Pravopis slova "náš" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 224 výsledkov (2 strán)

 • náš nášho m., naša našej ž., naše nášho s., I m. a s. naším mn. m. živ. naši, m. neživ., ž. a s. naše našich D našim
  násada ‑y ‑sad ž.; násadový; násadka ‑y ‑diek ž.
  nasadať ‑á ‑ajú dok. (nahromadiť sa)
  nasadať ‑á ‑ajú nedok. (nastupovať)
  nasadiť ‑í ‑ia dok.
  nasadnúť ‑e ‑ú ‑dol dok.
  nasádzať ‑a ‑ajú, nasadzovať ‑uje ‑ujú nedok.
  nasakovať ‑uje ‑ujú nedok.
  nasať ‑je ‑jú dok.
  nasávací
  nasávať ‑a ‑ajú nedok.
  naschvál prísl.
  nasekať ‑á ‑ajú dok.
  nasekávať ‑a ‑ajú nedok.
  naseknúť ‑e ‑ú ‑kol dok.
  našepkať ‑á ‑ajú dok.
  našepkávač ‑a m.
  našepkávať ‑a ‑ajú nedok.
  naservírovať ‑uje ‑ujú dok.
  našetriť ‑í ‑ia dok.
  nasiakavý; nasiakavosť ‑i ž.
  nasiaknuť ‑e ‑u ‑kol dok.
  nasiať ‑seje ‑sejú ‑sial dok.
  násilenstvo ‑a ‑tiev s.
  násilie ‑ia s.
  násilník ‑a mn. ‑ci m.; násilníčka ‑y ‑čok ž.; násilnícky príd. i prísl.; násilníctvo ‑a s.
  násilný; násilne prísl.; násilnosť ‑i ‑í ž.
  nasilu prísl.
  našinec ‑nca m.
  naširoko prísl.
  naširoko-ďaleko, na široko-‑ďaleko prísl.
  našiť ‑je ‑jú dok.
  našívať ‑a ‑ajú nedok.
  nášivka ‑y ‑viek ž.
  nasivo, na sivo prísl.
  naskakovať ‑uje ‑ujú nedok.
  naskladať ‑á ‑ajú dok.
  naskočiť ‑í ‑ia dok.
  náskok ‑u m.
  naškrabať ‑e ‑ú, naškriabať ‑e ‑u dok.
  naškrobiť ‑í ‑ia dok.
  naskrutkovať ‑uje ‑ujú dok.
  naskrz, naskrze čast.
  naskutku prísl.
  naskytať sa ‑á ‑ajú, naskytovať sa ‑uje ‑ujú nedok.
  naskytnúť sa ‑e ‑ú ‑tol dok.
  nášľap ‑u m.; nášľapný
  našľapovať ‑uje ‑ujú nedok.
  následkom predl. s G
  následník ‑a mn. ‑ci m.; následníčka ‑y ‑čok ž.; následnícky; následníctvo ‑a s.
  následný; následne prísl.; následnosť ‑i ž.
  následok ‑dku m.
  nasledovať ‑uje ‑ujú nedok.
  nasledovateľ ‑a mn. ‑ia m.; nasledovateľka ‑y ‑liek ž.; nasledovateľský
  nasledovník ‑a mn. ‑ci m.; nasledovníčka ‑y ‑čok ž.
  nasledujúci
  naslepo prísl.
  našliapnuť ‑e ‑u ‑pol dok.
  naslovovzatý
  nasľubovať ‑uje ‑ujú dok.
  nasmerovať ‑uje ‑ujú dok.
  nasmetiť ‑í ‑ia dok.
  nasmiať sa ‑smeje ‑smejú ‑smial dok.
  nasnímať ‑a ‑ajú dok.
  nasnovať ‑snuje ‑snujú ‑snoval, nasnuť ‑snuje ‑snujú ‑snul dok.
  násobenec G a A ‑nca mn. ‑e m.
  násobenie ‑ia s.
  násobilka ‑y ‑liek ž.
  násobiť ‑í ‑ia nedok.
  násobiteľ G a A ‑a D ‑u/‑ovi L ‑i mn. ‑e/‑ia m.
  násobný
  násobok ‑bku m.
  nasoliť ‑í ‑ia ‑ľ! dok.
  násoska ‑y ‑siek ž.; násoskový
  naspamäť prísl.
  naspäť prísl.
  naspievať ‑a ‑ajú dok.
  naspodku prísl. i predl. s G
  naspodok prísl. i predl. s G
  nasporiť ‑í ‑ia dok.
  našporiť ‑í ‑ia, našporovať ‑uje ‑ujú dok.
  nasprostastý; nasprostasto prísl.
  našpúliť ‑i ‑ia ‑ľ! dok.
  našpuľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  nasrať ‑serie ‑serú ‑sral dok.; nasrať sa
  našraubovať ‑uje ‑ujú dok.
  nasrdený; nasrdene prísl.; nasrdenosť ‑i ž.
  nasrdiť ‑í ‑ia dok.; nasrdiť sa
  nasršený; nasršene prísl.
  nasršiť ‑í ‑ia ‑rš/‑i! dok.; nasršiť sa
  Nassau neskl. s. (hl. mesto); Nassaučan ‑a mn. ‑ia m.; Nassaučanka ‑y ‑niek ž.; nassauský
  našský; našsky prísl.; našskosť ‑i ž.
  nasťahovať ‑uje ‑ujú dok.; nasťahovať sa
  nastálo prísl.
  naštartovať ‑uje ‑ujú dok.
  našťastie, na šťastie čast.
  nastať ‑stane ‑stanú ‑stal dok.
  nastáť sa ‑stojí ‑stoja ‑stoj! ‑stál dok.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV