Pravopis slova "na" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 2090 výsledkov (18 strán)

 • na predl. s A i L
  diváky m.; na diváky
  konto ‑a kont s.; na konto predl. s G
  na, nate cit.
  naakumulovať ‑uje ‑ujú dok.
  naaranžovať ‑uje ‑ujú dok.
  nabádať ‑a ‑ajú nedok.
  nabádavý; nabádavo prísl.
  nabaláchať ‑a ‑ajú dok.
  nabaliť ‑í ‑ia ‑ľ! dok.
  nabažiť sa ‑í ‑ia dok.
  nábeh ‑u m.; nábehový
  nabehať ‑á ‑ajú dok.; nabehať sa
  nabehnúť ‑e ‑ú ‑hol dok. (naraziť; vzniknúť; vniknúť)
  nabelaso, na belaso prísl.
  naberač ‑a m.
  naberačka ‑y ‑čiek ž.
  naberaný
  naberať ‑á ‑ajú nedok.; naberať sa
  nabetón, na betón čast.
  nabiediť sa ‑i ‑ia dok.
  nabiehať, nabehávať, nabehúvať ‑a ‑ajú nedok.
  nabieliť ‑i ‑ia ‑ľ! dok.
  nabielo, na bielo prísl.
  nabíjací
  nabíjač ‑a mn. ‑i m. živ.
  nabíjačka ‑y ‑čiek ž.
  nabijak ‑a m. (nástroj)
  nabíjať ‑a ‑ajú nedok.; nabíjať sa
  nabiť ‑je ‑jú dok.; nabiť sa
  nabledo, na bledo prísl.
  nablízko, nablízku prísl.
  nabodať ‑á ‑ajú dok.
  nabodávať ‑a ‑ajú nedok.
  nabodnúť ‑e ‑ú ‑dol dok.; nabodnúť sa
  náboj ‑a m.; nábojový
  nábojnica ‑e ‑níc ž.
  nabok, naboku prísl.
  nábor ‑u L ‑e mn. ‑y m.; náborový
  naboso, na boso prísl.
  náboženstvo ‑a ‑tiev s.; náboženský; nábožensky prísl.
  nábožný; nábožne prísl.; nábožnosť ‑i ž.
  nabrať ‑berie ‑berú ‑bral ‑bratý/‑braný dok.; nabrať sa
  nábrežie ‑ia ‑í s.; Nábrežie A. Hlinku; nábrežný
  nabronzovo, na bronzovo prísl.
  nabrúsiť ‑i ‑ia dok.
  nabrýzgať ‑a ‑ajú dok.
  nabrznúť ‑e ‑ú ‑zol dok.
  nabudúce prísl.
  nábytkárstvo ‑a s.; nábytkár ‑a m.; nábytkárka ‑y ‑rok ž.; nábytkársky
  nábytok ‑tku m.; nábytkový
  nacápať ‑e ‑u dok.
  nacengať sa ‑á ‑ajú dok.
  nácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.
  nacicať sa ‑ia ‑ajú dok.
  nacieliť ‑i ‑ia ‑ľ! dok.
  nacigániť ‑i ‑ia dok.
  nacionálie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž. mn.
  nacionalizmus ‑mu m.; nacionalista ‑u m.; nacionalistka ‑y ‑tiek ž.; nacionalistický; nacionalisticky prísl.
  nacionálny; nacionálne prísl.
  nacizmus ‑mu m.; nacista ‑u m.; nacistka ‑y ‑tiek ž.; nacistický
  nactiutŕhač ‑a m.; nactiutŕhačský; nactiutŕhačsky prísl.; nactiutŕhačstvo ‑a s.
  nactiutŕhanie ‑ia s.
  nacvičiť ‑í ‑ia dok.
  nácvičný
  nacvičovať ‑uje ‑ujú nedok.
  nacvičovateľ ‑a mn. ‑ia m.; nacvičovateľka ‑y ‑liek ž.
  nácvik ‑u m.; nácvikový
  načahovať ‑uje ‑ujú nedok.; načahovať sa
  načakať sa ‑á ‑ajú dok.
  načapovať ‑uje ‑ujú dok.
  načarbať ‑e ‑ú dok.
  načas prísl.
  načase vetná prísl.
  načasovať ‑uje ‑ujú dok.
  načať ‑čne ‑čnú ‑čal dok.
  načechrať ‑á ‑ajú dok.
  načechrávať ‑a ‑ajú nedok.
  náčelník ‑a mn. ‑ci m.; náčelníčka ‑y ‑čok ž.; náčelnícky
  načerpať ‑á ‑ajú dok.
  načertiť sa ‑í ‑ia ‑rť/‑i! dok.
  načerveniť ‑í ‑ia dok.
  načerveno, na červeno prísl.
  načesať ‑še ‑šú ‑sal dok.
  načiahnuť ‑e ‑u ‑hol dok.; načiahnuť sa
  načiarať ‑a ‑ajú dok.
  načierať ‑a ‑ajú nedok.; načierať sa
  načierniť ‑i ‑ia dok.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV