Pravopis slova "žák" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 242 výsledkov (3 strán)

 • zakadiť ‑í ‑ia dok.
  zákal ‑u L ‑e mn. ‑y m.
  zakáľací
  zakáľačka ‑y ‑čiek ž.; zakáľačkový
  zakáľať ‑a ‑ajú nedok.
  zakaliť ‑í ‑ia ‑ľ! dok.; zakaliť sa
  zakalkulovať ‑uje ‑ujú dok.
  zakaľovať ‑uje ‑ujú nedok.; zakaľovať sa
  Zákamenné ‑ého s.; Zákamenčan ‑a mn. ‑ia m.; Zákamenčanka ‑y ‑niek ž.; zákamenský
  zakapať ‑e ‑ú dok.
  zakarovať, zakerovať ‑uje ‑ujú dok.
  Žakarovce ‑viec ž. pomn.; Žakarovčan ‑a mn. ‑ia m.; Žakarovčanka ‑y ‑niek ž.; žakarovský
  žakárový
  zakarpatský; Zakarpatská Ukrajina
  zakasať ‑še/‑sá ‑šú/‑sajú ‑kaš/‑saj! ‑sal ‑šúc/‑sajúc dok.
  zakášať ‑a ‑ajú nedok.
  zakašlať, zakašľať ‑e ‑ú dok.
  zákaz ‑u m.
  zakázať ‑že ‑žu ‑zal dok.
  zakaždým prísl.
  zákazka ‑y ‑ziek ž.; zákazkový
  zákazník ‑a mn. ‑ci m.; zákazníčka ‑y ‑čok ž.; zákaznícky
  zakazovať ‑uje ‑ujú nedok.
  zákerník ‑a mn. ‑ci m.; zákerníčka ‑y ‑čok ž.; zákernícky
  zákerný; zákerne prísl.; zákernosť ‑i ‑í ž.
  žaket ‑u/‑a m.; žaketový
  zakiaľ spoj.
  zakikiríkať ‑a ‑ajú dok.
  základ ‑u m.; základový
  zakladací
  zakladať ‑á ‑ajú nedok.; zakladať sa; zakladať si
  zakladateľ ‑a mn. ‑ia m.; zakladateľka ‑y ‑liek ž.; zakladateľský
  základina ‑y ‑dín ž.
  základňa ‑e ‑í ž.
  základný
  zaklamať ‑e ‑ú dok.
  zakláňať ‑a ‑ajú nedok.; zakláňať sa
  zaklapnúť ‑e ‑ú ‑pol dok.
  zaklať ‑kole ‑kolú ‑koľ! ‑klal dok.
  zaklebetiť si ‑í ‑ia dok.
  zaklepať ‑e ‑ú ‑úc/‑ajúc dok.
  zaklepkať ‑á ‑ajú dok.
  zaklepotať ‑ce ‑cú ‑tal dok.
  zakliať ‑kľaje ‑kľajú ‑klial dok.; zakliať sa
  zakliesniť ‑i ‑ia dok.; zakliesniť sa
  zakliesňovať ‑uje ‑ujú nedok.; zakliesňovať sa
  zaklínač ‑a m.
  zaklínací
  zaklínadlo ‑a ‑diel s.
  zaklínať ‑a ‑ajú nedok.; zaklínať sa
  zaklincovať ‑uje ‑ujú dok.
  zakliniť ‑í ‑ia dok.; zakliniť sa
  zaklinovať ‑uje ‑ujú dok. (upevniť klinom)
  zakliňovať ‑uje ‑ujú nedok. (zakliesňovať)
  zaklipkať ‑á ‑ajú dok.
  zaklokotať ‑ce ‑cú ‑tal dok.
  záklon ‑u m.
  zakloniť ‑í ‑ia dok.; zakloniť sa
  zaklopať ‑e ‑ú ‑úc/‑ajúc dok.
  záklopka ‑y ‑piek ž.
  zaklopkať ‑á ‑ajú dok.
  zakľúčiť ‑i ‑ia dok.
  zakľučovať ‑uje ‑ujú nedok.
  zákmit ‑u m.
  zakmitať ‑á ‑ajú dok.
  zaknihovať ‑uje ‑ujú dok.
  zaknísať sa ‑še ‑šu ‑sal dok.
  zakňučať ‑í ‑ia dok.
  zakódovať ‑uje ‑ujú dok.
  zakoktať ‑ce/‑tá ‑cú/‑tajú ‑ci/‑taj! ‑tal dok.; zakoktať sa
  zakoktávať sa ‑a ‑ajú nedok.
  zakolembať ‑á ‑ajú dok.; zakolembať sa
  zakolísať ‑še ‑šu ‑sal dok.; zakolísať sa
  zakomplexovaný; zakomplexovane prísl.; zakomplexovanosť ‑i ž.
  zakomponovať ‑uje ‑ujú dok.
  zakomponúvať, zakomponovávať ‑a ‑ajú nedok.
  zákon ‑a m.
  zakončiť ‑í ‑ia ‑nč/‑i! dok.
  zakončovať ‑uje ‑ujú nedok.
  zakončovateľ ‑a mn. ‑ia m.; zakončovateľka ‑y ‑liek ž.
  zákonitý; zákonite, zákonito prísl.; zákonitosť ‑i ‑í ž.
  zákonník ‑a mn. ‑ci m. živ.
  zákonník ‑a mn. ‑y m. neživ.
  zákonný; zákonne prísl.; zákonnosť ‑i ž.
  zákonodarca ‑u mn. ‑ovia m.; zákonodarkyňa ‑e ‑kýň ž.; zákonodarný; zákonodarstvo ‑a s.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV