Pravopis slova "ne n" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 407 výsledkov (4 strán)

 • aklamácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; aklamačný; aklamačne prísl.
  aktivácia ‑ie ž.; aktivačný; aktivačne prísl.
  aktivizácia ‑ie ž.; aktivizačný; aktivizačne prísl.
  argumentácia ‑ie ž.; argumentačný; argumentačne prísl.
  badateľný; badateľne prísl.
  bezbožný; bezbožne prísl.; bezbožnosť ‑i ž.
  bezhraničný; bezhranične prísl.
  bezkonkurenčný; bezkonkurenčne prísl.
  bezoblačný; bezoblačno, bezoblačne prísl.; bezoblačnosť ‑i ž.
  bezostyšný; bezostyšne prísl.; bezostyšnosť ‑i ž.
  bezpečný; bezpečne prísl.; bezpečnosť ‑i ž.; bezpečnostný
  bezpodmienečný; bezpodmienečne prísl.
  bezprašný; bezprašne prísl.; bezprašnosť ‑i ž.
  bezúročný; bezúročne prísl.
  bezúspešný; bezúspešne prísl.; bezúspešnosť ‑i ž.
  bezútešný; bezútešne prísl.; bezútešnosť ‑i ž.
  bezvýnimočný; bezvýnimočne prísl.; bezvýnimočnosť ‑i ž.
  bežný; bežne prísl.; bežnosť ‑i ž.
  blahovôľa ‑e ž.; blahovoľný; blahovoľne prísl.; blahovoľnosť ‑i ž.
  bočný; bočne prísl.
  celoplošný; celoplošne prísl.
  celoročný; celoročne prísl.
  citeľný; citeľne prísl.
  civilizácia ‑ie ž.; civilizačný; civilizačne prísl.
  ctibažný; ctibažne prísl.; ctibažnosť ‑i ž.
  cudzojazyčný; cudzojazyčne prísl.; cudzojazyčnosť ‑i ž.
  cudzoložný; cudzoložne prísl.
  čiastočný; čiastočne prísl.; čiastočnosť ‑i ž.
  čitateľný; čitateľne prísl.; čitateľnosť ‑i ž.
  dedičný; dedične prísl.; dedičnosť ‑i ž.
  degenerácia ‑ie ž.; degeneračný; degeneračne prísl.
  degradácia ‑ie ž.; degradačný; degradačne prísl.
  deklamácia ‑ie ž.; deklamačný; deklamačne prísl.; deklamačnosť ‑i ž.
  dekorácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; dekoračný, dekoratívny; dekoračne, dekoratívne prísl.; dekoračnosť, dekoratívnosť ‑i ž.
  demonštrácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; demonštračný; demonštračne prísl.
  demoralizácia ‑ie ž.; demoralizačný; demoralizačne prísl.
  deštrukcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; deštrukčný, deštruktívny; deštrukčne, deštruktívne prísl.; deštrukčnosť, deštruktívnosť ‑i ž.
  detonácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; detonačný; detonačne prísl.
  dezinfekcia ‑ie ž.; dezinfekčný; dezinfekčne prísl.; dezinfekčnosť ‑i ž.
  dezinformácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; dezinformačný; dezinformačne prísl.
  dezintegrácia ‑ie ž.; dezintegračný; dezintegračne prísl.
  dezorganizácia ‑ie ž.; dezorganizačný; dezorganizačne prísl.
  diferencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; diferenčný; diferenčne prísl.
  diferenciácia ‑ie ž.; diferenciačný; diferenciačne prísl.
  disonancia ‑ie ž.; disonančný, disonantný; disonančne, disonantne prísl.
  dispozícia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; dispozičný; dispozične prísl.
  dobrodruh ‑a mn. ‑ovia m.; dobrodružný; dobrodružne prísl.; dobrodružnosť ‑i ž.; dobrodružstvo ‑a ‑tiev s.
  dobrodušný; dobrodušne prísl.; dobrodušnosť ‑i ž.
  dobromyseľný; dobromyseľne prísl.; dobromyseľnosť ‑i ž.
  dobrosrdečný; dobrosrdečne prísl.; dobrosrdečnosť ‑i ž.
  dobrovoľný; dobrovoľne prísl.; dobrovoľnosť ‑i ž.
  dobyvačný; dobyvačne prísl.; dobyvačnosť ‑i ž.
  dodatočný; dodatočne prísl.
  dokázateľný; dokázateľne prísl.; dokázateľnosť ‑i ž.
  dostatočný; dostatočne prísl.; dostatočnosť ‑i ž.
  družný; družne prísl.; družnosť ‑i ž.
  dvojjazyčný; dvojjazyčne prísl.; dvojjazyčnosť ‑i ž.
  dvojslabičný; dvojslabične prísl.
  dvojznačný; dvojznačne prísl.; dvojznačnosť ‑i ž.
  dýchavičný; dýchavične prísl.; dýchavičnosť ‑i ž.
  evolúcia ‑ie ž.; evolučný; evolučne prísl.
  exekúcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; exekučný; exekučne prísl.
  existencia ‑ie ž.; existenčný; existenčne prísl.
  falošný; falošne prísl.; falošnosť ‑i ž.
  fešný; fešne prísl.; fešnosť ‑i ž.
  financie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž. pomn.; finančný; finančne prísl.
  formulácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; formulačný; formulačne prísl.
  frekvencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; frekvenčný; frekvenčne prísl.
  funkcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; funkčný; funkčne prísl.; funkčnosť ‑i ž.
  generácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; generačný; generačne prísl.
  hlbokomyseľný; hlbokomyseľne prísl.; hlbokomyseľnosť ‑i ž.
  hlučný; hlučno, hlučne prísl.; hlučnosť ‑i ž.
  hmatateľný; hmatateľne prísl.; hmatateľnosť ‑i ž.
  hrôzostrašný; hrôzostrašne prísl.
  charakterizácia ‑ie ž.; charakterizačný; charakterizačne prísl.
  chýrečný; chýrečne prísl.
  imaginácia ‑ie ž.; imaginačný; imaginačne prísl.
  improvizácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; improvizačný; improvizačne prísl.
  indukcia ‑ie ž.; indukčný, induktívny; indukčne, induktívne prísl.; indukčnosť, induktívnosť ‑i ž.
  infekcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; infekčný; infekčne prísl.; infekčnosť ‑i ž.
  informácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; informačný, informatívny; informačne, informatívne prísl.; informačnosť, informatívnosť ‑i ž.
  iniciácia ‑ie ž.; iniciačný; iniciačne prísl.
  inkriminácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; inkriminačný; inkriminačne prísl.
  inojazyčný; inojazyčne prísl.
  inšpirácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; inšpiračný, inšpiratívny; inšpiračne, inšpiratívne prísl.
  inštancia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; inštančný; inštančne prísl.
  inštitúcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; inštitučný, inštitucionálny; inštitučne, inštitucionálne prísl.
  inštrumentácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; inštrumentačný; inštrumentačne prísl.
  interpretácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; interpretačný; interpretačne prísl.
  intonácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; intonačný; intonačne prísl.
  invencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; invenčný; invenčne prísl.; invenčnosť ‑i ž.
  izolácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; izolačný; izolačne prísl.
  jedinečný; jedinečne prísl.; jedinečnosť ‑i ‑í ž.
  jednomyseľný; jednomyseľne prísl.; jednomyseľnosť ‑i ž.
  jednoslabičný; jednoslabične prísl.; jednoslabičnosť ‑i ž.
  jednoznačný; jednoznačne prísl.; jednoznačnosť ‑i ž.
  každoročný; každoročne prísl.
  kniha ‑y kníh ž.; knižný; knižne prísl.; knižnosť ‑i ž.
  koalícia ‑ie ž.; koaličný; koalične prísl.
  kombinácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kombinačný; kombinačne prísl.
  komerčný; komerčne prísl.
  kompenzácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kompenzačný; kompenzačne prísl.
  kompetencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kompetenčný; kompetenčne prísl.
  kompozícia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kompozičný; kompozične prísl.
  komunikácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; komunikačný, komunikatívny; komunikačne, komunikatívne prísl.; komunikatívnosť ‑i ž.
  koncepcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; koncepčný; koncepčne prísl.; koncepčnosť ‑i ž.
  kondícia ‑ie ž.; kondičný; kondične prísl.
  konečný; konečne prísl.; konečnosť ‑i ž.
  konfrontácia ‑ie ž.; konfrontačný; konfrontačne prísl.
  konkurencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; konkurenčný; konkurenčne prísl.
  konšpirácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; konšpiračný; konšpiračne prísl.
  konštitúcia ‑ie ž.; konštitučný; konštitučne prísl.
  konštrukcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; konštrukčný; konštrukčne prísl.
  kontrarevolúcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; kontrarevolučný; kontrarevolučne prísl.; kontrarevoluč-nosť ‑i ž.
  kontumácia ‑ie ž.; kontumačný; kontumačne prísl.
  konvencia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; konvenčný; konvenčne prísl.
  konverzácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; konverzačný; konverzačne prísl.
  konzervácia ‑ie ž.; konzervačný; konzervačne prísl.
  konzistencia ‑ie ž.; konzistenčný; konzistenčne prísl.
  korelácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; korelačný; korelačne prísl.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: reb, pm, ge, gs, vp, tl, del, gui, vga, nds, pack, tray, quotes, italic, warning
Ekonomický slovník: li, pyy, štrukt, usd, terã ã, tbk, ngn, bai, yem, ztv, eaggf, tok, to, úplný, kotã â ã â
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV