Pravopis slova "do" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 1372 výsledkov (12 strán)

 • do predl. s G
  doba ‑y dôb ž.; dobový; dobovo prísl.; dobovosť ‑i ž.
  dobabrať ‑e ‑ú dok.; dobabrať sa
  dobačovať ‑uje ‑ujú dok.
  ďobať ‑e ‑ú nedok.; ďobať sa
  dobehnúť ‑e ‑ú ‑hol dok.
  dobelasa, do belasa prísl.
  doberať ‑á ‑ajú nedok.; doberať si
  dobiedzať ‑a ‑ajú nedok.
  dobiedzavý; dobiedzavo prísl.; dobiedzavosť ‑i ž.
  dobiehať, dobehávať, dobehúvať ‑a ‑ajú, dobehovať ‑uje ‑ujú nedok.
  dobiela, do biela prísl.
  dobierka ‑y ‑rok ž.; dobierkový
  dobíjať ‑a ‑ajú nedok. (bitím usmrcovať; nabíjať); dobíjať sa
  dobiť ‑je ‑jú dok. (veľmi zbiť); dobiť sa
  ďobkať ‑á ‑ajú nedok.; ďobkať sa
  ďobnúť ‑e ‑ú ‑bol dok.
  dobodať ‑á ‑ajú dok.
  doboha prísl. i cit.
  dobojovať ‑uje ‑ujú dok.
  doboka prísl.
  doboška ‑y ‑šiek ž.
  dobrák ‑a mn. ‑ci m.; dobráčka ‑y ‑čok ž.; dobrácky príd. i prísl.; dobráckosť ‑i ž.; dobráctvo ‑a s.; dobráčisko ‑a ‑čisk/‑čiskov s. i m.
  dobrať ‑berie ‑berú ‑bral dok.
  dobre prísl. i čast.
  dobré ‑ého s.
  dobro ‑a ‑bier s. (prospech)
  dobro ‑a ‑bier s. (hudobný nástroj); dobrista ‑u m.
  dobrobyt ‑u m.
  dobročinný; dobročinne prísl.; dobročinnosť ‑i ž.
  dobrodenie ‑ia ‑í s.
  dobrodinec ‑nca m.; dobrodinka ‑y ‑niek ž.
  dobrodruh ‑a mn. ‑ovia m.; dobrodružný; dobrodružne prísl.; dobrodružnosť ‑i ž.; dobrodružstvo ‑a ‑tiev s.
  dobrodušný; dobrodušne prísl.; dobrodušnosť ‑i ž.
  dobromyseľný; dobromyseľne prísl.; dobromyseľnosť ‑i ž.
  dobronzova, do bronzova prísl.
  dobroprajný; dobroprajne prísl.; dobroprajnosť ‑i ž.
  dobrorečiť ‑í ‑ia nedok.
  dobrosrdečný; dobrosrdečne prísl.; dobrosrdečnosť ‑i ž.
  dobrota ‑y ‑rôt ž.; dobrôtka ‑y ‑tok ž.
  dobrotivý; dobrotivo prísl.; dobrotivosť ‑i ž.
  dobrovoľník ‑a mn. ‑ci m.; dobrovoľníčka ‑y ‑čok ž.; dobrovoľnícky príd. i prísl.; dobrovoľníctvo ‑a s.
  dobrovoľný; dobrovoľne prísl.; dobrovoľnosť ‑i ž.
  dobrozdanie ‑ia ‑í s.
  dobručký, dobručičký, dobrulinký, dobrušký
  dobrý
  dobudovať ‑uje ‑ujú dok.
  dobudúvať ‑a ‑ajú nedok.
  dobýjať ‑a ‑ajú nedok. (zmocňovať sa); dobýjať mesto; dobýjať sa
  dobyť ‑je ‑jú ‑by! dok. (získať); dobyť sa (dostať sa)
  dobytkár ‑a m.; dobytkársky; dobytkárstvo ‑a s.
  dobytok ‑tka m.; dobytčí
  dobývací
  dobyvačný; dobyvačne prísl.; dobyvačnosť ‑i ž.
  dobývať ‑a ‑ajú nedok. (ťažiť, získavať); dobývať sa
  dobyvateľ ‑a mn. ‑ia m.; do­by­vateľský; dobyvateľsky prísl.
  docengať ‑á ‑ajú dok.; docengať sa
  doceniť ‑í ‑ia dok.
  doceňovať ‑uje ‑ujú nedok.
  docent ‑a mn. I ‑tmi m., skr. doc.; docentka ‑y ‑tiek ž.; docentský
  docentúra ‑y ‑túr ž.
  docestovať ‑uje ‑ujú dok.
  docieliť ‑i ‑ia ‑ľ! dok.
  docieľovať ‑uje ‑ujú nedok.
  docikať sa ‑á ‑ajú dok.
  docitovať ‑uje ‑ujú dok.
  docupkať ‑á ‑ajú dok.
  docválať ‑a ‑ajú dok.
  docvičiť ‑í ‑ia dok.
  docvičovať ‑uje ‑ujú nedok.
  dočahovať ‑uje ‑ujú nedok.
  dočasný; dočasne prísl.; do­časnosť ‑i ž.
  dočasu prísl.
  dočerta, do čerta prísl. i cit.
  dočervena, do červena prísl.
  dočiahnuť ‑e ‑u ‑hol dok.
  dočiarať, dočiarkať ‑a ‑ajú dok.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: cv, y95, pla, ltv, q10, os, le, pic, knr, asae, pr, cws, pce, bbt, kep
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV