Pravopis slova "jed" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 155 výsledkov (2 strán)

 • jed ‑u m.; jedový
  jedáci; jedáci príbor
  jedák ‑a mn. ‑ci m.; jedáčka ‑y ‑čok ž.
  jedáleň ‑lne ‑í ž.; jedálenský; jedálnička ‑y ‑čiek ž.
  jedálny
  jedávať ‑a ‑ajú nedok.
  jeden ‑dného, jedna ‑ej, jedno ‑ého mn. m. živ. jedni, m. neživ., ž. a s. jedny čísl.
  jediný čísl.; jeden-jediný i jeden jediný
  jedenapolkrát, jeden a pol ráz neskl. čísl.
  jedenapolnásobný čísl.
  jedenapolnásobok ‑bku m.
  jedenásť, m. živ. i jedenásti ‑ich čísl.
  jedenástka ‑y ‑tok ž.
  jedenásťposchodový
  jedenásťročný
  jedenásty čísl. rad.
  jedenie ‑ia s.
  jedenkrát, jeden raz neskl. čísl.
  jedináčik ‑a mn. ‑ovia m.
  jedine čast.
  jedinec ‑nca mn. živ. ‑i, neživ. N a A ‑e m.
  jedinečný; jedinečne prísl.; jedinečnosť ‑i ‑í ž.
  jedinký čísl.
  jedivo ‑a s.
  jedľa ‑e ‑í ž.; jedľový; jedlička ‑y ‑čiek ž.
  jedličie ‑ia s.
  jedlina ‑y ž.
  Jedlinka ‑y ž.; Jedlinčan ‑a mn. ‑ia m.; Jedlinčanka ‑y ‑niek ž.; jedlinský
  jedlo ‑a ‑dál s.
  Jedľové Kostoľany ‑ých ‑lian L ‑ých ‑och m. pomn.; Jedľovokostoľanec ‑nca m.; Jedľovokostolianka ‑y ‑nok ž.; jedľovokostoliansky
  jedľovina ‑y ž.
  jedlý; jedlosť ‑i ž.
  jednačka ‑y ‑čiek ž. (dohováranie sa o cene)
  jednak spoj. i čast.
  jednako čísl. príslov., spoj. i čast.
  jednaký čísl.
  jednať sa ‑á ‑ajú nedok. (dohovárať sa o cene)
  jednoaktovka ‑y ‑viek ž.
  jednobožstvo ‑a s.
  jednobunkový
  jednočlenný
  jednodenný
  jednodetný
  jednodielny
  jednodňový
  jednoducho prísl. i čast.
  jednoduchý; jednoduchosť ‑i ž.
  jednofarebný; jednofarebne prísl.; jednofarebnosť ‑i ž.
  jednofázový
  jednohlasný; jednohlasne prísl.; jednohlasnosť ‑i ž.
  jednohrbý
  jednoizbový
  jednojazyčný; jednojazyčnosť ‑i ž.
  jednoklíčny
  jednokoľajka ‑y ‑jok ž.
  jednokoľajový, jednokoľajný
  jednokolesový
  jednokomorový
  jednokorunový
  jednokrídlový
  jednoliaty; jednoliato prísl.; jednoliatosť ‑i ž.
  jednolistový
  jednolôžkový
  jednomesačný
  jednomiestny
  jednomocný
  jednomotorový
  jednomyseľný; jednomyseľne prísl.; jednomyseľnosť ‑i ž.
  jednonárodný
  jednonohý
  jednooký
  jednoosový
  jednoplošník ‑a m.
  jednopohlavný
  jednopoľný
  jednopólový
  jednoposchodový
  jednoposteľový
  jednoradový
  jednoramenný
  jednorazový čísl.; jednorazovo čísl. príslov.
  jednorečový
  jednorezný
  jednoriadkový
  jednoročiak ‑a mn. N a A ‑y m.
  jednoročný
  jednorodený
  jednorozmerný
  jednoruký
  jednosečný
  jednosedadlový
  jednoslabičný; jednoslabične prísl.; jednoslabičnosť ‑i ž.
  jednoslovný; jednoslovne prísl.; jednoslovnosť ‑i ž.
  jednosmerný; jednosmerne prísl.; jednosmernosť ‑i ž.
  jednostaj prísl.
  jednostajný; jednostajne prísl.; jednostajnosť ‑i ž.
  jednosťažňový
  jednostopový
  jednostranný; jednostranne prísl.; jednostrannosť ‑i ž.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV