Pravopis slova "h��" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 216 výsledkov (2 strán)

 • ah, áh, ach, ách cit.
  ajatolláh [‑ola‑] ‑a mn. ‑ovia m.
  bezvýhľadný; bezvýhľadne prísl.; bezvýhľadnosť ‑i ž.
  Dr. h. c. skr. (čestný titul pís. pred menom)
  Dudváh ‑u m.; dudvážsky
  hábky ‑bok, hábočky ‑čiek ž. pomn.
  háby háb ž. i ‑ov m. pomn.
  háčik ‑a m.; háčikový
  háčiť sa ‑i ‑ia nedok.
  háčko ‑a ‑čok s.
  háčkovací
  háčkovať ‑uje ‑ujú nedok.
  háčkovka ‑y ‑viek ž.
  háďa ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑ďat/‑deniec s.; háďatko ‑a ‑tiek s.
  hádač ‑a m.; hádačka ‑y ‑čiek ž.
  hádam čast.
  hádanka ‑y ‑niek ž.
  hádankár ‑a m.; hádankárka ‑y ‑rok ž.; hádankársky
  hádať ‑a ‑ajú nedok.
  hádať sa ‑a ‑ajú nedok.
  hádavať ‑a ‑ajú nedok.
  hádavať sa ‑a ‑ajú nedok.
  hádavý; hádavo prísl.; hádavosť ‑i ž.
  Hádes ‑a/‑da m.
  hadík, hádik ‑a mn. N a A ‑y m.
  hádka ‑y ‑dok ž.
  hádzaná ‑ej ž.
  hádzanár ‑a m.; hádzanárka ‑y ‑rok ž.; hádzanársky
  hádzať ‑dže ‑džu ‑dzal ‑džuc ‑džuci nedok.; hádzať sa
  háj ‑a m.; hájový
  Háj ‑a L ‑i m.; Hájčan ‑a mn. ‑ia m.; Hájčanka ‑y ‑niek ž.; hájsky
  hájik ‑a, hájiček ‑čka m.
  hájiť ‑i ‑a nedok.
  hájničiť ‑í ‑ia nedok.
  hájnik ‑a mn. ‑ci m.; hájnička ‑y ‑čiek ž.; hájnický; hájnictvo ‑a s.
  hájovňa ‑e ‑í ž.
  hák ‑a m.; hákový
  háklivý; háklivo prísl.; háklivosť ‑i ž.
  hákovať ‑uje ‑ujú nedok.
  hákovitý; hákovito, hákovite prísl.
  hálka ‑y ‑lok ž.
  hámor ‑mra/‑mru L ‑i mn. ‑e m.; hámorský
  hánka ‑y ‑nok ž.
  hárem ‑u m.; háremový
  hárok ‑rka m.; hárkový; hárček ‑a m.
  háv ‑u m.
  háveď ‑e ž.
  hélium ‑lia D a L ‑iu s.; héliový
  héros ‑sa/‑roa mn. ‑si/‑roovia m.
  cit.
  híkať ‑a ‑ajú nedok.
  hľa cit.
  hľadač ‑a mn. ‑e m. neživ.
  hľadač ‑a mn. ‑i m. živ.; hľadačka ‑y ‑čiek ž.; hľadačský; hľadačstvo ‑a s.
  hľadáčik ‑a m.
  hľadaný
  hľadať ‑á ‑ajú nedok.
  hľadávať ‑a ‑ajú nedok.
  hľadieť ‑í ‑ia ‑el nedok.; hľadieť si
  hľadievať ‑a ‑ajú nedok. (pozerať); hľadievať si
  hľadisko ‑a ‑dísk s.; z hľadiska predl. s G
  hĺbať ‑a ‑ajú nedok.
  hĺbavý; hĺbavo prísl.; hĺbavosť ‑i ž.
  hĺbič ‑a mn. ‑e m. neživ.
  hĺbič ‑a mn. ‑i m. živ.
  hĺbidlo ‑a ‑diel s.
  hĺbiť ‑i ‑ia nedok.; hĺbiť sa
  hĺbka ‑y ‑bok ž.; hĺbkový; hĺbkovo prísl.
  hĺbkomer ‑u/‑a L ‑e mn. ‑y m.
  hĺbkotlač ‑e ž.; hĺbkotlačový
  hľuza ‑y hľúz ž.; hľuzový
  hľuznatý
  hľuzovitý; hľuzovito, hľuzovite prísl.; hľuzovitosť ‑i ž.
  hľuzovka ‑y ‑viek ž.
  hó, hohó cit.
  hókus-pókus hókus-póku­su/hó­­kusu-pókusu, hókus‑pókus ‑u m. i cit.
  hoľa ‑e hôľ/holí ž.; hôľny
  hora ‑y hôr ž.; horský, hôrny; Horská služba; horička ‑y ‑čiek ž.
  hôliť ‑i ‑ia ‑ľ! nedok.
  hôrka ‑y ‑rok ž.
  Hôrka ‑y ž.; Hôrčan ‑a mn. ‑ia m.; Hôrčanka ‑y ‑niek ž.; hôrčanský
  hŕ, hŕŕ, hr-hr cit.
  hŕba ‑y hŕb ž.; hŕbka ‑y ‑bok ž.; hŕbočka ‑y ‑čiek ž.
  hŕbik ‑a, hŕbok ‑bka m.
  hŕstka ‑y ‑tok, hŕstočka ‑y ‑čiek ž.
  hu, hú, huhu, huhú cit.
  húf ‑a/‑u m.; húfik ‑a m.
  húfnica ‑e ‑nic ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: bst, fco, hpc, ã ela, pax, šuj, ptb, ov, rto, jzp, ã ro, dpt, rad, msl, ksi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV