Hľadaný výraz "e e e" v Nárečovom slovníku

Nájdených 371 výsledkov (4 strán)

 • akurátňe

  - v oravskom nárečí - práve
  - v šarišskom nárečí - poriadne

 • aľe

  - v šarišskom nárečí - ale

 • asandrogľe

  - v šarišskom nárečí - traky

 • asantrogľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - traky

 • bac še

  - v šarišskom nárečí - báť sa

 • bačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - páčiť sa

 • bafčac še

  - v šarišskom nárečí - hrať sa

 • bagandže

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - topánky

 • bandurčeňik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zemiakový posúch

 • bantovac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - blázniť sa

 • batoric še

  - v šarišskom nárečí - preberať sa

 • bavic še

  - v spišskom nárečí - baviť sa

 • bečeľovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mať rád (niekoho)

 • bečeľovac še

  - v spišskom nárečí - starať sa o niečo, uctiť si

 • beľuše

  - v spišskom nárečí - podplameníky

 • bešňa še

  - v šarišskom nárečí - besnejú

 • bešnec še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - besnieť

 • bešnic še

  - v šarišskom nárečí - blázniť sa

 • bije še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - podobá sa

 • bĺabotaňe

  - v šarišskom nárečí - nezrozumiteĺná reč

 • bľiščic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lesknúť sa

 • blukac še

  - v šarišskom nárečí - blúdiť
  - v šarišskom nárečí - túlať sa
  - v šarišskom nárečí - motať sa

 • bľurdac še

  - v spišskom nárečí - túlať sa

 • boganče

  - v spišskom nárečí - baganče

 • bogandže

  - v šarišskom nárečí - topánky

 • boľešnik

  - v šarišskom nárečí - ubolený človek

 • boškac še

  - v šarišskom nárečí - boskávať sa

 • Bože Narodzeňe, Hody

  - v spišskom nárečí - Vianoce

 • brechaňe

  - v šarišskom nárečí - štekanie, nadávanie

 • bridzeňe

  - v šarišskom nárečí - hnusenie

 • bridzic še

  - v šarišskom nárečí - štítiť sa

 • briždži še

  - v šarišskom nárečí - brieždi sa, svitá

 • bzikac še

  - v šarišskom nárečí - túlať sa

 • ceče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tečie

 • ceľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - teľa

 • čeľusce

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - priestor v peci na pečenie chleba pri otváracích dvierkach

 • čenčovac śe

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - meniť, striedať sa

 • ceple gače

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - spodky

 • čerešeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čerešňa

 • cešeňe

  - v šarišskom nárečí - radosť

 • češko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ťažko

 • cesňeňe tesnenie

  - v šarišskom nárečí - tesnenie

 • chiľac še

  - v šarišskom nárečí - zohýnať sa

 • chľapaňe

  - v šarišskom nárečí - špliechanie

 • chmuric śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mračiť sa

 • chodzeňe

  - v šarišskom nárečí - chodenie

 • chološňe

  - v šarišskom nárečí - nohavice z ovčej vlny
  - v spišskom nárečí - nohavice z postavu
  - v šarišskom nárečí - gumové čižmy

 • chvastac še

  - v šarišskom nárečí - chváliť sa

 • ciganče

  - v šarišskom nárečí - cigánske dieťa

 • čujem śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - cítim sa

 • čuju še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - cítim sa

 • daremňe

  - v šarišskom nárečí - zbytočne

 • dišeľ

  - v spišskom nárečí - oje
  - v šarišskom nárečí - oje

 • dohvarac še

  - v spišskom nárečí - rozprávať sa

 • domače

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dokelu (nadávka)

 • dopije śe

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - dožrie, zunuje sa

 • dovoľeňe

  - v šarišskom nárečí - dovolenie

 • doznac še

  - v spišskom nárečí - dozvedieť sa

 • driľic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strkať sa, drgať sa

 • drožďe

  - v šarišskom nárečí - kvasnice

 • droždže

  - v spišskom nárečí - droždie

 • džavronče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - uplakané dieťa

 • dzekuju šumňe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ďakujem pekne

 • dzerigac še

  - v šarišskom nárečí - driapať sa, liezť

 • dzevče

  - v spišskom nárečí - dievča

 • dzifče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dievča

 • dzvihaňe parobka

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - uvádzanie chlapca do mládeneckého stavu

 • e

  - v spišskom nárečí - koľko, koľký, -á, -é

 • eľekrička

  - v šarišskom nárečí - električka

 • eľektrika

  - v šarišskom nárečí - elektrika

 • eľeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - jeleň

 • eňa

  - V rómštine - 9 deväť

 • ešče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ešte

 • ešči

  - v spišskom nárečí - ešte

 • - v oravskom nárečí - až

 • feľeľovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tvrdiť

 • flákac še

  - v šarišskom nárečí - túlať sa

 • fše

  - v šarišskom nárečí - vždy

 • gabac (še)

  - v spišskom nárečí - babrať (sa)

 • gače

  - v spišskom nárečí - gate

 • galoše

  - v šarišskom nárečí - gumenné topánky

 • gaminče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kamenie

 • garadiče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - schody

 • geršľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - krupy

 • gľeček

  - v šarišskom nárečí - členok

 • glečkac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - šmýkať sa na ľade

 • gužeľ

  - v šarišskom nárečí - uzol

 • hače

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - žriebätko

 • harašeňe

  - v šarišskom nárečí - blbnutie

 • harňe

  - v šarišskom nárečí - hrnie

 • hašeňe

  - v šarišskom nárečí - hasenie

 • hašňe

  - v šarišskom nárečí - hasne

 • hičkoše

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zemiakové halušky

 • hňeška

  - v šarišskom nárečí - dnes

 • hni še

  - v šarišskom nárečí - pohni sa

 • hňivaňe

  - v šarišskom nárečí - hnevanie

 • hoľa še

  - v šarišskom nárečí - holia sa

 • hombac še

  - v spišskom nárečí - hojdať sa

 • hombikac śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hojdať sa

 • honošic še

  - v šarišskom nárečí - honosiť sa

 • hrišče

  - v záhorskom nárečí - ihrisko

 • husentrágľe

  - v oravskom nárečí - traky

 • hušľe

  - v šarišskom nárečí - husle

 • huśľe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - husle

 • husňe

  - v šarišskom nárečí - hustne

 • huzdzuľic še

  - v abovskom nárečí - byť nespokojný, vrtieť sa

 • hvareňe

  - v šarišskom nárečí - rozprávanie

 • hybajže

  - v spišskom nárečí - ibaže

 • ihliče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ihličie
  - v šarišskom nárečí - ihličie

 • inakše

  - v šarišskom nárečí - iné

 • išče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ešte

 • je u čeži

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - je tehotná

 • jedzeňe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - jedlo

Naposledy hľadané výrazy: