Pravopis slova "k������ �� �� n" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 127 výsledkov (2 strán)

 • almužník ‑a mn. ‑ci m.; almužnícky príd. i prísl.
  bezbožník ‑a mn. ‑ci m.; bezbožnica ‑e ‑níc ž.; bezbožnícky
  ctibažník ‑a mn. ‑ci m.
  cudzoložník ‑a mn. ‑ci m.; cudzoložnica ‑e ‑níc ž.; cudzoložnícky príd. i prísl.
  čašník ‑a mn. ‑ci m.; čašníčka ‑y ‑čok, čašnica ‑e ‑níc ž.; čašnícky
  černokňažník ‑a mn. ‑ci m.; černokňažnícky; černokňažníctvo ‑a s.
  dlžník ‑a mn. ‑ci m.; dlžníčka ‑y ‑čok ž.; dlžnícky
  dobrovoľník ‑a mn. ‑ci m.; dobrovoľníčka ‑y ‑čok ž.; dobrovoľnícky príd. i prísl.; dobrovoľníctvo ‑a s.
  dvojmesačník ‑a m.
  dvojplošník ‑a m.
  falošník ‑a mn. ‑ci m.; falošnica ‑e ‑níc ž.; falošnícky príd. i prísl.
  finančník ‑a mn. ‑ci m.; finančníčka ‑y ‑čok ž.; finančnícky
  františkán ‑a m.; františkánka ‑y ‑nok ž.; františkánsky
  jablčník ‑a m.
  jarmočník ‑a mn. ‑ci m.; jarmočnica ‑e ‑níc ž.; jarmočnícky
  jednoplošník ‑a m.
  kališník ‑a mn. ‑ci m.; kališnícky
  klobučník ‑a mn. ‑ci m.; klobučníčka ‑y ‑čok ž.; klobučnícky; klobučníctvo ‑a ‑tiev s.
  kňažná ‑ej mn. ‑é ‑žien ž.
  koaličník ‑a mn. ‑ci m.; koaličníčka ‑y ‑čok ž.
  konečník ‑a m.; konečníkový
  korupčník ‑a mn. ‑ci m.; korupčnícky príd. i prísl.
  kožušník ‑a mn. ‑ci m.; kožušníčka ‑y ‑čok ž.; kožušnícky; kožušníctvo ‑a ‑tiev s.
  krasorečník ‑a mn. ‑ci m.; krasorečnícky; krasorečníctvo ‑a s.
  kúpele ‑ľov m. pomn.; kúpeľný
  kysličník ‑a m.
  labužník ‑a mn. ‑ci m.; labužníčka ‑y ‑čok ž.; labužnícky príd. i prísl.; labužníctvo ‑a s.
  ľahkomyseľník ‑a mn. ‑ci m.; ľahkomyseľníčka ‑y ‑čok, ľahkomyseľnica ‑e ‑níc ž.
  lastovičník ‑a m.
  lichobežník ‑a m.; lichobežníkový
  lúpežník ‑a mn. ‑ci m.; lúpežnícky príd. i prísl.; lúpežníctvo ‑a s.
  maloroľník ‑a mn. ‑ci m.; maloroľníčka ‑y ‑čok ž.; maloroľnícky; maloroľníctvo ‑a s.
  mesačník ‑a m.
  mládežník ‑a mn. ‑ci m.; mládežníčka ‑y ‑čok ž.; mládežnícky príd. i prísl.
  náčelník ‑a mn. ‑ci m.; náčelníčka ‑y ‑čok ž.; náčelnícky
  náčrtník ‑a m.
  nádenník ‑a mn. ‑ci m.; nádenníčka ‑y ‑čok ž.; nádennícky príd. i prísl.; nádenníctvo ‑a s.
  náhradník ‑a mn. ‑ci m.; náhradníčka ‑y ‑čok ž.; náhradnícky
  náhrdelník ‑a m.
  náhrobník ‑a m.
  nájomník ‑a mn. ‑ci m.; nájomníčka ‑y ‑čok ž.; nájomnícky
  nákolenník ‑a m.
  námesačník ‑a mn. ‑ci m.; námesačnica ‑e ‑níc, námesačníčka ‑y ‑čok ž.; námesačnícky príd. i prísl.; námesačníctvo ‑a s.
  námestník ‑a mn. ‑ci m.; námestníčka ‑y ‑čok ž.; námestnícky; námestníctvo ‑a s.
  námorník ‑a mn. ‑ci m.; námorníčka ‑y ‑čok ž.; námornícky príd. i prísl.; námorníctvo ‑a s.
  nápadník ‑a mn. ‑ci m.; nápadníčka ‑y ‑čok ž.; nápadnícky
  náplecník ‑a m.
  náprstník ‑a m. (rastlina)
  nárazník ‑a m.; nárazníkový
  národ ‑a m.; národný; národne prísl.; národík ‑a m.
  násilník ‑a mn. ‑ci m.; násilníčka ‑y ‑čok ž.; násilnícky príd. i prísl.; násilníctvo ‑a s.
  následník ‑a mn. ‑ci m.; následníčka ‑y ‑čok ž.; následnícky; následníctvo ‑a s.
  nástupník ‑a mn. ‑ci m.; nástupníčka ‑y ‑čok ž.; nástupnícky; nástupníctvo ‑a s.
  násypník ‑a m.
  nátržník ‑a m.
  návštevník ‑a mn. ‑ci m.; návštevníčka ‑y ‑čok ž.
  neposlušník ‑a mn. ‑ci m.; neposlušnica ‑e ‑níc ž.
  nevďačník ‑a mn. ‑ci m.; nevďačnica ‑e ‑níc ž.
  nevoľník ‑a mn. ‑ci m.; nevoľníčka ‑y ‑čok, nevoľnica ‑e ‑níc ž.; nevoľnícky; nevoľníctvo ‑a s.
  nocľažník ‑a mn. ‑ci m.; nocľažnica ‑e ‑níc, nocľažníčka ‑y ‑čok ž.
  nočník ‑a m.; nočníček ‑čka m.
  obežník ‑a m.; obežníkový
  opozičník ‑a mn. ‑ci m.
  peľník ‑a m.
  peňažník ‑a mn. ‑ci m.; peňažnícky; peňažníctvo ‑a s.
  perečník, peračník ‑a m.
  pištoľník ‑a mn. ‑ci m.
  pobočník ‑a mn. ‑ci m.
  podbrušník ‑a m.
  podnožník ‑a m.
  pohraničník ‑a mn. ‑ci m.
  polročník ‑a m.
  poručník ‑a mn. ‑ci m.; poručníčka ‑y ‑čok ž.; poručnícky; poručníctvo ‑a s.
  posmešník ‑a m.; posmešnica ‑e ‑níc ž.
  potočník ‑a D a L ‑ovi mn. N a A ‑y m. (hmyz)
  potočník ‑a D a L ‑u m. (rastlina)
  požívačník ‑a mn. ‑ci m.; požívačnícky príd. i prísl.
  prasačník ‑a, prasačinec ‑nca m.
  predrečník ‑a mn. ‑ci m.; predrečníčka ‑y ‑čok ž.
  prieložník ‑a mn. N a A ‑y m. (vták)
  priesečník ‑a m.
  prietržník ‑a m.
  príložník ‑a m.
  príslušník ‑a mn. ‑ci m.; príslušníčka ‑y ‑čok ž.
  pupočník ‑a m.
  rečník ‑a mn. ‑ci m.; rečníčka ‑y ‑čok ž.; rečnícky príd. i prísl.; rečníctvo ‑a s.
  rehoľník ‑a mn. ‑ci m.; rehoľníčka ‑y ‑čok ž.; rehoľnícky príd. i prísl.
  ročník ‑a m.; ročníkový
  roľník ‑a mn. ‑ci m.; roľníčka ‑y ‑čok ž.; roľnícky; roľníctvo ‑a s.
  rovnobežník ‑a m.
  rozkošník ‑a mn. ‑ci m.; rozkošnica ‑e ‑níc ž.; rozkošnícky príd. i prísl.; rozkošníctvo ‑a s.
  roztopašník ‑a mn. ‑ci m.
  rôznobežník ‑a m.
  ručník ‑a m.; ručníček ‑čka m.
  salašníctvo ‑a s.; salašník ‑a mn. ‑ci m.; salašnícky
  samopašník ‑a mn. ‑ci m.; samopašnica ‑e ‑níc ž.; samopašnícky príd. i prísl.; samopašníctvo ‑a s.
  slnečník ‑a m.
  smrteľník ‑a mn. ‑ci m.; smrteľníčka ‑y ‑čok ž.
  spiatočník ‑a mn. ‑ci m.; spiatočníčka ‑y ‑čok ž.; spiatočnícky príd. i prísl.; spiatočníctvo ‑a s.
  spoločník ‑a mn. ‑ci m.; spoločníčka ‑y ‑čok, spoločnica ‑e ‑níc ž.
  súložník ‑a mn. ‑ci m.; súložnica ‑e ‑níc ž.
  sústružník ‑a mn. ‑ci m.; sústružníčka ‑y ‑čok ž.; sústružnícky; sústružníctvo ‑a s.
  svetobežník ‑a mn. ‑ci m.; svetobežníčka ‑y ‑čok ž.; svetobežnícky príd. i prísl.; svetobežníctvo ‑a s.
  svojvoľník ‑a mn. ‑ci m.; svojvoľnica ‑e ‑níc ž.
  tanečník ‑a mn. ‑ci m.; tanečnica ‑e ‑níc ž.
  tlmočník ‑a mn. ‑ci m.; tlmočníčka ‑y ‑čok ž.; tlmočnícky; tlmočníctvo ‑a s.
  tvarožník ‑a m.
  uličník ‑a mn. ‑ci m.; uličnica ‑e ‑níc ž.; uličnícky príd. i prísl.; uličníctvo ‑a ‑tiev s.
  útočník ‑a mn. ‑ci m.; útočníčka ‑y ‑čok ž.; útočnícky príd. i prísl.
  vaječník ‑a m.
  vrtuľník ‑a m.; vrtuľníkový
  všetečník [‑t‑] ‑a mn. ‑ci m.; všetečnica ‑e ‑níc ž.
  výkričník ‑a m.
  výtržník ‑a mn. ‑ci m.; výtržníčka ‑y ‑čok ž.; výtržnícky príd. i prísl.; výtržníctvo ‑a ‑tiev s.
  začiatočník ‑a mn. ‑ci m.; začiatočníčka ‑y ‑čok ž.; začiatočnícky príd. i prísl.; začiatočníctvo ‑a s.
  záložník ‑a mn. ‑ci m.; záložníčka ‑y ‑čok ž.; záložnícky
  zámočník ‑a mn. ‑ci m.; zámočníčka ‑y ‑čok ž.; zámočnícky príd. i prísl.; zámočníctvo ‑a s.
  zlomyseľník ‑a mn. ‑ci m.; zlomyseľníčka ‑y ‑čok ž.; zlomyseľnícky
  zotrvačník ‑a m.; zotrvačníkový
  žlčník ‑a m.; žlčníkový

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: c, kag, ovy, sto, tlã, md3, skuã ã, dvp, vúc, ipd, , srq, hst, tlu, ghc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV