnictvo ‑a s.
  prebrániť ‑i ‑ia dok.
  prevzdušniť ‑í ‑ia dok.
  priedušnička ‑y ‑čiek ž.
  ražniči neskl. s.
  rečniť ‑í ‑ia nedok.
  roznežniť ‑í ‑ia dok.; roznežniť sa
  rozrečniť sa ‑í ‑ia dok.
  rozvášniť ‑i ‑ia dok.; rozvášniť sa
  rozvoľniť ‑í ‑ia dok.
  sfunkčniť ‑í ‑ia dok.
  soľnička ‑y ‑čiek ž.
  Soľnička ‑y ž.; Soľničan ‑a mn. ‑ia m.; Soľničianka ‑y ‑nok ž.; soľničiansky
  spružniť ‑í ‑ia dok.
  stotožniť ‑í ‑ia dok.; stotožniť sa
  strániť sa ‑i ‑ia nedok.
  strážnik ‑a mn. ‑ci m.; strážnička ‑y ‑čiek ž.
  tôňa ‑e ‑í ž.; tônička ‑y ‑čiek ž.
  tôniť ‑i ‑ia nedok.
  tróniť ‑i ‑ia nedok.
  ubrániť ‑i ‑ia dok.; ubrániť sa
  uchrániť ‑i ‑ia dok.; uchrániť sa
  umožniť ‑í ‑ia dok.
  uskutočniť ‑í ‑ia dok.; uskutočniť sa
  usúvzťažniť ‑í ‑ia dok.
  uvoľniť ‑í ‑ia dok.; uvoľniť sa
  vôňa ‑e ‑í ž.; vônička ‑y ‑čiek ž.
  vyčalúniť ‑i ‑ia dok.
  vychrániť ‑i ‑ia dok.
  zabrániť ‑i ‑ia dok.
  zacigániť ‑i ‑ia dok.
  zagániť ‑i ‑ia dok.
  zachrániť ‑i ‑ia dok.; zachrániť sa
  zatôniť ‑i ‑ia dok.
  zavzdušniť ‑í ‑ia dok.
  znefunkčniť ‑í ‑ia dok.
  znemožniť ‑í ‑ia dok.; znemožniť sa
  znezreteľniť ‑í ‑ia dok.
  zosmiešniť ‑i ‑ia dok.; zosmiešniť sa
  zostručniť ‑í ‑ia dok.
  zvečniť ‑í ‑ia dok.
  zviditeľniť ‑í ‑ia dok.
  zvláčniť ‑i ‑ia dok.
  zvoľniť ‑í ‑ia dok.; zvoľniť sa
  Chmeľnica ‑e ž.; Chmeľničan ‑a mn. ‑ia m.; Chmeľničanka ‑y ‑niek ž.; chmeľnický
  Lúčnica nad Žitavou ‑e ž.; Lúčničan i Žitavskolúčničan ‑a mn. ‑ia m.; Lúčničanka i Žitavskolúčničanka ‑y ‑niek ž.; lúčnický i žitavskolúčnický
  Nižná ‑ej ž.; Nižňan ‑a mn. ‑ia m.; Nižnianka ‑y ‑nok ž.; nižniansky
  Nižná Boca ‑ej ‑e ž.; Nižnobocan ‑a mn. ‑ia m.; Nižnobocianka ‑y ‑nok ž.; nižnobociansky
  Nižná Hutka ‑ej ‑y ž.; Nižnohutčan ‑a mn. ‑ia m.; Nižnohutčianka ‑y ‑nok ž.; nižnohutčiansky
  Nižná Jablonka ‑ej ‑y ž.; Nižnojablončan ‑a mn. ‑ia m.; Nižnojablončanka ‑y ‑niek ž.; nižnojablonský

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: umv, ziy, koi, odvody soci�� lneho poistenia, pcz, szj, vv, seh, epo, odr, pdg, t t, sdz, zrm, rb
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV