Pravopis slova "a��" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 1021 výsledkov (9 strán)

 • a spoj.
  à (po) čast.
  ajhľa cit.
  akumulátorovňa ‑e ‑í ž.
  a posteriori prísl.
  a priori prísl.
  arciknieža ‑aťa mn. ‑atá ‑žat s., N jedn. i m.
  arcivojvoda ‑u mn. ‑ovia m.; arcivojvodkyňa ‑e ‑kýň ž.; arcivojvodský; arcivojvodstvo ‑a ‑tiev s.
  Ašchabad ‑u m. (hl. mesto); Ašchabadčan ‑a mn. ‑ia m.; Ašchabadčanka ‑y ‑niek ž.; ašchabadský
  ašpirácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.
  ašpirant ‑a mn. I ‑tmi m.; ašpirantka ‑y ‑tiek ž.; ašpirantský
  ašpirantúra ‑y ž.
  ašpirovať ‑uje ‑ujú nedok.
  a tak ďalej, skr. atď.
  autodielňa ‑e ‑í ž.
  autoopravovňa ‑e ‑í ž.
  spoj. i čast.
  ažúr, pôv. pís. à jour prísl.
  ažúr ‑u m.; ažúra ‑y ažúr, ažúrka ‑y ‑rok ž. (výšivka); ažúrový
  ažurita ‑y ž.
  babizňa ‑e ‑í ž.
  babraňa ‑e ‑í ž.
  babuľa ‑e ‑búľ ž.; babuľka ‑y ‑liek ž.
  bača ‑u mn. ‑ovia m.; bačovka ‑y ‑viek ž.; bačovský; bačovstvo ‑a s.
  bačovňa ‑e ‑í ž.
  baganča ‑e ‑í ž.
  bachráň ‑a m.; bachraňa ‑e ‑í ž.
  bakuľa ‑e ‑kúľ ž.
  baňa ‑e ‑í ž.; banský
  Baňa ‑e ž.; Bančan ‑a mn. ‑ia m.; Bančanka ‑y ‑niek ž.; banský
  baranča ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑čiat/‑čeniec s.; barančí
  baša ‑u mn. ‑ovia m.
  batoľa ‑aťa mn. ‑atá ‑liat s.; batoliatko ‑a ‑tok s.
  bečať ‑í ‑ia nedok.
  bedľa ‑e ‑í ž.
  beláň ‑a mn. ‑i m. živ.; belaňa ‑e ‑í ž.
  bezdomovec ‑vca m.; bezdomovkyňa ‑e ‑kýň ž.
  bežať ‑í ‑ia bud. bude bežať i pobeží nedok.
  bežec ‑žca mn. ‑i m. živ.; bežkyňa ‑e ‑kýň ž.; bežecký
  blahovôľa ‑e ž.; blahovoľný; blahovoľne prísl.; blahovoľnosť ‑i ž.
  blčať ‑í ‑ia nedok.
  bleduľa ‑e ‑dúľ ž.; bleduľka ‑y ‑liek ž.
  blyšťať sa ‑í ‑ia ‑šť/‑i! nedok.
  bobuľa ‑e ‑búľ ž.; bobuľový; bobuľka ‑y ‑liek ž.
  bodľač ‑e ž., bodľačie ‑ia s.
  bohyňa ‑e ‑hýň ž.
  boľačka ‑y ‑čiek ž.
  Bosna a Hercegovina ‑y a ‑y ž.; Bosniak ‑a mn. ‑ci m.; Bosniačka ‑y ‑čok ž.; bosniansky; Hercegovinec ‑nca m.; Hercegovinka ‑y ‑niek ž.; hercegovinský
  brandža ‑e ž.
  brehuľa ‑e ‑húľ ž.
  brekyňa ‑e ‑kýň ž.
  Británia ‑ie ž.; Veľká Británia; Spojené kráľovstvo Veľkej Bri­tánie a Severného Írska; Brit ‑a mn. -i m.; Britka ‑y ‑tiek ž.; britský; Britské ostrovy
  bŕľať sa ‑a ‑ajú nedok.
  brnčať ‑í ‑ia nedok.
  broskyňa ‑e ‑kýň ž.; broskyňový; broskynka ‑y ‑niek ž.
  brošňa ‑e ‑í ž.; brošnička ‑y ‑čiek ž.
  bručať ‑í ‑ia nedok.
  brucháň ‑a m.; bruchaňa ‑e ‑í ž.
  bučať ‑í ‑ia nedok.
  burgyňa ‑e ‑gýň ž.; burgyňový
  byľ, byľa ‑e býľ/bylí ž.
  bzučať ‑í ‑ia nedok.
  ceduľa ‑e ‑dúľ ž.; ceduľový; ceduľka ‑y ‑liek ž.
  cibuľa ‑e ‑búľ ž.; cibuľový
  cieňa, cieň ‑e ‑í ž.; cienička ‑y ‑čiek ž.
  cifruľa ‑e ‑rúľ ž.
  cifruša ‑e ‑rúš ž.
  cigánča ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑čat/‑čeniec s.; cigánčatko ‑a ‑tiek s.; v etnickom zmysle Cigánča, Cigánčatko
  cmúľať ‑a ‑ajú nedok.
  combáľať ‑a ‑ajú nedok.; combáľať sa
  crčať ‑í ‑ia nedok.
  cumľať ‑e ‑ú nedok.
  cvendžať ‑í ‑ia ‑ndž/‑i! nedok.
  cvičebňa ‑e ‑í ž.
  čačina ‑y ž.; čačinový
  čačka ‑y ‑čiek ž.
  čačkať ‑á ‑ajú nedok.
  čajovňa ‑e ‑í ž.
  čaptáň ‑a m.; čaptaňa ‑e ‑í ž.
  čašník ‑a mn. ‑ci m.; čašníčka ‑y ‑čok, čašnica ‑e ‑níc ž.; čašnícky
  čeľaď ‑e ž.; čeľadný
  čerebľa ‑e ‑í ž.
  čerešňa ‑e ‑šieň/‑šní ž.; čerešňový
  černokňažník ‑a mn. ‑ci m.; černokňažnícky; černokňažníctvo ‑a s.
  černuľa ‑e ‑núľ ž.; černuľka ‑y ‑liek ž.
  česať ‑še ‑šú nedok.; česať dieťa, česať konope
  čierťaž ‑e ž.; čierťažný
  čipčať ‑í ‑ia nedok.
  človieča ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑čat/‑čeniec s.
  čochvíľa prísl.
  čučať ‑í ‑ia nedok.
  čugaňa ‑e ‑í ž.
  čurčať ‑í ‑ia nedok.
  čušať ‑í ‑ia nedok.
  darca ‑u mn. ‑ovia m.; darkyňa ‑e ‑kýň ž.; darcovstvo ‑a s.
  datľa ‑e ‑í ž.; datľový
  depeša ‑e ‑í ž.
  dielňa ‑e ‑í ž.; dielenský; dielnička ‑y ‑čiek ž.
  dieťa ‑aťa mn. deti ‑í ‑om ‑och ‑mi s.; dieťatko ‑a ‑tiek s.
  diéta ‑y diét ž.; diétny; diétne prísl.
  dievča ‑aťa mn. ‑atá/‑ence ‑čat/‑čeniec s.; dievčenský; dievčensky prísl.; dievčenskosť ‑i ž.; dievčenstvo ‑a s.; dievčatko ‑a ‑tiek s.; dievčatisko ‑a ‑tísk s.
  dieža ‑e ‑í ž.; diežka ‑y ‑žok ž.
  dlháň ‑a m.; dlhaňa ‑e ‑í ž.; dlhánisko ‑a ‑nisk/‑niskov s. i m.
  dodržať ‑í ‑ia dok.
  dogúľať ‑a ‑ajú dok.; dogúľať sa
  doháňať ‑a ‑ajú nedok.
  dohášať ‑a ‑ajú nedok.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kriã â ã â ã â ã â ã â, ivy, skt, , gep, vir, suk, csf, zdc, okiã, vmd, otv, ria, izd, s
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV